Lữ Giang viết sai vì sao- Feb 10, 2017

Hoàng Ngọc An

Ông Lữ Giang sai vì sao?

Lữ Giang sai vì

1) Ký sắc lịnh không phải là “xảo thuật lừa dân chúng” như Lữ Giang viết. TT nào cũng ký sắc lịnh cả. Google sẽ ra.

2) Trump ký memorandum, không phải ký sắc lịnh, về vụ rút khỏi TPP, như Lữ Giang đã vu cáo.

3) Khi Lữ Giang phân biệt “Sắc lệnh” (Executive order) với “Bản hướng dẫn để thi hành” (Executive memorandum)!” Thực tế: rất nhiều khi hai cái là một. Hướng dẫn cấp dưới phải làm vầy vầy, thì tương đương với “executive order”. Vd vầy có lẽ ô Lữ Giang hết chỉ trích: tôi hướng dẫn người nhà làm một số bước để cấm cửa Lữ Giang đến nhà tôi, nhà cha mẹ thì coi như tương đương với thư chính thức, tuyên bố “cấm cửa Lữ Giang”. ( cười).

4) Khi viết “doanh nhân Donald Trump làm tổng thống, chỉ biết áp dụng luật lệ của rừng xanh, luật lệ của kẻ mạnh”. Thực tế: TT làm việc và còn Tư Pháp, Luật Pháp. Ô Lữ Giang viết thế là đánh giá thấp nhóm Media thổ tả và fans Dân Chủ xấu!! Bộ họ ngồi im khi Trump làm sai???

5) Khi viết Donald Trump đã ký một sắc lệnh về di trú hoàn toàn trái với những quy định ở Điều 202 Đạo luật về Di trú và Quốc tịch 1965 ”. (“bị phân biệt trong việc cấp thị thực di trú vì chủng tộc, giới tính, quốc tịch, nơi sinh hoặc nơi cư trú) Thực tế: SL Trump có phân biệt như Lữ Giang viết không? Đọc sắc lịnh di trú ở đây: https://www.whitehouse.gov/the -press-office/2017/01/27/execu tive-order-protecting-nation-f oreign-terrorist-entry-united- states

• Trump, ký sắc lịnh, (có hiệu lực ngay tức khắc), TẠM THỜI 4 THÁNG không tiếp nhận di dân Cấm công dân, TRONG 90 NGÀY, đến từ 7 quốc gia : Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, và Syria). Hỏi ô Lữ Giang: có cái nào là cấm vĩnh viễn không hay toàn bộ là tạm thời để chờ ra soát và sửa chữa các lỗ hổng?

Hoàng Ngọc An

( Lữ Giang- Xảo Thuật cai trị bằng sắc lịnh)

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to Lữ Giang viết sai vì sao- Feb 10, 2017

  1. Pingback: Tin gọn- ý kiến ngắn số 12- Feb 11, 2017 |

Comments are closed.