Tranh cử là người ta chửi nhau, vu cáo, ném bùn, bôi gio trát trấu vào đối thủ. Oct 2016

Kính quý cụ

Tranh cử là người ta chửi nhau, vu cáo, ném bùn, bôi gio trát trấu vào đối thủ.

Từ xưa, nước Mỹ đã như thế. Xin qúy cụ đọc một chút tài liệu dưới đây, để thấy ngay cả những ông Tổng Thống rất đáng kính, khi tranh cử, cũng bị đối thủ nhục mạ, dán cho những nhãn hiệu kinh người.

Trump có bị đối thủ cho là “ ác quỷ, điên khùng, bất xứng, không đủ tư cách…” thì vẫn còn là nhẹ vậy.

BXC

Kính quý cụ

.Cách nay 216 năm, Hoa Kỳ có cuộc tranh cử đầu tiên và sau cùng giữa tổng thống và phó tổng thống vào năm 1800. Tổng Thống John Adams thuộc đảng Liên Bang (Federalist) với chủ trương tập trung quyền lực cho chính quyền liên bang tại trung ương và theo chánh sách thân đế quốc Anh phải tranh cử với Phó Tổng Thống Thomas Jefferson thuộc đảng Dân Chủ Tự Do (Democratic-Republican Party) theo chủ trương tăng cường quyền hạn cho các tiểu bang và đối ngoại thì thiên về đế quốc Pháp giữ


Nước Mỹ vào thời lập quốc còn có thể phân vân như vậy về đối nội và đối ngoại, nhưng khi tranh cử, các bậc quốc phụ đầy thế giá và uy tín đã sớm biết sử dụng bầy chó dữ là báo chí để mạt sát đối thủ. Những tờ báo hay sủa thời nay chẳng phát minh ra cái gì mới lạ.


Nhà báo James Callendar được Jefferson xua ra sủa bậy về John Adams: “Nóng nẩy, gian dối, hiếu chiến, ra vẻ kiểu cách mà đáng tởm và cơ bản thì đạo đức giả”… Nặng nề nhất trong các thậm từ là “một tay anh chị” – tức là vừa anh vừa chị, nôm na là “lại cái” – có bản năng xấu xa là hiếu dâm với cả nam lẫn nữ! Ðể đáp lễ, phe Adams phản đòn, rằng Jefferson là bần tiện, hạ cấp, con hoang của một mụ da đỏ lai đen với một gã da đen lai da trắng của đất Virginia. Nguyên đệ nhất phu nhân vào thời ấy là Martha Washington cũng nhập cuộc: “Jefferson là một trong những kẻ đáng ghét nhất của loài người”!…. Michelle Obama chỉ là bóng ma.


Về sau, nhân vật đầy xấu xa ấy là Jefferson đã thắng hai nhiệm kỳ tổng thống và nhân đôi diện tích lãnh thổ khi mua lại thuộc địa của đế quốc Pháp (Louisiana Purchase) và là bậc lãnh tụ đáng kính của lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng sau đó ít lâu, chính Jefferson cũng nhảy vào cuộc tranh cử năm 1815 và đả kích ứng viên Andrew Jackson của đảng Dân Chủ là nguy hiểm, là kẻ bất xứng nhất với chức vụ tổng thống vì chẳng tôn trọng luật lệ và Hiến Pháp…


Qua thế kỷ 20, các tổng thống lẫy lừng như Theodore Roosevelt, F. D. Roosevelt hay Ronald Reagan cũng đều được chụp cho cái mũ là kém tài bất xứng, chưa nói gì đến nhiều chứng tật được phơi đầy báo lá cải.


Chẳng lẽ Hoa Kỳ lại có truyền thống bầu lên người không xứng đáng làm tổng thống và khi lãnh đạo thì đưa đất nước vào khủng hoảng hay tiêu vong? Cho nên, có lẽ ta đừng vội đăng cáo phó về nước Mỹ, theo luận điệu Nga Tầu, hoặc thậm chí Âu Châu là cõi văn minh khi chẳng ai hỏi tội Thủ Tướng Winston Churchill là nghiện rượu, hay Tổng Thống Francois là ngoại tình và có con riêng khi còn tại chức! Mỗi quốc gia hay hệ thống chính trị lại có nét văn hóa riêng…


Nét văn hóa Mỹ có thể là sỗ sàng và không kiêng nể các chính khách hay bất cứ ai có tham vọng lãnh đạo. Trong nhiệt tình tranh cử, ai cũng đòi ăn thua đủ với các đối thủ và chụp cho họ những cái mũ ghê tởm nhất. Sau đó lại bắt tay cười khì và ca bài American the Beautiful chứ không sợ bị cho đi mò tôm vì tội xúc phạm lãnh tụ.

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to Tranh cử là người ta chửi nhau, vu cáo, ném bùn, bôi gio trát trấu vào đối thủ. Oct 2016

  1. Pingback: Các bài viết hậu bầu cử- Nov 19, 2016 |

  2. Pingback: Hoàng Lan Chi- Mặt trận bầu cử chưa yên tĩnh- Nov 2016 |

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi – Bầu Cử Hoa Kỳ chấm dứt–Lưới trời lồng lộng- Dec 20, 2016 |

  4. Pingback: Links các bài viết về hậu bầu cử của Hoàng Lan Chi và nhiều người -Dec 21, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s