Những người “ngớ ngấn”- Feb 11, 2017

Những người “ngớ ngẩn”

1-Nick XYZ viết : Báo NV không lưu manh khi Báo NV thực thi nhiệm vụ thông tin là cho quần chúng biết không phải cái gì liên hệ đến Hồi Giáo là quá khích. Thông tin như thế đâu có gì là phục vụ ý đồ PHÁ chính quyền Trump. ( vụ báo NV đăng tin phóng sự Một TT Hồi Giáo hiền hòa và lâu đời ở Little Sài Gòn)

Hoàng Lan Chi: người ngu nhất thế giới, cũng biết không phải tất cả Hồi Giáo đều là khủng bố. Trong tình thế hiện tại, khi nhóm media thổ tả đang lái dư luận là Trump kỳ thị tôn giáo, thì báo NV làm phóng sự về ( Hồi Giáo hiền hòa). Sự thông tin trong giai đoạn này, có ý đồ. Cãi cho báo NV như thế là “ngớ ngẩn”.

2-Nick XYZ viết: “ Học sinh và phụ huynh họ không tồi. Ở Mỹ, dân chúng có quyền tự do ngôn luận rất cao. Họ có quyền biểu tình phản đối một cách ôn hoà bất cứ những luật hoặc nhân viên chính phủ họ không đồng ý. Họ không có sai khi làm thế. ( Vụ trường học Jefferson Middle School Academy, một nhóm nhỏ học sinh biểu tình phản đối bà Tân Bộ Trưởng khi bà đến viếng trường)

Hoàng Lan Chi: học sinh biểu tình chống Tân Bộ Trưởng Giáo Dục khi bà này mới nhậm chức, chưa làm gì. ( Bên lề: bà xin lãnh lương 1 đồng/ năm). Chức của bà do Quốc Hội phê chuẩn. Vậy biểu tình chống cái gì? Chống bà lãnh lương 1 đồng? Chống bà vì bà giàu? Hay là chống quyết định của Quốc Hội? ( nếu vậy, ra trước Quốc Hội mà chống). Người tử tế, có giáo dục, không ai dạy con trẻ có những hành động như thế.

Cãi như thế cho một nhóm học sinh của trường trung học, là “ngớ ngẩn”.

KL: tôi không dành thì giờ, lần thứ hai, cho những kẻ này.

Hoàng Lan Chi

2/2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Những người “ngớ ngấn”- Feb 11, 2017

  1. Pingback: Bài về Trump năm 2017-Jan 2018 |

  2. Pingback: Lan Chi -Bài về Trump 2017 trong blog Chúng Tôi Muốn Tự Do – jun e 2, 2018 |

Comments are closed.