Close vấn đề Huệ Ngô vs Nguyễn Đình Thắng tại đây ( HN không xin lỗi vì đã đoán sai các con số trong tờ thuế, còn ngang ngược v iết rằng trách nhiệm giải đáp con số là của ô Thắng!)-Oct 4, 201 6

Fw

Thưa quý vị

Đây là chuỗi mails ( có rút gọn cho dễ xem) liên quan đến việc bà Huệ Ngô tố cáo ô Nguyễn Đình Thắng. Sau mail nay, chúng tôi xin đóng vấn đề vể bà Huệ Ngô này tại đây. Mọi người đã hiểu rõ Huệ Ngô là ai, tư cách thế nào, qua vụ này. Tôi cũng hy vọng rằng người quốc gia chúng ta , nên Hỏi, ( những người có thẩm quyền) trước khi viết bài tung net. (tôi từng chứng kiến, vài vị viết bài ẩu, chỉ dựa vào “hearsay”, không bằng cớ gì cả)

Hoàng Ngọc An

**************

1) Vào Oct 2, 2016, Bà Huệ Ngô tung net bài ( Ô Thắng : Số tiền khác biệt $103,947.90 đi về đâu???)

2) Tôi hỏi môt người trong nhóm (young leader) của ô Nguyễn Đình Thắng và cũng là một chuyên gia thuế vì cái mail bà Huệ Ngô tố cáo là (tờ thuế) nên hỏi (chuyên viên thuế) là đúng cách nhất. Sau đó, tôi chuyển lời giải đáp của chuyên gia này ra net.

3) Hôm nay, October 4, 2016, ô Hữu Nguyên, fw mail hồi đáp từ bà Huệ Ngô. Bà này, đã không xin lỗi là bà ta sai (vì không hỏi một chuyên gia thuế trước khi tung net làm phiền mọi người) mà còn có thái dộ rất ngang ngược như sau ( Tôi nghĩ, tôi phỏng đoán. Trách nhiệm giải thích con số là của ô Nguyễn Đình Thắng !!!)( xem ở dưới)

4) Tôi nghĩ rằng: thật botay.com trước bà Huệ Ngô. Bà này quá sức hàm hồ và ngang ngược. Là một công dân Hoa Kỳ, tuổi đời gần 50, lẽ ra bà Huệ Ngô nên đem hồ sơ thuế của BPSOS đi hỏi một chuyên viên thuế trước khi bà viết bài tung net, gây rối loạn cộng đồng nhằm mục đích vu cáo người khác. Tôi hỏi bà, ví dụ, một người XYZ, lấy hồ sơ thuế của bà Huệ Ngô ra, vu cáo ở net và sau khi bà Huệ Ngô đính chính thì người A này trả lời ( tôi nghĩ vậy đó, trách nhiệm giải thích các con số là của bà Huệ Ngô, còn tôi chỉ là phỏng đoán!) thì bà Huệ Ngô nghĩ sao nhỉ?

Chúng tôi “close” vấn đề bà Huệ Ngô tại đây và sẽ lưu trữ ở blog Chúng Tôi Muốn Tự Do. Từ nay, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đã hiểu: tin tức made in Huệ Ngô là gì và xếp các loại mails này vào loại gì.

Hoàng Ngọc An

10/2016

3- TRÍCH THƠ BÀ HUỆ NGÔ SAU KHI CHUYÊN GIA THUẾ GIẢI THÍCH :

Trách nhiệm giải thích các con số trên hồ sơ khai thuế của BPSOS năm 2013 là của ông Nguyễn Đình Thắng

Kính gửi các vị quan tâm trên các diễn đàn:

Trách nhiệm giải thích các con số trên hồ sơ khai thuế của BPSOS năm 2013 là của ông Nguyễn Đình Thắng và BPSOS đối với IRS khi bị audit và đối với các mạnh thường quân đã đóng góp cho các chương trình của BPSOS như giúp pháp lý cho tị nạn, CAMSA, ACF đào tạo lãnh đạo cho các xã hội dân sự, v.v… Trách nhiệm giải thích đó không phải của tôi hay của 1 chuyên viên khai thuế không phải là người làm thuế cho BPSOS năm 2013.

Theo tôi được hiểu thì mục số 9. Program service revenue là $295610 là do người thừa hưởng dịch vụ của BPSOS đóng tiền dịch vụ như học Anh văn, học thi quốc tịch Mỹ, v.v…Đó không phải là đóng góp trong các buổi gây quỹ để giúp tị nạn, CAMSA, ACF. Mục số 11 Other revenue, tôi nghĩ là tiền đóng góp của đồng hương trong các buổi gây quỹ, đóng góp gửi thư về văn phòng BPSOS cho chương trình tị nạn, CAMSA, ACF . Tất nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán vì BPSOS chưa bao giờ công khai về thu chi một cách chi tiết ra cộng đồng cũng như giải thích hồ sơ khai thuế của họ.

( Hoàng Ngọc An ghi chú: sic, tôi nghĩ là?? Tôi phỏng đoán là??!! Tại sao công dân cao niên Huệ Ngô không biết hỏi chuyên gia thuế trước khi tung net?! )

2- GIẢI ĐÁP TỪ CHUYÊN GIA THUẾ CHO VU CÁO CỦA BÀ HUỆ NGÔ

HN không biết đọc hồ sơ thuế hoặc cố tình đưa sai sự kiện; là người làm thuế em đọc như vầy:

CAMSA/RCS fundraising amount $118,829.90

ACF fundraising amount of $110,700.00

Total $229,529.00

Số tiền này 229,529 cộng trong tổng số tiền trên hồ sơ thuế line số 8 – Contributions and Grants là $3,257,520.00

Line 11 – “Other Income” không phải tiền “contribution”, số tiền $125,582.00 “có thể” là tiền thu được trong (tư vấn gia đình, giúp dân/clients về luật lệ di trú hay là tiền mà BPSOS clients trả cho BPSOS trong các tư vấn gì đó, trời ạ).

HN cho line 11 là tiền gây quỷ cho CAMSA/RCS/ACF: $229,529 – $125,582 (line 11) = $103,947 đi về đâu là sai sự kiện.

Khi HN cô này cố tình đánh tráo dư luận dùng số tiền trên line 11 “Other Income” là tiền gây quỷ của tổ chức “Hào Kiệt” thì cô này cần phải đi học lại “Anh ngữ” 8. “Contributions and Grants” và 11 “Other Income”

1-TRÍCH MAIL HUỆ NGÔ: YÊU CẦU Ô NGUYỄN ĐÌNH THẮNG GIẢI THÍCH SỐ TIỀN KHÁC BIỆT ĐI VỀ ĐÂU- OCT 2, 2016

Năm 2013, theo báo cáo tài chánh của BPSOS trên http://www.guidestar.org, BPSOS xin được $3,257,520 từ các cấp khoản (grants and funds) của chính phủ Mỹ cho các văn phòng của BPSOS trên khắp nước Mỹ để làm các dịch vụ giúp đỡ người dân trong nước Mỹ như thi quốc tịch Mỹ, học Anh văn, ghi tên bảo hiểm sức khỏe … Ngoài ra hàng 11 Other revenue, BPSOS báo cáo số tiền $125,582 . Mục other revenue có $125582 là tiền gì, có phải là tiền đóng góp của chúng tôi không ? Làm sao kiểm chứng con số này ? Tiền đóng góp $118,829.90 + $110,700.00 = $229,529.90 (xem chi tiết dưới đây) của chúng tôi cho chương trình tị nạn, CAMSA và tổ chức phát triển xã hội dân sự nằm trong mục nào của tờ khai thuế này, và làm sao chúng tôi biết được chi tiết việc chi xài số tiền này trong tờ khai thuế này ? Số tiền khác biệt $103947.90 đi về đâu ? ($229,529.90 –$125,582 = $103947.90)

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Close vấn đề Huệ Ngô vs Nguyễn Đình Thắng tại đây ( HN không xin lỗi vì đã đoán sai các con số trong tờ thuế, còn ngang ngược v iết rằng trách nhiệm giải đáp con số là của ô Thắng!)-Oct 4, 201 6

  1. Pingback: Quét rác cho nhóm Tinh Thần Hào Kiệt hoạt động: Hỏi đáp về người quấy nhiễu hai năm nay: bà Huệ Ngô vs Nguyễn Đình Thắng -Oct 20 16 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s