Báo Vc-Bộ Trưởng ngoại giao- tiền gửi về 10 tỷ-Do đầu tư và lao động gửi về nhiều- Dec 11, 2016

Copy từ báo Vc. Tóm tắt:

-Lượng kiều hối đã chiếm 60-70 phần trăm của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ năm 1991

-Góp phần to lớn cho sự kiều hối năm nay là hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt là 400.000 lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan và Trung Đông.

http://english.vietnamnet.vn/


Vietnam ranks seventh in the world for remittances

VietNamNet Bridge – The amount of foreign currency sent to Vietnam by overseas Vietnamese last year reached more than $10 billion, said Foreign Minister Pham Binh Minh on February 17.

According to Minh, the amount of money sent home by overseas Vietnamese over the years has contributed significantly to the economy.

In 2012, Vietnam attracted more than $10 billion in remittances and the country ranks seventh among the world’s most remittance-receiving countries.

"The amount of remittances has accounted for 60-70 percent of foreign investment in Vietnam since 1991 and this is the real source of money contributing effectively to the national economic development, to the stabilization of the exchange rate and the increase of foreign exchange reserves," Minh said.

"We appreciate and encourage overseas Vietnamese and Vietnamese people who study and work abroad to send remittances to Vietnam because it benefits both their families and the country," the minister said.

According to the State Committee for Overseas Vietnamese, remittances in 2012 increased by more than 10% compared with 2011. The increase of remittances is partly due to improvements in transactions procedures.

Contributing greatly to the remittances this year is more than 4 million overseas Vietnamese and especially the 400,000 Vietnamese workers in Japan, Korea, Malaysia, Taiwan and the Middle East.

This year, the amount of remittances sold to the banking system greatly increased. According to Nguyen Hoang Minh, director of the State Bank in Ho Chi Minh City, 30% of remittances were sold to banks last year compared to 14 percent in 2011. "Exchange rate stability and the small difference between the exchange rates of the banks and the black market is significant reasons to make this distinction," he said.

Compiled by S. Tung

Theo Minh, số tiền gửi về nhà Việt ở nước ngoài trong những năm qua đã góp phần đáng kể cho nền kinh tế.

Trong năm 2012, Việt Nam đã thu hút hơn 10 tỷ $ kiều hối và đất nước đứng thứ bảy trong hầu hết các nước chuyển-nhận trên the giới.

"Lượng kiều hối đã chiếm 60-70 phần trăm của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ năm 1991 và đây là nguồn gốc thực sự của tiền đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế quốc gia, với sự ổn định của tỷ giá và tăng dự trữ ngoại hối, "Minh nói.

"Chúng tôi đánh giá cao và khuyến khích người Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài học và làm việc ở nước ngoài gửi tiền về Việt Nam vì nó có lợi cho cả gia đình và đất nước", Bộ trưởng nói.

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều hối trong năm 2012 tăng hơn 10% so với năm 2011. Sự gia tăng của kiều hối là một phần do những cải tiến trong thủ tục giao dịch.

Góp phần to lớn cho sự kiều hối năm nay là hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và đặc biệt là 400.000 lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan và Trung Đông.

Năm nay, lượng kiều hối bán cho hệ thống ngân hàng tăng lên rất nhiều. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 30% kiều hối đã được bán cho các ngân hàng trong năm ngoái so với 14 phần trăm trong năm 2011. "sự ổn định tỷ giá và sự khác biệt nhỏ giữa tỷ giá hối đoái của các ngân hàng và thị trường chợ đen là lý do quan trọng để làm cho sự khác biệt này, "ông nói.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s