Hoàng Lan Chi -Tóm tắt luật bầu cử của Mỹ- Nov 2016

TÓM TẮT LUẬT BẦU CỬ CỦA MỸ

Tài liệu nghiên cứu từ web site của chính phủ

  • Các nhà lập quốc đã dùng thể thức Cử Tri Đoàn để bảo đảm công bằng cho mọi tiểu bang. Vì thế mỗi tiêu bang đều có 2 Thượng nghị sĩ ( NK 6 năm) dù lớn hay nhỏ. Số dân biểu lại tùy vào dân số ( NK 2 năm). Vì thế California, đông dân nhất có 55 dân biểu. (tương ứng, CA có 55 electors). Họ, các nhà lập quốc, không dùng phổ thông đầu phiếu vì e ngại UCV chỉ tập trung tại các tiểu bang đông dân và lơ là tiểu bang nhỏ. Họ, các nhà lập quốc, cũng ngăn ngừa tình trạng gian lận dễ xảy ra khi chính quyền đương nhiệm ủng hộ cho “gà nhà”. Họ cũng ngăn ngừa tình trạng cử tri ít học, không suy xét kỹ, bị mua chuộc
  • Dân chúng ( voters) khi bầu Tổng Thống là cũng bầu các electors ( tên electors có hoặc không ghi trên phiếu bầu cử). Năm 2016, số electors là 538. ( vào 1996, số electors ít hơn). Con số này cũng là 538 TNS và dân biểu toàn Hoa Kỳ. Vì thế, tron gkhi kiểm phiếu, UCV nào đạt được 270 là coi như Thắng.
  • Trong 200 năm qua, khoảng 700 proposals đã được đệ trình để sửa luật bầu cử nhưng không được Quốc Hội chấp thuận. Lý do: các nhà chính trị chuyên nghiệp đã phân tích cho thấy, luật bầu cử gián tiếp này bảo đảm quyền lợi tối thượng của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, rất công bằng cho 50 tiểu bang và DC. Vì thế mọi proposals đã bị bác.
  • Winner-takes-all rule: UCV nào thắng popular vote ở tiểu bang nào thì được ôm trọn số electors ở tiểu bang đó. Vd Hillary thắng phiếu phổ thông ở NY thì được ôm trọn số electors của NY là 29. Hai tiểu bang không theo rule này là Maine và Nebraska
  • Vào Tháng 12 sau bầu cử phổ thông,  thì 538 electors ( thường là được chọn từ những người có uy tín, có hoạt động, trung thành với Đảng..) sẽ bỏ phiếu tại Quốc Hội của họ. Electors chỉ đại diện tiểu bang mình để bỏ phiếu cho người mà đa số dân chúng ở tiểu bang này chọn. Elector nào phản bội sẽ bị phạt, không được chọn là elector cho kỳ sau…
  • Thông thường người đắc cử cũng có số phiếu phổ thông cao hơn nhưng năm 2004 và 2016 thì người đắc cử lại có số phiếu phổ thông thấp hơn. Lý do là vài tiểu bang ( CA, NY, TX) có dân số nhiều hơn các tiểu bang khác
  • Năm 2016, Trang web Heavy liệt kê khá đủ tên của 538 elctors cùng các electors công khai phản bội. Coi như Cộng Hòa có 5 electors phản bội và Dân Chủ có 4. Như thế 232 của bà Hillary chỉ còn 228. Để đạt con số 270, bà Hillary-Obama-Sores cần thuyết phục 42 electors Cộng Hòa phản bội. Xem chi tiết ở đây: Danh sách electors- Có cả những kẻ “phản bội” Nov 24, 2016

Hoàng Lan Chi

Advertisements
This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s