Tài Liệu Về Vụ Ca Sĩ Mai Khôi- Jan 2017

Tài Liệu về vụ Ca Sĩ Mai Khôi

§ Khi Ký Thiệt (Sơn Tùng) tỏ thái độ “biết điều” với Ban Tổ Chức ” Trói vào Tự Do” -Jan 24, 2017

§ Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn với bản tuyên cáo “ỡm ờ” trong v ụ Mai Khôi- Jan 19, 2017

§ Tổ Chức Cộng Đồng VA họp về vụ Mai Khôi-Jan 16, 2017

§ Mai Khôi xin lỗi- Vụ ca sĩ VN từ chối cờ vàng ở DC- ý kiến của Hoàng Lan Chi -Jan 13, 2017

§

§ Hoàng Lan Chi -Ai là diễn viên, ai là người bị gạt trong vụ ca sĩ Mai Khôi- Jan 14, 2017

§ Thông Cáo Về việc Ban Tổ Chức đêm Nhạc Thính Phòng “Trói Vào Tự Do” bất kính với lá Quốc Kỳ -Jan 2017

§ Thư của bà Thanh Bình- vụ Mai Khôi- nhận xét sơ khởi củ a Hoàng Lan Chi -Jan 14, 2017

§ Ca Sĩ Mai Khôi từ VN đến DC, không chấp nhận cờ vàng ( Nguyễn Vă n Tần- Bé Bảy -Hoàng Lan Chi -Đỗ Văn Phúc và ý kiến nhiều người ) Jan 10, 2017

§ HLC- Nhận định về post của ca sĩ Mai Khôi- liênquan vụ MK đến DC hát và từ chối đứng dưới cờ vàng- Jan 11, 2017

§ Thái độ cần có với bà Thanh Bình và những người liên quan ( vụ c a sĩ MK đến DC, từ chối đứng với cờ vàng) Jan 12, 2017

§ Gom một số ý kiến-vụ Mai Khôi từ VN đến DC, từ chối cờ vàng- Jan 11, 2017

Advertisements
This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.