Thư ngỏ của UCV Đinh Hùng Cường- Trả lời của ô Bùi Dương Liêm và nhận xét của Hoàng Ngọc An về thư ô Cường- Sep 2016

Bầu cử cộng đồng thủ đô

Đây là chuỗi 3 mails: 1-Thư ngỏ của UCV Đinh Hùng Cường 2-Nhận xét của Hoàng Ngọc An –3-Trả lời ô Cường từ ô Bùi Dương Liêm.

Tóm tắt:

1-Ông Cường vẫn vi phạm điều 13 của hiến chương vì hội NVQG đã stop 28 năm.

2-Hội NVQG được Tổ Chức Cộng Đồng chấp thuận gia nhập cộng đồng vào 14/4/2016 và Hội NATIONAL VIETNAMESE AMERICAN ORGANIZATION OF METROPOLITAN AREA của ông Đinh Hùng Cường được cấp giấy phép hoạt động bắt đầu từ ngày 16/5/2016, và không có tên trong 65 tổ chức/hội đoàn của Tổ Chức Cộng Đồng.

3-Ô Cường lấy tiền quỹ của hội này (VACF) cho vào hội kia (NVQG) (?).

4- Ô Cường chụp mũ ô Bùi Dương Liêm là (ô Liêm vu cáo cho chúng tôi đã treo cờ Việt Cộng trong một lễ diễn hành ngày Độc lập July 4.) trong khi ông Liêm trưng bằng cớ và hỏi lý do gì ông Cường lấy tiền đồng hương mà làm xe hoa có sao vàng nền đỏ.

Hoàng Ngọc An

9/2016

************************

3-From Ông Bùi Dương Liêm

Kính thưa quý vị trong tổ chức Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn,

Kính thưa quý vị trong Ủy Ban Bầu Cử,

Kính thưa quý đồng hương,

Chúng tôi, Bùi Dương Liêm là ký giả/phóng viên Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, CT Phỏng Vấn & Tìm Hiểu, xin hồi đáp Thư Ngỏ của Ứng Cử Viên Đinh Hùng Cường đề ngày 3/9/2016.

Thứ nhất:

UCV Đinh Hùng Cường gia nhập Cộng Đồng dưới danh nghĩa Hội Người Việt Quốc Gia và ông Bùi Mạnh Hùng đã xác nhận qua email ngày Thứ Năm 14 tháng 4 năm 2016 vào lúc 9:48pm.

(trích)

From: Hung Bui [mailto:ubbc2016]
Sent: Thursday, April 14, 2016 9:48 PM
To: ngoctram5865; cu<a href="mailto:ongtram.dinh

26/Hội Người Việt Quốc Gia vùng HTĐ (Đinh Hùng Cường) –

Nếu NT Đinh Hùng Cường muốn nói đến Hội ở trên..

Xin xác nhận như thế Hội ở trên đã hợp lệ.

Chỉ còn đóng niên liễm trước ngày 10/6/2016 là đầy đủ..

Xin chờ, sẽ có Thông Báo chính thức về việc đóng niên liễm..

Trân trọng..

Thứ hai:

1- Hội NATIONAL VIETNAMESE AMERICAN ORGANIZATION OF METROPOLITAN AREA của ông Đinh Hùng Cường được cấp giấy phép hoạt động bắt đầu từ ngày 16/5/2016, nghĩa là hội này thành lập 33 ngày sau , kể từ khi Hội Người Việt Quốc Gia đã được UBBC xác nhận gia nhập CĐ vào ngày 14/4/2016.

2- Ông Bùi Mạnh Hùng xác nhận Hội NATIONAL VIETNAMESE AMERICAN ORGANIZATION OF METROPOLITAN AREA không có trong danh sách 65 Hội Đoàn, Tổ Chức và Nhóm đã ghi danh sinh hoạt Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018.

(trích email ông BMH)

From: BMH <amsfv>
Sent: Saturday, August 27, 2016 12:40 AM
ToSubject: Hồi âm…..Re: Hai hội mang tên Đinh Hùng Cường ( bản hoàn chỉnh)

Trong số 65 Hội đoàn, Tổ chức, và Nhóm, đã ghi danh sinh hoạt Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018,

không có Hội đoàn, tổ chức nào có tên dưới đây:

National Vietnamese American Organization of Metropolitan Area

Washington, D.C (hết trích)

3- Hội NATIONAL VIETNAMESE AMERICAN ORGANIZATION OF METROPOLITAN AREA dịch ra Việt Ngữ là Hội Người Mỹ Gốc Việt Quốc Gia vùng Thủ Đô hoàn toàn khác với Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn. Đây là hai hội riêng biệt.

4- Qua email ngày 14/4/2016 và email ngày 27/8/2016, ông Bùi Mạnh Hùng đã xác nhận rất rõ ràng:

– Hội Người Việt Quốc Gia là hội ghi danh gia nhập CĐ nhiệm kỳ 2016-2018.

– Hội NATIONAL VIETNAMESE AMERICAN ORGANIZATION OF METROPOLITAN AREA không có trong danh sách 65 hội đoàn gia nhập CĐ nhiệm kỳ 2016-2018.

Trong khi đó, ông Cường cứ nói mơ mơ hồ hồ, không nói rõ ràng Hội được gia nhập CĐ tên là gì? Là tên "Người Việt Quốc Gia" hay là tên "NATIONAL VIETNAMESE MERICAN ORGANIZATION OF METROPOLITAN AREA" ???

Thứ ba:

1- Chúng tôi không khiếu nại, ông ĐHC nói rằng Bùi Dương Liêm gởi thư khiếu nại đến Ủy Ban Bầu Cử là sai.

2- Với tư cách là một ký giả/phóng viên, chúng tôi lên tiếng trình bày với đồng hương và thông báo đến Ủy Ban Bầu Cử những dữ kiện về Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng Đinh Hùng Cường kèm theo những tài liệu rõ ràng minh bạch.

3- Việc làm của chúng tôi không vi phạm luật lệ của tiểu bang Virginia hay luật lệ Hoa Kỳ, hoàn toàn nằm trong khuôn khổ của "Freedom of Information Act" đối với một "public figure" là Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng Đinh Hùng Cường.

Thứ tư:

1- Chúng tôi Bùi Dương Liêm, không hề vu cáo ông Đinh Hùng Cường "đã treo cờ Việt Cộng trong một lễ diễn hành ngày Độc lập July 4." (nguyên văn của ông Đinh Hùng Cường).Ông Đinh Hùng Cường hãy trưng dẫn câu này tôi đã nói hay đã viết ở đâu? lúc nào?

2- Chúng tôi trình bày với đồng hương về chiếc xe-hoa-nền-đỏ-sao-vàng July 4 2008 mà ông Đinh Hùng Cường và gia đình đã thực hiện, nhưng bị chúng tôi phác giác, chụp hình, quay phim và yêu cầu ông Đinh Hùng Cường phải gở bỏ 4 cái sao vàng ở 4 góc xe hoa, trước khi xe hoa tiến ra Đại Lộ Constitution trong ngày Lễ July 4 năm 2008.

3- Vậy một lần nữa, chúng tôi yêu cầu ông Đinh Hùng Cường hãy trả lời thẳng thắn và minh bạch:

– Tại sao xe hoa đại diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia trong Lễ Diễn Hành July 4 2008 do gia đình ông thực hiện là xe hoa nền đỏ sao vàng?

– Tại sao ông và gia đình dùng tiền bạc của đồng hương ủng hộ Cộng Đồng trong cuộc Diễn Hành July 4 2008 để thực hiện xe hoa nền đỏ sao vàng?

– Tại sao số tiền $6,210.67 trong chi phiếu "trả lại Cộng Đồng VN" có tên và địa chỉ của hội VACF là chữ viết tắt của Hội " Vietnamese Americans Celebrating Freedom", mà ông Cường lại dám nói đó là tiền của Hội Người Việt Quốc Gia do bà Đinh Ngọc Trâm làm thủ quỹ? Vì lý do gì mà tiền bạc của hội này lại "chạy" vào quỹ của hội kia?

Kính thưa quý đồng hương,

Kính thưa quý vị trong Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018,

Cho đến giờ phút này mà Ứng Cử Viên Đinh Hùng Cường vẫn nói mơ hồ và nhập nhằng về việc ông gia nhập Cộng Đồng dưới danh nghĩa Hội Người Việt Quốc Gia, và Hội Người Mỹ Gốc Việt Quốc Gia.

Do đó, chúng tôi có nói ông Đinh Hùng Cường lừa dối thì cũng không sai:

– Nếu ông Đinh Hùng Cường gia nhập CĐ dưới danh nghĩa Hội Người Việt Quốc Gia mà ông Bùi Mạnh Hùng đã xác nhận trong email ngày 14 tháng 4 năm 2016, thì như chúng tôi đã trình bày, Hội Người Việt Quốc Gia đã ngưng hoạt động (chết) từ 28 năm qua, trong khi ông Cường lại nói ông là Chủ Tịch của hội này hơn 30 năm và hội này thành lập từ năm 1976.

Đây không phải là lừa dối thì phải gọi là gì?

Mời quý vị xem lại email và video clip sau đây:

https://youtu.be/LNW7NZdwo-A

– Nếu ông Đinh Hùng Cường gia nhập CĐ dưới danh nghĩa Hội NATIONAL VIETNAMESE AMERICAN ORGANIZATION OF METROPOLITAN AREA do ông mới thành lập ngày 16 tháng 5 năm 2016, thì hoá ra ông Bùi Mạnh Hùng và Ủy Ban Bầu Cử đã nói dối hay sao?

Kết luận:

Thư ngỏ của UCV Đinh Hùng Cường cung cấp thêm 4 dữ kiện bất lợi cho ông, vì những lời lẽ và chứng cớ do chính ông đưa ra đã giúp cho sự lừa dối càng nhiều hơn và trầm trọng hơn:

1- Ông Cường cố tình tráo trở xuôi ngược giữa Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn đã ngưng hoạt động 28 năm với Hội Người Mỹ Gốc Việt Quốc Gia vùng Thủ Đô mới thành lập vào ngày 16/5/2016 (NATIONAL VIETNAMESE AMERICAN ORGANIZATION OF METROPOLITAN AREA)

2- Số tiền $6,210.67 là ngân khoản tồn quỹ của Hội VACF=Vietnamese Americans Celebrating Freedom, hoàn toàn không liên hệ với Hội Người Việt Quốc Gia, nhưng ông Cường dám nói đó là ngân quỹ của Hội Người Việt Quốc Gia. Có phải đây là một sự gian dối nghiêm trọng về tiền bạc hay không?

3- Vu cáo Bùi Dương Liêm nói ông Cường "đã treo cờ Việt Cộng trong một lễ diễn hành ngày Độc lập July 4."(sic) nhưng không có bằng cớ, trong khi chúng tôi chứng minh rằng ông và gia đình đã thực hiện xe-hoa-nền-đỏ-sao-vàng, với hình ảnh, video hẳn hoi.

4- Đài Truyền Hình 30, thuộc Fairfax Public Access không phải là một đài do người dân đóng thuế. Ông Cường muốn biết về đài này hãy vô Google Search FPA hoặc fcac.org để biết rõ hơn trước khi cáo buộc Bùi Dương Liêm.

Một lần nữa, chúng tôi Bùi Dương Liêm xin lặp lại, vì ông Đinh Hùng Cường là Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng, là một người của công chúng (public figure) trong cuộc bầu cử Cộng Đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn nhiệm kỳ 2016-2018, nên chúng tôi có bổn phận phải trình bày với đồng hương những dữ kiện về ông Đinh Hùng Cường, việc làm này nằm trong khuôn khổ "Freedom of Information Act" và trong tinh thần "Trust but Verify"!

Như chúng ta đã biết, trong bất cứ cuộc bầu cử tự do dân chủ nào, các Ứng Cử Viên đều phải gánh chịu và phải chấp nhận sự phê phán, chỉ trích, nhiều khi rất nặng nề từ mọi phía, kể cả những hành vi tốt xấu trong quá khứ và trong hiện tại cũng bị phơi bày, bị phân tích. Hãy nhìn xem cuộc tranh cử vào Bạch Ốc hiện nay thì rõ!

Có lẽ nào UCV Đinh Hùng Cường lại quên rằng, đây là lề lối sinh hoạt Dân Chủ của Dòng Chính, một Dòng Chính mà ông đã hết sức ca ngợi, cổ võ và kêu gọi mọi người nên thực thi trong khi ông đang vận động tranh cử?

Để kết thúc, chúng tôi xin cầu chúc Ủy Ban Bầu Cử cũng như Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018 sẽ hoàn tất nhiệm vụ tốt đẹp trong sự minh bạch, trong sáng và trong tinh thần tôn trọng sự thật. Vì chỉ có Sự Thật mới đem lại Tự Do cho chúng ta.(The Truth Will Set You Free, Thánh Kinh -John 8:32)

Trân trọng,

Bùi Dương Liêm

************

2-From: Hoàng Ngọc An

Nhận xét về Thư Ngỏ của UCV Đinh Hùng Cường gửi ngày 3 tháng 9, 2016

v/v ông Bùi Dương Liêm đặt vấn đề ô Cường có vi phạm điều 13 của Hiến chương hay không

Đây là vài nhận xét của chúng tôi về Thư Ngỏ của UCV Đinh Hùng Cường gửi ngày 3/9/2016 liên quan đến vụ ô Bùi Dương Liêm nêu vấn đề (ông Cường có vi phạm điều 13 của hiến chương không):

1-Ô ĐHC đã vi phạm hiến chương, điều 13 khi xin gia nhập Tổ Chức Cộng Đồng dưới danh nghĩa Hội NVQG:

Ngày 14/4/2016, Ông Đinh Hùng Cường xin gia nhập cộng đồng dưới danh nghĩa hội NVQG là nhưng không cung cấp giấy phép chứng tỏ đang hoạt đông. Cần truy cứu xem nhiệm kỳ của vị nào đã có sơ suất này?

2-Ô ĐHC đã bán cái cho ông Lê Hữu Em khi viết vầy:

Trích mail ô Cường:

Ngòai ra, như lời giải thích của ông Lê Hữu Em, với tư cách chủ tọa đoàn, và là ngươì viết Hiến chương Cộng Đồng, thì Hội Người Việt Quốc Gia Vùng Hoa Thịnh Đốn (NVQG) đã hiện hữu trong thời gian rất lâu trong hội đồng đại diện của Cộng Đồng, không thể bị xét lại, và càng không thể là “hội ma” như lời tự diễn của luận điệu thiếu suy xét. Ngưng trích.

Ý kiến chúng tôi: hiến chương ghi rất rõ và ông Lê Hữu Em cũng có nhiệm vụ bảo vệ hiến chương, đặc biệt mục (13) trong chừng mực HC chưa được sửa đổi. Những hội đã từng có giấy phép hoạt động và không “renew” phải được coi là bất hợp lệ. Theo một mail trước đâytừ ô Bùi Dương Liêm thì (Những hội đoàn không có giấy phép nhưng chứng tỏ có hoạt động (qua youtube, hình ảnh) thì Tổ Chức Cộng Đồng vẫn công nhận như hội Nữ quân nhân và vài hội khác). Hội NVQG hiển nhiên đã stop và không hoạt động gì cả. Ô Cường cố tình gán ghép Hội NVQG với Hội VACF ( là của con gái ô Cường, phụ trách ngày July 4th) là sai.

3-Ô ĐHC đã bán cái cho ông Trưởng Ủy Ban Bầu Cử khi viết vầy:

Trích ô Cường: Qua phần trình bày trên, chúng tôi xin thưa rõ là Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng 2016-2018 đã công nhận Hội Người Việt Quốc Gia là hợp lệ trong hội đồng Đại Diện 2016-2018. Ngưng trích

Ý kiến chúng tôi: Ô Ông BMH không có điều kiện xem lại giấy phép hoạt động của hội NVQG thì đó là sơ suất của ông BMH. Trong cộng đồng, ô BMH đã quá tin tưởng vào “tư cách” ô ĐHC nên đã không hỏi giấy phép (đang hoạt động) của Hội NVQG, nhưng bổn phận ông ĐHC (một công dân Mỹ Việt, một ứng cử viên chủ tịch cộng đồng) là phải trình giấy phép của hội này.

4-Ông ĐHC đã nhầm lẫn khi viết vầy:

Trích: Hạn chót để khiếu nại về cuộc bầu cử là ngày 2 tháng 8. Và sau ngày này thì đơn khiếu nại sẽ không được cứu xét. Ngưng trích.

Ý kiến chúng tôi: Hạn 2 tháng 8, 2016 cho việc Bầu cử liên danh cá nhân July 2019. Ở đây, ô Bùi Dương Liêm đệ trình về việc hợp hiến chương hay không đối với UCV chủ tịch cộng đồng sẽ được bầu vào Tháng 9/2016. Có văn bản nào nêu rõ mọi khiếu nại về bầu cử chủ tịch cộng đồng phải có trước Aug 2, 2016 hay không?

5-Ô ĐHC đã vu cáo khi viết vầy

Trích: Thư ngỏ lên tiếng về việc ông Bùi Dương Liêm (BDL) tiếp tục vu cáo và sách nhiễu cá nhân tôi và Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn). Ngưng trích.

Ý kiến chúng tôi: ô Bùi Dương Liêm, đặt vấn đề ông Cường có vi phạm hiến chương điều 13 không khi ông Cường ( nộp đơn xin gia nhập cộng đồng dưới danh nghĩa một hội đã stop, ô Cường xin ứng cử chủ tịch dưới danh nghĩa một hội đã stop). Ô Liêm không vu cáo đời tư ô Cường và cũng không sách nhiễu gì ô Cường. Cá nhân chúng tôi đã viết nhiều lần về việc này khi trả lời cho (Ô Thomas P, Bà Bích Hà, Tuyết Mai) , nhưng có vẻ ô Cường (lì lợm và trơ trẽn) ( Xin lỗi ông Nguyễn văn Mùi khi tôi phải dùng những chữ này nói về ô Cường vì đúng là ô Cường có những tính cách trên) khi “nhai lại” là ô Liêm vu cáo, sách nhiễu ô Cường! Tất cả những gì ô Liêm đưa ra đều là “fact”, có chứng cớ (Hội NVQG đã stop từ lâu) và ô Liêm không nói gì đến việc cá nhân của ô Cường ( tôi cho ví dụ, đây mới là vu cáo hay sách nhiễu cá nhân: vu cáo ô Cường có vợ nhỏ, bà Cường có chồng bé) . Chúng tôi cũng viết nhiều lần: nếu ô Cường ở nhà đuổi gà cho vợ, không ai nói tới. Nhưng khi ra ứng cử chủ tịch thì ông có nhiệm vụ trả lời thắc mắc của cử tri-liên quan đến hành vi-tư cách của ông. Chúng tôi hy vọng, trong tương lai chúng tôi không phải viết lại những điều trên. Ông Cường đã già, nên có cách cư xử trưởng thành.

Hoàng Ngọc An

9/2016

********

1-From: Cuong Dinh

Date: 2016-09-03 18:07 GMT-07:00
Subject: Thư Ngỏ Của Ứng Cử Viên Đinh Hùng Cường
Đinh Hùng Cường Ứng Cử Viên chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam.

Kính gửi:

Hội Đồng Đại Diện, Qúy Hội Đoàn, Nhóm, và Liên Danh đắc Cử nhiệm kỳ 2016-2018.

Đồng Kính gửi:

-Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam

-Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam

-Ông Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam

-Quý Vị Truyền Thông, Báo Chí.

– Qúy Cử Tri

Ngày 3 Tháng 09 năm 2016

Thư ngỏ lên tiếng về việc ông Bùi Dương Liêm (BDL) tiếp tục vu cáo và sách nhiễu cá nhân tôi và Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn.

Kính thưa qúy vị:

Một lần nữa, trước cuộc bầu cử Chủ Tịch Cộng Đồng, ông Bùi Dương Liêm đã gửi thư khiếu nại, phát tán email, vu cáo cho hội Người Việt Quốc Gia là hội ma, không hoạt động, và bất hợp lệ.

Để tránh hoang mang, và làm sáng tỏ dư luận, chúng tôi xin trình bày những điều dưới dưới đây:

Thứ nhất:

Để chuẩn bị cho việc hợp lệ ứng cử chức vụ chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam, chúng tôi đã hỏi ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban Bầu Cử, Ông Hùng là người đã được ông chủ Tịch Cộng Đồng ủy nhiệm, đứng ra có toàn quyền và chịu trách nhiệm, tổ chức bầu cử Cộng Đồng, đã trả lời là: Hội Người Việt Quốc Gia Vùng Hoa Thịnh Đốn là hợp lệ.

Chúng tôi xin gửi theo đây email của ông Trưởng Ban Tổ Chức.

From: Hung Bui [mailto:ubbc2016]
Sent: Thursday, April 14, 2016 9:48 PM
To: ngoctram5865; cu<a href="mailto:ongtram.dinh

Subject: Trả lời…Re: Xin giải thích thêm

26/Hội Người Việt Quốc Gia vùng HTĐ (Đinh Hùng Cường) –

Nếu NT Đinh Hùng Cường muốn nói đến Hội ở trên..

Xin xác nhận như thế Hội ở trên đã hợp lệ.

Chỉ còn đóng niên liễm trước ngày 10/6/2016 là đầy đủ..

Xin chờ, sẽ có Thông Báo chính thức về việc đóng niên liễm..

Đồng thời, chúng tôi cũng ghi danh với Tiểu Bang Virginia cho Hội Người Việt Quốc Gia Vùng Hoa Thịnh Đốn. Vì luật lệ nước Mỹ bắt rằng muốn được ghi danh, phải Viết bằng tiếng Mỹ. Xin đính kèm (attached). State Corporation Commission Richmond, May 16, 2016

This is to certify that the certificate of incorporation of

NATIONAL VIETNAMESE AMERICAN ORGANIZATION OF METROPOLITAN AREA

Thứ hai:

UBBC đã ra thông cáo là hạn chót để cho tất cả khiếu nại về bầu cử phải gửi đến Ủy Ban trước ngày 3 tháng 8, 2016. Sau đó sẽ không được cứu xét.

Thứ ba:

Trong phiên họp khoáng đại do ông chủ tịch Cộng Đồng Đoàn Hữu Định tổ chức ngày 2 Tháng 7, 2016. Khi Đai Hội cứu xét việc xin gia nhập của những hội đoàn và nhóm được vào hội đồng đại diện. Có môt câu hỏi đặt ra là khi chúng ta cứu xét việc xin gia nhập của những hội đoàn mới, chúng ta có cần phải cứu xét lại sự hợp lệ của những hội đoàn và hội trong Hội Đồng Đại Diện 2014- 2016 không ? vì có nhiều hội đoàn chỉ có một người và không hoạt động gì hết. Ông Lê Hữu Em đã bác bỏ đề nghị này, ông đã giải thích là chúng ta đã dùng Hội Đồng Đại Diện để làm căn bản cho việc bầu cử, cho những hoạt động Cộng Đồng, một khi chúng ta cứu xét những thành viên trong hội đồng đại diện, là chúng ta mất hết. Không còn một căn bản nào, thì không thể làm được việc gì nữa. Cũng trong phiên họp khoáng đại ngày 2 tháng 7, 2016. Ông Lê Hữu Em còn giải thích thêm, ông đã viết trong Hiến Chương rằng:” Những Hội Đoàn hay Nhóm đã thành lập, hoạt động ích lợi cho cộng đồng, nhưng cộng đồng ở đây, không phải cộng đồng theo nghĩa hẹp là của riêng chúng ta (DC,MD &VA), mà theo nghia rộng là Cộng Đồng của người Việt. Ông Em còn đưa ra thí dụ, ông là chủ tịch hội Quảng Đà, thì ông lo lợi ích cho hội Quảng Đà, chứ không phải lo lợi ích cho Cộng Đồng Việt Nam.

Kính Thưa Quý vị:

– Qua phần trình bày trên, chúng tôi xin thưa rõ là Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng 2016-2018 đã công nhận Hội Người Việt Quốc Gia là hợp lệ trong hội đồng Đại Diện 2016-2018..

– Hạn chót để khiếu nại về cuộc bầu cử là ngày 2 tháng 8. Và sau ngày này thì đơn khiếu nại sẽ không được cứu xét.

Vì vậy, thư khiếu nại của ông BDL hoàn toàn không có giá trị, vì đã khiếu nại quá thời hạn ấn định của UBBC.

Ngòai ra, như lời giải thích của ông Lê Hữu Em, với tư cách chủ tọa đoàn, và là ngươì viết Hiến chương Cộng Đồng, thì Hội Người Việt Quốc Gia Vùng Hoa Thịnh Đốn (NVQG) đã hiện hữu trong thời gian rất lâu trong hội đồng đại diện của Cộng Đồng, không thể bị xét lại, và càng không thể là “hội ma” như lời tự diễn của luận điệu thiếu suy xét.

Trong qúa khứ, hội Người Việt quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn đã cùng hợp tác với Cộng Đồng Việt Nam tham tham gia những công việc chung, đặc biệt là đã liên tục nhiều năm đứng ra tổ chức Diễn Hành July 4, Ngày Độc Lập Hoa Kỳ tại Washington D.C. và gần đây nhất là năm 2015, thủ qũy của hội là bà Đinh Ngọc Trâm đã gửi lại số tiền $6,210.67 cho Cộng Đồng (Ông Hoàng Đức Long nhận), để Cộng Đồng Việt Nam tổ chức diễn hành cho năm 2015. Hội Người Việt Quốc gia vùng Hoa Thịnh Đốn có chủ tịch là Đinh Hùng Cường và thủ quỹ: Đinh Ngọc Trâm.

Ông BDL không có quyền xâm phạm vào những công việc của nội bộ chúng tôi, và ông cũng không có thẩm quyền phát xét công việc của hội chúng tôi, cũng như bất cứ Hội đòan nào sinh họat trong Cộng đồng.

Kính thưa qúy vị:

– Trước vài ngày bầu cử các Liên Danh cá nhân ngày 24, Tháng 7 vừa qua, ông BDL đã sử dụng hệ thống truyền hình của Quận Fairfax do người dân đóng thuế để vu cáo cho chúng tôi đã treo cờ Việt Cộng trong một lễ diễn hành ngày Độc lập July 4. Và bây giờ ông Bùi Dương Liêm lại tiếp tục vu cáo và xuyên tạc những công việc làm chính đáng của chúng tôi. Chúng tôi không hiểu Ông BDL có ý đồ gì, và tại sao đã không ngừng tìm mọi cách đánh phá cá nhân tôi, một người chỉ muốn tiếp tục dấn thân phục vụ Cộng Đồng Việt Nam trong tư cách chủ tịch Cộng Đồng của nhiệm kỳ 2016-2018, nếu được tín nhiệm trong cuộc bầu cử ngày 11/09/2016.

Để bảo vệ danh dự cá nhân và uy tín của Cộng đồng, chúng tôi đang tham khảo với Luật Sư của chúng tôi về những vi phạm quyền tự do cá nhân cuả ông BDL với chúng tôi và vi phạm luật định của ông BDL khi sử dụng đài 30 thuộc quận Fairfax cho mục tiêu cá nhân để vu cáo, và sách nhiễu chúng tôi.

Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã yểm trợ, và khuyến khích chúng tôi. Chúng tôi sẽ xin cố gắng chu toàn nhiệm vụ, khi chúng tôi được quý hội đoàn và quý liên danh tín nhiệm trong cuộc bầu cử Chủ Tịch Cộng Đồng ngày 11 Tháng 9 tới đây.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng ban Bầu Cử, và Ủy Ban Bầu Cử.

Kính mong ông Hùng và qúy vị trong UBBC chu toàn nhiệm vụ với tinh thần độc lập, không để cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào trong Cộng đồng lũng đọan làm sai lạc chính nghia cuộc bầu cử Chủ Tich Cộng Đồng, Đồng Chủ Tịch, và VPTT.
Chúng tôi hoàn toàn đặt tin tưởng và kỳ vọng nơi ông Trưởng ban và UBBC sẽ hoàn tất một cuộc bầu cử chu đáo, khoa học, và trật tự, để mở một trang sử mới cho Cộng Đồng Việt Nam tại thủ đô HTĐ.

Kính thư.
Đinh Hùng Cường

Đinh kèm:

– CommonWealth Of Virginia State Corporation Commission

-Copy cancelled check gửi CĐVN của bà Đinh Ngọc Trâm.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Thư ngỏ của UCV Đinh Hùng Cường- Trả lời của ô Bùi Dương Liêm và nhận xét của Hoàng Ngọc An về thư ô Cường- Sep 2016

  1. Pingback: Bản tin HNA số 20 ( Trung cộng vô giáo dục- Độc giả chúc mừng Tâ n Tổng Bí Thư VT, Nguyễn Thanh Tú-Cậu bé 4 tuổi đến trường với g iàn cảnh sát-Những điều chỉ có ở Bolsa-UCV Đinh Hùng Cường thiếu

  2. Pingback: Bản tin HNA số 20 ( Trung cộng vô giáo dục- Độc giả chúc mừng Tâ n Tổng Bí Thư VT, Nguyễn Thanh Tú-Cậu bé 4 tuổi đến trường với g iàn cảnh sát-Những điều chỉ có ở Bolsa-UCV Đinh Hùng Cường thiếu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s