Diễn Văn Nhậm chức của Trump ( có phụ đề)-Jan 20, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=F11C33Ui7pg

Advertisements
This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.