Một bằng cớ về media “thổ tả”- Jan 24, 2017

Copy từ facebook: ngay chính post từ Trump Network: hai hình ảnh, một của nhóm “media thổ tả” và một là Sự Thật

Có người kể về một vụ họp khác: Trump thông báo chỉ cho 48 vé cho media. Lấy lý do room chỉ chưa được thế. NHưng sau đó, trong room rộng có thể chứa 500 người thì tràn ngập người của Trump. Do đó, media thổ tả không bịp dân chúng được nữa ! ( cười).

LanChi Hoang shared Trump Fan Network‘s photo.

19 hrs ·

Trump Fan Network

January 23 at 1:00pm ·

The media are the most dishonest group of people on the planet. They will try anything to undermine a Trump presidency.

Edit: The point of the photo is to prove how much the MSM lies…..http://ijr.com/…/783445-trump-vs-obama-inauguration-here-…/…

#TrumpFanNetwork

Advertisements
This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.