Thomas Pham-Tổ Chức Cộng Đồng là gì ( nên gửi rộng rãi cho giới trẻ và cả những người thờ ơ)-Sep 2016

LGT: ô Thomas Pham, CT cộng đồng Maryland, người mà chúng tôi thường chỉ trích vì các suy nghĩ, hành động, ngôn ngữ của ông khi ông binh vực UCV Đinh Hùng Cường vừa có bài viết giải đáp cho giới trẻ ( Tổ Chức Cộng Đồng là gì). Xét thấy đây là một bài viết đứng đắn, có ích, chúng tôi xin giới thiệu.

Hoàng Ngọc An

Thomas Pham

Tổ Chức Cộng Đồng là gì

Cộng Đồng là gì, Cộng Đồng thuộc về ai, Tại sao phải có Cộng Đồng, có lợi gì? Đây là những câu hỏi của một bạn trẻ Hoàng Vi Kha trong bài viết của nhà văn Sơn Tùng, có yêu cầu trả lời.

Là thế hệ thứ nhứt, tôi thấy cần có ý kiến nhân câu hỏi về cộng đồng Việt Nam (CĐVN), một tổ chức thường bị coi là “ăn cơm nhà vác ngà voi.” CĐVN hay cộng đồng người Việt quốc gia (CĐNVQG), hoặc cộng đồng người Việt tị nạn CS (CĐNVTNCS) đều có chung một ý nghĩa đặc biệt do nguyên nhân biến cố 30 tháng 4, 1975. Đó là cuộc Di Tản và tiếp theo là làn sóng hàng triệu Thuyền Nhân bỏ nước trốn chạy cộng sản bi thảm nhất chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại! Theo tôi, đây là 5 ý nghĩa tiêu biểu nhất về CĐVN sau đây:

· CĐ nói chung là tổ chức có tiếng nói đại diện cho một tập thể dân tộc thiểu số trong tiểu bang hay trong Hiêp Chủng Quốc (HCQ) Hoa Kỳ.

· CĐ nói chung là tổ chức nhằm phục vụ, kêu gọi, khuyến khích và nhắc nhở đồng hương thi hành nghĩa vụ và quyền công dân Hoa Kỳ trong mọi lãnh vực.

· CĐNVTNCS nói riêng là tổ chức duy trì và bảo vệ truyền thống, văn hóa, di sản, màu cờ, và nhất là để bảo vệ căn cước của người Việt tị nạn.

· CĐNVQG còn là nơi tập hợp sức mạnh đoàn kết đấu tranh cho quê hương Việt Nam đang bị nội thù và ngoại xâm.

· CĐVN còn có nét đặc thù ba triệu người Việt liều chết ra đi vì mất Miền Nam, vì lý do chính trị, vì lý tưởng tự do và lương tâm cảm thấy có sứ mạng khôi phục quê hương VN.

Theo 5 ý nghĩa tiêu biểu trên, thí dụ điễn hình như cộng đồng Việt Nam vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn (CĐVN/TĐ/HTĐ) hay được gọi chính thức là Cộng Đồng VN vùng Washington, DC, MD & VA, gồm có nhiều Hội Đoàn hay Nhóm, Cá Nhân và Truyền Thông Báo Chí người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tổ chức và cá nhân người Việt trong vùng đứng ngoài không hưởng ứng CĐ do nhiều lý do sẽ giải thích sau.

Còn Hội Đoàn hay Nhóm là tổ chức nhỏ hơn, không có tính cách đại diện cho tập thể người Việt Tị Nạn, vừa hoạt động và phát triển thuần túy văn hóa, xã hội và các sinh hoạt lợi ích riêng cho Hội, lại vừa nằm trong CĐ làm thành viên nòng cốt với vai trò chủ động, giám sát và yểm trợ cho CĐVN trong các hoạt động chính trị, văn hóa, và xã hội, v.v.

Như vậy, CĐVN/TĐ/HTĐ là CĐNVQG, trên nguyên tắc, là đại diện cho tập thể người Việt QG ở DC, MD và VA, có lập trường chống cộng, được tiêu biểu dưới lá Cờ Vàng ba sọc đỏ, đã được nước Mỹ công nhận là cờ tự do và di sản văn hóa của CĐ người Mỹ gốc Việt Tị Nạn CS. Mặc dù trên con số thống kê có 60 hay 70 ngàn người Việt, nhưng thực tế có một số không phải người Việt QG vì có người cs sang nhập cư lẫn lộn với người QG ngày càng nhiều. Còn có thành phần về VN thường xuyên và thành phần khác quay lưng với CĐVN, bởi vì họ đã quên lời khai với Cao Ủy Tị Nạn và kỷ niệm đau thương trong quá khứ, v.v.

Có giới trẻ lý luận rằng CĐVN có tính cách chính trị, chỉ lo chống cộng, biểu tình, không lợi ích gì cho đồng hương, cũng như không thích hợp với người Mỹ gốc Việt đã “tuyên thệ trung thành với nước Mỹ,” là công dân Mỹ chỉ biết nước Mỹ. Tuy nhiên, trung thành với nước Mỹ không có nghĩa là dứt khoát với quê hương hay mất đi tinh thần dân tộc, hoặc làm ngơ tiếng kêu cứu của đồng bào dưới chế độ độc tài toàn trị của csVN. Hơn thế nữa, trung thành nước Mỹ thì không thể đi ngược lại ‘giá trị’ của nước Mỹ, như không quan tâm đến những vi phạm trầm trọng về dân chủ nhân quyền ở VN. Vì vậy, người Mỹ gốc Việt vận động cho một Việt Nam tự do, dân chủ mà Mỹ đang thúc đẩy cũng là điều chính đáng, có chính nghĩa và hợp tình hợp lý.

Tuy CĐ rất cần phải tu chính Hiến Chương, Nội Qui, nhưng 5 ý nghĩa tiêu biểu trên vẫn là Kim Chỉ Nam. CĐ là của toàn thể người Mỹ gốc Việt. Người điều hành CĐ được bầu lên bởi đại diện Hội Đoàn và Cá Nhân trên tiêu chuẩn trẻ trung hóa, có tài đức và nhất là có tinh thần dân tộc, triệt để áp dụng và noi theo ‘giá trị’ của Mỹ để thúc đẩy dân chủ nhân quyền hầu thay thế độc tài toàn trị ở VN như Mỹ mong muốn.

CĐVN cần cá nhân đóng góp để phục vụ lợi ích chung cho đồng hương lẫn đồng bào ở VN. Nếu giới trẻ không tham gia CĐ, đồng hương hải ngoại và đồng bào trong nước sẽ mất đi thế hệ trẻ tài năng ở hải ngoại.

· Cần có CĐ để cung cấp dịch dụ lợi ích miễn phí, tiêu biểu như: khám sức khỏe, khai thuế, hay ghi danh bầu cử, v.v.

· Cần có CĐ để tương trợ đồng hương lúc hữu sự, thí dụ như: lên tiếng bênh vực ai bị bất công, oan ức, khủng hoảng tài chánh, hoặc thăm viếng lúc đau ốm hay tang chế, v.v.

· Cần có CĐ để tiếp xúc với dòng chính Hoa Kỳ mỗi khi chính quyền hay các Dân Biểu Nghị Sĩ muốn gặp về quốc sự hay vận động bầu cử.

· Cần có CĐNVTN để bảo vệ căn cước người Việt tị nạn, chứng minh với Thế Giới rằng 3 triệu người Việt hải ngoại không phải là tha hương cầu thực.

· Nếu không có CĐVN thì ai lo hỗ trợ phong trào đấu tranh trong nước, giúp đở TPB trong cảnh khốn cùng, hoặc vận động tự do cho các tù nhân lương tâm, hay giúp đở các nhà đấu tranh nhân quyền trong nước, v.v?

Đó là tất cả trả lời cho câu hỏi của Hoàng Vi Kha về CĐVN mà từ trước đến nay có nhiều hiểu lầm và đánh giá thấp. Chú, Bác cũng xin gởi đến các em thế hệ trẻ nói chung, là những người Việt hải ngoại thành công xuất sắc, là tinh hoa nước Việt và cũng là niềm hảnh diện cho dân tộc VN, lời tâm huyết sau cùng rằng CĐVN không thể nào vô tích sự, hoặc vô trách nhiệm với đồng bào trước thảm họa quê hương bị hủy hoại môi sinh và nguy cơ diệt vong gần kề!

Các em hãy nhìn dân tộc Do Thái, họ đã lưu lạc khắp phương trời, làm công dân khắp xứ, nhưng tinh thần vẫn hướng về quê Cha đất Tổ để xây dựng một nước dân chủ Israel giàu mạnh như ngày nay. Đến lúc các em hãy tự thấy trách nhiệm đứng ra gánh vác CĐVN và đừng quên rằng đồng bào trong nước đang trông cậy vào các em và khao khát một nước VN tự do, tôn trọng nhân quyền và giàu mạnh.

Danh nhân Margaret Mitchell có nói rằng ‘Quê Cha đất Tổ là điều duy nhất đáng phục vụ, đáng đấu tranh, đáng hy sinh, bởi vì đó là điều duy nhất mãi mãi tồn tại,’ “The native land is the only thing worth working for, worth fighting for, worth dying for, because it is the only thing that lasts”—Margaret Mitchell.

Chào thân mến các em.

Thomas Phạm

CĐVN vùng Washington, DC, MD & VA

This entry was posted in Xã Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s