TX phản ứng tuyệt vời dv những bé vô công rôi nghề, biểu tình c hống kết quả bầu cử-Nov 19, 2016

http://conservativetribune.com/trump-rioters-epic-justice-texas/?utm_source=Facebook&utm_medium=PostBottomSharingButtons&utm_content=2016-11-19&utm_campaign=websitesharingbuttons

TEXAS PHẢN ỨNG TUYỆT VỜI ĐỐI VỚI CÁC “BÉ” VÔ CÔNG RỒI NGHÊ ( unemployed teenyboppers)

Trích:

• Unlike in Oregon, a leftist state where radicals ran wild both on the streets and in government, Texas was a conservative bastion known for its common-sense thinking and mature leaders. Those Texan punks who feel like protesting better keep this in mind the next time they decide to hit the streets like a bunch of hotshots.

• In an especially telling video posted to Twitter, Austin police officers tried to arrest one such idiot, only to be surrounded by young hooligans hellbent on stopping what they falsely believed was an act of injustice.

QUỲNH COUTEAU: Nên bắt nhốt tỷ phú Sores, bắt nhốt đám dân chủ đang âm mưu phiến loạn phá vỡ Hiệp Chủng Quốc HK qua sự xúi dục trẻ con biểu tình, bắt nhốt đám người lớn hư thân mất nết vì ( thua nên cay cú, không nhìn vào chính sách thực sự của Trump, chỉ nghe bọn media thổ tả bàn bậy, nói láo.)

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

6 Responses to TX phản ứng tuyệt vời dv những bé vô công rôi nghề, biểu tình c hống kết quả bầu cử-Nov 19, 2016

  1. Pingback: Các bài viết hậu bầu cử- Nov 19, 2016 |

  2. Anonymous says:

    Biểu tình chống người được dân Mỹ tín nhiệm ? Có vô duyên không ? Đã bao nhiêu lần bầu cử Tổng thống trên xứ này; người thua, kẻ thắng thường được số phiếu bầu gần bằng nhau; nhưng có bao giờ những người ở bên thất cử biểu tình chống người đắc cử ??!!
    Xin bình tĩnh chấp nhận kết quả. Mài nanh duã vuốt, 4 năm sau chúng ta …tái đấu. Như thế mới hợp lý, hợp pháp và mới là cử tri…trưởng thành. Biểu tình đâu có thay đổ được kết quả. Hãy giả sử vì sự biểu tình cua các vị mà kết quả bàu cử sẽ thay đổi theo ý quý vị, thì từ nay, mọi sự sẽ ra sao. Tôi dám chắc như thế sẽ là…đai loạn, và đất nước sẽ tan hoang. Nghĩ kỹ mà coi.

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi- Mặt trận bầu cử chưa yên tĩnh- Nov 2016 |

  4. Pingback: Hoàng Lan Chi – Bầu Cử Hoa Kỳ chấm dứt–Lưới trời lồng lộng- Dec 20, 2016 |

  5. Pingback: Links các bài viết về hậu bầu cử của Hoàng Lan Chi và nhiều người -Dec 21, 2016 |

  6. Pingback: Các bài về Trump năm 2016-May 23, 2019 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s