Nếu thua ở Tối cao Pháp Viện, Trump vẫn đạt được mục đích -Feb 10,2017

Hoàng Ngọc An

Nếu thua ở Tối cao Pháp Viện, Trump vẫn đạt được mục đích -Feb 10,2017

Vấn đề: Trum ký sắc lịnh. Hai tiểu bang kiện. Thẩm phán liên bang James Robart xử: hai tiểu bang thắng. Bộ Tư Pháp kiện lên tòa Phá Án KV 9. Có tất cả 13 tòa phá án (the U.S. courts of appeals / circuit courts). Nước Mỹ được chia ra là 11 vùng pháp lý (judicial districts) khác nhau, mỗi vùng có 1 tòa phá án. Ngoài ra còn có 2 circuit courts nữa là The U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit (D.C. Circuit), và The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (Fed. Circuit). Việc chia 11 vùng này không có tính cách pháp lý mà chỉ có tính cách địa lý (geographical) và hành chánh. Nghĩa là chia việc và trách nhiệm chứ không giới hạn quyền hành, tòa ở vùng nào thì xử các vụ án cho dân ở vùng đó. Các ông judge này đều có quyền phán như nhau về các vấn đề liên quan đến liên bang. Tòa này bác. Nội vụ đưa lên Tối Cao Pháp Viện Supreme Court. Nơi đây đang có 4 người (Dân Chủ) và 4 người (Cộng Hòa). Viên thẩm phán thứ 9, Neil Gorsuch, do Trump đề cử, đang chờ được chấp thuận.

Nội dung sắc lịnh: TẠM THỜI 4 THÁNG không tiếp nhận di dân Cấm công dân, TRONG 90 NGÀY, đến từ 7 quốc gia : Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, và Syria). Vì có hiệu lực ngay tức khắc nên một số “trục trặc” đã xảy ra: một gia đình VN ở Thái Lan, chỉ còn chờ ngày lên phi cơ thì nay phải chờ 4 tháng. Sự chờ này có gây trở ngại cho họ. Một số chuyên viên của Google, Apple, cũng bị “ảnh hưởng” bởi sắc lịnh mới này. Chánh án Liên Bang cũng ký, CŨNG CÓ HIỆU LỰC NGAY TỨC KHẮC, phủ nhận sắc lịnh của Trump. Do đó Bộ Nội An “giải tỏa” một số trường hợp liền tút suỵt.

NẾU

A- Trump thắng:

1-Những case cần giải quyết ( như case gia đình Việt ở Thái Lan, vài giáo sư ĐH bị kẹt), nhân viên hợp đồng của Gooogle, Apple gì đó: cũng đã XONG.

2-Tương lai: toàn bộ trong-ngoài, đều phải “xem xét lại nghiêm chỉnh vấn đề di dân”.

3-Một số thường trú nhân, không dám “bò về” quốc gia cũ hưởng thụ.

4-Các công dân của 7 quốc gia có dính líu đến khủng bố: SẼ THẬN TRỌNG KHI ĐẾN MỸ. (là tôi nói văn hoa thế thôi. Còn nếu khủng bố có âm mưu thì họ có trăm phương nghìn kế, để vào Mỹ).

B-Trump thua:

1-Các trường hợp của mục A (1) cũng đã XONG!

2-Các dự đoán của A (2,3,4) giữ nguyên giá trị!

3-Trump sẽ có sắc lịnh di dân thứ hai. Kỳ này: sẽ KHÔNG CÓ hoặc rất ít phản đối vì ( đã vào nề nếp).

TÓM LẠI:

Dù thua hay thắng tại Tòa Án Tối Cao, Trump, cũng đạt được điều mình muốn.

Hoàng Ngọc An

2/2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Nếu thua ở Tối cao Pháp Viện, Trump vẫn đạt được mục đích -Feb 10,2017

  1. Pingback: Tin gọn- ý kiến ngắn số 12- Feb 11, 2017 |

  2. Pingback: Bài về Trump năm 2017-Jan 2018 |

  3. Pingback: Lan Chi -Bài về Trump 2017 trong blog Chúng Tôi Muốn Tự Do – jun e 2, 2018 |

Comments are closed.