Thượng Viện 51-50- Chấp nhận bà Betsy Devos là BT Giáo Dục- Feb 7, 2017

Hoàng Lan Chi: xin quý vị ghi nhớ hai “tên tuổi” TNS Cộng Hòa đã “phản đảng” là TNS Susan Collins tiểu bang Maine và TNS Lisa Murkowski tiểu bang Alaska

Tuesday, February 7, 2017 4:23 PM, CĐVN Liên Bang HK <cdnvqg.lbhk> wrote:

Tin Hoa Thịnh Đốn. 1:30 pm Thứ Ba 7 tháng 2, 2017

Một cuộc bỏ phiếu ngang ngửa để công nhận một ứng viên chính quyền do TT đề nghị đã xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử. Thượng viện với 51-50 (với sự hiện diện của PTT Pence) đã chấp nhận bà Betsy DeVos là bộ trưởng Giáo Dục của chính phủ TT Donald Trump.

Bà Betsy DeVos, tân bộ trưởng Giáo Dục

Do 2 TNS Công Hòa đã bỏ phiếu tchống khiến cho đa số 52-48 của đảng Cộng Hòa trong Thượng Viện trở thành 50-50 trước khi bỏ phiếu. Toàn thể 48 THS Dân Chủ đều chống lại sự đề cử này, cố gắng mọi cách để tìm thêm một TNS CH khác theo họ để bác bỏ và làm nghiêng cán cân về phía họ.

Cuối cùng, theo hiến pháp, vì 50/50, Phó Tổng Thống sẽ bỏ phiếu để quyết định cuối cùng. Phiếu của PTT Mike Pence đã làm nghiêng cán cân ủng hộ ứng cử viên Betsy DeVos làm bộ trưởng giáo dục.

Bà Betsy DeVos là một ti phú chủ trương "tự do giáo dục" cho phép các phụ huynh học sinh có quyền cho con em học tại các trường tư theo ý mình, và được hưởng phiếu bồi hoàn (voucher) từ chính phủ.

Chủ trương này bị đảng Dân Chủ chống đối kịch liệt.

Với đa số tại hai viện quốc hội, lại nắm giữ hành pháp và sẽ bổ nhiệm tân thẩm phán tòa án tối cáo, Tổng Thống Trump mặc dù trước những chống đối, sẽ có nhiều quyền hành để thực hiện những hứa hẹn của ông, hy vọng sẽ làm lợi cho Hoa Kỳ và toàn dân Mỹ trong suốt nhiệm kỳ 4 năm.

PVLB

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Thượng Viện 51-50- Chấp nhận bà Betsy Devos là BT Giáo Dục- Feb 7, 2017

  1. Pingback: Tin gọn- ý kiến ngắn số 12- Feb 11, 2017 |

  2. Pingback: Bài về Trump năm 2017-Jan 2018 |

Comments are closed.