Tài Liệu Nguyễn Đình Thắng -Hữu Nguyên

Đây là tài liệu lưu trữ links một số bài liên quan đến vụ ô Hữu Nguyên tấn công ô Nguyễn Đình Thắng năm 2015 ( chụp mũ cho ô Thắng là xóa Ngày Quân Lực.). Trong này có đủ bài của ô Hữu Nguyên viết với kiểu (Phải chăng) để chụp mũ.

Hoàng Ngọc An 2015

§ Lê Hùng-web Ba cây trúc gửi ô Hữu Nguyên

§ 2 bài ở web Ba cây Trúc nhận xét về lối viết của ô Hữu Nguyên

§ Tóm Tắt Các Hành Vi của Hữu Nguyên khi Truy Sát Ts Nguyễn Đình T hắngHoàng Ngọc An -Hữu Nguyên có phải là người cùng chiến tuyến quốc gia?Hữu Nguyên: Nghĩ gì về lời tuyên bố của TS Thắng?

§ Hoàng Ngọc An phản biện thư ngỏ của ô Huỳnh Bá Phụng ( ngày 9/5) ( liên quan đến vụ ô Nguyễn Đình Thắng và ngày 19/6)

§ Nguyễn Đình Thắng -Giải đáp thắc mắc về Vinh Danh và Tri Ân ( vào ngày 19-6-2015)

Hoàng Ngọc An phản biện bài số 3 của Hữu Nguyên ( viết về ô Nguyễn Đình Thắng)

§ Hữu Nguyên: Suy nghĩ về TS Nguyễn Đình Thắng (Bài 3)

§ Hoàng Ngọc An-Phản biện bài số 2 của Hữu Nguyên ( viết về ô Nguyễn Đình Thắng)

§ Hữu Nguyên: Suy nghĩ về TS Nguyễn Đình Thắng (Bài 2) – Beat around the bush!

§ Hữu Nguyên: Suy nghĩ về TS Nguyễn Đình Thắng (Bài 1)

§ Hữu Nguyên: Suy nghĩ về TS Nguyễn Đình Thắng (Bài 1)

§ Hoàng Lan Chi -Tôi Đã Lầm Khi Tôi Khen Anh

§ Phan Lạc Tiếp-Trương Anh Thụy-Nguồn gốc của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển

§

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.