Tài Liệu Nguyễn Đạc Thành-Nghĩa Trang Quân Đội ( 2010, 2013, 2016)

ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM – Hoa Kỳ xúc tiến trùng tu Nghĩa tran g Quân đội Biên Hòa?

Báo Túm Tháng 3-2013- Nguyễn Đạc Thành cùng Vc Nguyễn Thanh Sơn và vụ Nghĩa Trang Quân Đội cũ

Nguyễn Đạc Thành cũng chính là kẻ trong vụ “Bông Hồng Trên Nấm M ộ Hoang” tại Úc năm 2010

Tổng Hội CQNVNCH Úc- tuyên cáo về việc ô Nguyễn Đạc Thành ( gây quỹ Bông hồng trên nấm mộ hoang)- May 2013

CĐNVTD Úc Châu thông báo phản đối việc gây quỹ của Nguyễn Đạc Thành ( Bông hồng trên nấm mộ hoang)-2010

Đỗ Ngọc Uyển-VIỆT CỘNG TU BỔ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HOÀ: MỘT ÂM MƯU PHÁ HOẠI DI SẢN LỊCH SỬ CỦA QUỐC GIA

Lão Móc- Lưng lính “chùa” sao, cứ lụi hoài?

Lão Móc- Những Kẻ Hút Máu TPB, Tử Sĩ VNCH ( vụ Nguyễn Đạc Thành trả lời báo NV- nghĩa trang Quân Đội cũ

Lão Móc- Thực Tâm hay Trò Mèo Khóc Chuột ( vụ thăm viếng Nghĩa T rang Quân Đội

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tài Liệu Nguyễn Đạc Thành-Nghĩa Trang Quân Đội ( 2010, 2013, 2016)

  1. Pingback: Các Tài Liệu tại blog Chúng Tôi Muốn Tự Do năm 2016 |

  2. Pingback: Update tài liệu Nguyễn Đạc Thành-Nghĩa Trang Quân Đội- 2016 |

Comments are closed.