Sores-Hillary-Obama cần vận động khoảng 42 electors của Cộng Hòa , phản bội thì mới đủ 270- Nov 24, 2016

TC 538 electors ( tương ứng 538 TNS và Dân biểu toàn Hoa Kỳ).

Trump có 306 elector votes, Hillary có 232. Chênh lệch 74 phiếu electors.

Theo heavy.com, công bố tên các electors thì hiện có 5 kẻ phản bội Cộng Hòa và 4 kẻ phản bội Dân Chủ.

Như thế, Hillary chỉ còn 228 phiếu electors. Sores-Hillary-Obama sẽ cần vận động 42 electors của Cộng Hòa phản bội thì Hillary mới có được 270.

· Alabama: 9 electors for Cộng Hòa

· Alaska: 3 electors for Cộng Hòa

· Arizona: 11 electors for Cộng Hòa. 1 kẻ phản bội: Jane Pierpoint

· Arkansas: 6 electors cho Cộng Hòa

· California: 55 elector fo Dân Chủ

· Colorado: 9 electors for Dân Chủ

· Connecticut: 7 electors for Dân Chủ

· Delaware: 3 electors for Dân Chủ

· D.C: 3 electors for Dân Chủ

· Florida: 29 electors for Cộng Hòa

· Georgia: 16 electors for Cộng Hòa. 1 kẻ phản bội” Becky Vũ. Thay thế bằng người khác.

· Hawaii: 4 electors for Dân Chủ

· Idaho: 4 electors for Cộng Hòa

· Illinois: 20 electors for Dân Chủ ( 1 người chưa biết tên)

· Indiana: 11 electors for Cộng Hòa.

· Iowa: 6 electors for Cộng Hòa

· Kansas: 6 electors for Cộng Hòa

· Kentucky: 8 electors for Cộng Hòa. 1 kẻ đang phân vân chưa biết có phản bội không: Jim Skaggs

· Louisana: 8 electors for Cộng Hòa.

· Maine: 3 electors for Dân Chủ, ( Diane Denk thích Sanders) 1 elector for Cộng Hòa.

· Maryland: 10 electors for Dân Chủ

· Massachuset: 11 electors for Dân Chủ

· Michigan: 16 electors for Cộng Hòa

· Minesota: 10 electors for Dân Chủ

· Missisipi: 6 electors for Cộng Hòa

· Missouri: 10 electors for Cộng Hòa. Tim Dreste (an “anti-abortion radical”

· Montana: 3 electors for Cộng Hòa.

· Nebraska: 5 electors for Cộng Hòa

· Nevada: 6 electors for Dân Chủ. Paul Catha II supports Sander

· New Hampshire: 4 electors for Dân Chủ.

· New Jersey : 14 electors for Dân Chủ

· New Mexico: 5 electors for Dân Chủ

· New York: 29 electors for Dân Chủ

· North Carolina: 15 electors for Cộng Hòa

· North Dakota: 3 electors for Cộng Hòa.

· Ohio : 18 electors for Cộng Hòa

· Oklahoma: 7 electors for Cộng Hòa

· Oregon: 7 electors for Dân Chủ

· Pennsylvania: 20 electors for Cộng Hòa

· Rhode Island: 4 electors for Dân Chủ

· South Carolina: 9 electors for Cộng Hòa

· South Dakota: 3 electors for Cộng Hòa. 1 kẻ phản bội : Dennis Daugaard

· Tennessee: 11 electors for Cộng Hòa.

· Texas: 38 electors for Cộng Hòa. 1 kẻ phản bội: Hannah Moskowitz

· Utah: 6 electors for Cộng Hòa. 1 kẻ phản bội: Peter

· Vermont: 3 electors for Dân Chủ. 1 kẻ phản bội: Tim Jerman supports Sander

· Virginia: 13 electors for Dân Chủ

· Washington D.C: 12 electors for Dân chủ. 2 kẻ phản bội: Peter Chiafalo , Robert Satiacum, Jr,

· West Virginia: 5 electors for Cộng Hòa

· Wisconsin: 10 electors for Cộng Hòa

· Wyoming: 3 electors for Cộng Hòa

Advertisements
This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Sores-Hillary-Obama cần vận động khoảng 42 electors của Cộng Hòa , phản bội thì mới đủ 270- Nov 24, 2016

  1. Pingback: Hoàng Lan Chi- Mặt trận bầu cử chưa yên tĩnh- Nov 2016 |

  2. Pingback: Links các bài viết về hậu bầu cử của Hoàng Lan Chi và nhiều người -Dec 21, 2016 |

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi – Bầu Cử Hoa Kỳ chấm dứt–Lưới trời lồng lộng- Dec 20, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s