Thông báo 19 NgTTú: tổ chức, cá nhân cộng tác gây quỹ cho VT-HCĐ sẽ chia sẻ trách nhiệm với ô Định trước luật pháp Hoa Kỳ-Aug 20 16

LGT: Tất cả những ai còn “bấu víu”, hay “tin tưởng”, hay “mơ hồ” vào VT, nên đọc bài này. Sau TB 18 ( lột áo mão và nắm giữ để không còn hoạt động) thì VT-HCĐ đã có một thông báo ký tên ô Hoàng Tứ Duy nhuốm mùi mafia ( hăm dọa, chụp mũ) và đã không có tư cách của một đảng: Ký giả Đoàn Trọng, truyền hình CA, căn cứ số phone và không liên lạc được. Theo bài dưới đây:

1-Ngay từ năm 2015, ô Trần Nhật Phong, BBC, đã nêu câu hỏi về ( tổ chức chính trị hay hội đoàn) và ô Đỗ Hoàng Điềm đã né tránh! ( Hoàng Ngọc An: cá nhân tôi không ngờ. VT-HCĐ nêu không ghi danh từ 2004 thì lẽ ra 2015 phải làm chuyện đó. Có lẽ họ không làm vì các lý do mà ông Tú đoán trong bài dưới đây.

2-Tất cả các tổ chức, hội đoàn nào, giúp VT-HCĐ gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào, sẽ hoàn toàn chia sẻ trách nhiệm vơi VYT-HCĐ trước luật pháp Hoa Kỳ vì ông Hoàng Tứ Duy đã cho biết ( VT-HCĐ là unincorporated association). Trách nhiệm đó có thể là xem hồ sơ thuế, hoạt động tài chính. Giờ này đã quá muộn nếu như những ai đó, (các chân rết), tìm cách tẩu tán hồ sơ. (Trích ô Tú: Tất cả các cá nhân này đều phải trực tiếp chịu trách nhiệm về mọi hành vi của băng đảng, như là gian lận thuế, rửa tiền, lường gạt, giết người…Ngưng trích)

Xem đầy đủ tại link sau:

Thông Báo 19 — Băng đảng tội ác đã thú nhận Hoạt động không quy chế pháp lý mấy chục năm ròng

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s