Thư từ chức của Michael T. Flynn – Feb 20, 2017

Thư Từ Chức của Michael Flynn

February 13, 2017

Trong tiến trình làm nhiệm vụ Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, tôi đã thực hiện nhiều cuộc điện đàm với các đối tác ngoại quốc, bộ trưởng và đại sứ. Những cuộc điện đàm này là để tạo thuận lợi cho sự chuyển giao quyền lực êm đẹp và bắt đầu xây dựng những mối tương quan cần thiết giữa ông Tổng Thống, các cố vấn của ông và các nhà lãnh đạo ngoại quốc. Những cuộc điện đàm loại này là đúng với tiêu chuẩn thực hành trong bất cứ một cuộc chuyển giao quyền hành thuộc tầm mức này.

Rủi thay, vì tốc độ quá nhanh của các biến cố, tôi đã thiếu thận trọng khi tường trình với phó Tổng Thống đắc cử và những vị khác một cách không đầy đủ thông tin về các cuộc điện đàm của tôi với vị Đại Sứ Nga. Tôi đã chân thành xin lỗi Tồng Thống và Phó Tổng Thống và họ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Suốt hơn ba mươi ba năm được vinh dự phục vụ trong quân đội, và trong chức vụ được phong của tôi là Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, tôi đã luôn luôn thực hiện nhiệm vụ với tất cả sự chính trực và sự chân thành đối với những người mà tôi đã phục vụ, gồm cả vị Tổng Thống Hoa Kỳ hiện nay.

Tôi xin được từ chức, và lấy làm vinh hạnh đã phục vụ đất nước chúng ta và nhân dân Mỹ một cách vô cùng đặc biệt.

Tôi cũng vô cùng vinh hạnh đã phục vụ Tổng Thống Trump, người mà chỉ trong ba tuần lễ đã tái định hướng chính sách ngoại giao Mỹ theo những phương thức cơ bản nhằm phục hồi vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới.

Tôi đang rời xa, một lần nữa từ sự phục vụ đất nước tôi trong khả năng hiện tại, tôi xin cảm ơn Tổng Thống Trump về sự trung tín cá nhân, về tình bạn của những người mà tôi đã cùng cộng tác trong suốt thời gian chiến đấu cam go lúc tranh cử, trong giai đoạn đầy thử thách của cuộc chuyển giao và suốt trong những ngày đầu tiên của chức vụ Tổng Thống.

Tôi biết với tài lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng Thống Donald J. Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence cùng với đội ngũ tuyệt vời mà họ đang tập hợp, đội ngũ này sẽ đi vào lịch sử như là một nhóm lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và tôi tin chắc rằng nhân dân Mỹ sẽ được phục vụ một cách tốt đẹp khi họ cùng nhau làm việc để giúp cho Nước Mỹ Hùng Cường trở lại.

Michael T. Flynn, Thiếu Tướng (về hưu)

Phụ Tá Tổng Thống/Cố vấn An Ninh Quốc Gia.

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.