Bầu cử DC- Bé Bảy-Vạch trần bà Tuyết Mai bóp méo sự thật- Aug 25 , 2016

Vạch trần bà Tuyết Mai bóp méo sự thật

LGT: Sau khi nhà truyền thông Bùi Dương Liêm trưng chứng cớ cho thấy UCV Đinh Hùng Cường đã gia nhập cộng đồng dưới đang nghĩa một hội ( đã stopp), ứng cử dưới đang nghĩa chủ tịch một hội ( đã stop) thì bà Tuyết Mai lên tiếng binh vực hành động sai trái của ông Cường bằng những luận điệu xuyên tạc. Vd1: bà Mai xuyên tạc là một số hội là hội ma ( thực tế, các hội này vẫn sinh hoạt và bằng cớ là youtube, album hình Đính Hùng. Vd 2, không có luật “bất thành văn”, mà chỉ do vài ông chủ tịch làm việ tắc trách như công nhận hội ( chỉ có 1 người duy nhất!). Tư cách bà Tuyết Mai như thế nào, vùng thủ đô rõ và nhiều tiểu bang khác cũng rõ. Xem chi tiết ở chuỗi mails dưới đây.

Hoàng Ngọc An

8/2016

2-From: bebeliem <bebeliem@
To 1 số người

Sent: Thu, Aug 25, 2016 10:33 am
Subject: Vạch trần bà Tuyết Mai bóp méo sự thật

Kính thưa quý đồng hương,

Bài viết này không phải để đối đáp qua lại, mà nhằm vạch trần việc bà Tuyết Mai bóp méo sự thật qua email ngày 24/8/2016:

(trích email bà Tuyết Mai)

1. Ông Bùi duơng Liêm viện dẫn luật Virginia, một hội không xin giấy phép tái hoạt động thì bị xóa sổ. Theo ông Bùi dương Liêm, Ông Cường đã ra ứng cử với danh nghĩa Chủ Tịch Hội NVQG, một hội đã ngưng hoạt động, là hội MA, hội CHẾT, là “dối trá”, “lừa dối” cộng đồng và đồng hương. Ông Bùi D Liêm đòi hỏi Ông Cường đưa ra những bằng chứng chứng minh Hội NVQG đang hoạt động ….

Thưa quý vị trong UBBC, quý vị trong VPTT, quý đồng hương, Luật của Virginia khác với LUẬT CỦA CỘNG ĐỒNG WASHINGTON, D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA.

Nhiều luật lệ trong CĐ Washignton, D.C., MD&VA không được ghi rõ trong HC (bất thành văn) nhưng đã được chấp nhận từ lâu. Đó là việc Tổ chức CĐ HTĐ, MD&VA công nhận những hội không có giấy phép, hộichỉ có một người là hội trưởng, và không có sinh hoạt gì cả, là những hội đoàn hợp lệ, hợp pháp. Hội trưởng các hội này được quyền dùng danh nghĩa hội đoàn khi phát biểu, khi ứng cử, bầu cử và họ có đầy đủ quyền hạn đại diện trong Hội Đồng Đại Diện của CĐ HTĐ, MD&VA.

Hội Xây Dựng Nông Thôn (Ông Dương Hòa Hiệp), Hội Nữ Quân Nhân (Bà bé Bảy), Hội Chiến Tranh Chính Trị (Tạ cự Hải), Hội Yên Thế (Đoàn hữu Định) và gần một nửa trong số 37 Hội đoàn cũ trong HĐĐD đều không có sinh hoạt gì gần đây. Những hội này không bị coi là Hội MA, Hội CHẾT, Chủ tịch các hội này không bị sỉ nhục nặng nề là “dối trá”, “lừa dối” cộng đồng và đồng hương.

(hết trích)

Kính thưa quý đồng hương,

1/ Các hội mà bà TM liệt kê : Xây Dưng Nông Thôn, Hội Nữ Quân Nhân, Hội Chiến Tranh Chính Trị, Hội Yên Thế…. đã gia nhập vào Cộng Đồng theo đúng Hiến Chương Cộng Đồng, Chương Sáu, Điều 13:

(trích dẫn Hiến Chương Cộng Đồng)

Chương Sáu

Thành Phần

Điều 11. Thành phần của Cộng Đồng Việt Nam gồm có:

11.1 Thành phần Hội Đoàn và Nhóm;

11.2 Thành phần Cá Nhân;

Điều 12. Điều kiện chung:

Các Hội Đoàn, Nhóm, Cá nhân sẽ trở thành thành phần của Cộng Đồng Việt Nam nếu:

12.1 Có giấy xác nhận gia nhập;

12.2 Có góp lệ phí cộng đồng; và

12.3 Có sự chấp thuận của Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam.

Điều 13. Điều kiện riêng:

Ngoài các điều kiện chung nói trên,

13.1 Các Hội Đoàn phải có các điều kiện sau đây:

a) Có chứng thư thành lập do Tiểu bang Virginia, Maryland hay District of Columbia (D.C) cấp và đang hoạt động trong khuôn khổ luật định;

b) Nếu không hoặc chưa ghi danh thành lập chính thức, thì phải trưng dẫn thành tích sinh hoạt như một Hội Đoàn và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

13.2 Các Nhóm phải có điều kiện sau đây:

a) Là những nhóm thiện nguyện thiện chí hoặc nhóm nghề nghiệp đang hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng trong các lãnh vực thanh thiếu niên, sinh viên học sinh, thể thao và văn nghệ, xã hội tỵ nạn, chống Cộng Sản và kinh tài Cộng sản, vân vân…: và

b) Được ít nhất hai Hội Đoàn xác nhận.

13.3 Các cá nhân phải trên mười tám (18) tuổi và có tinh thần minh mẫn.

(ngưng trích)

2/ Những hội hay nhóm nói trên có sinh hoạt thường xuyên trong Cộng Đồng cũng như trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, như họp hàng tháng, diễn hành July 4, diễn hành ngày Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ, thực hiện Lễ Thượng Kỳ đầu năm, Lễ Quốc Hận 30/4, Ngày Quân Lực 19/6, tổ chức gây quỹ Thương Phế Binh VNCH v.v…

Tất cả những sinh hoạt này đều có video phóng sự trên các đài TV/HTĐ và hình ảnh trong các album của Nhiếp Ảnh Gia Nhất Hùng, Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn.

Do đó, những hội, nhóm này không phải là những hội MA.

3/ Bà TM viết rẳng:

(trích)

Thưa quý vị trong UBBC, quý vị trong VPTT, quý đồng hương, Luật của Virginia khác với LUẬT CỦA CỘNG ĐỒNG WASHINGTON, D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA.

Nhiều luật lệ trong CĐ Washignton, D.C., MD&VA không được ghi rõ trong HC (bất thành văn) nhưng đã được chấp nhận từ lâu. Đó là việc Tổ chức CĐ HTĐ, MD&VA công nhận những hội không có giấy phép, hội chỉ có một người là hội trưởng, và không có sinh hoạt gì cả, là những hội đoàn hợp lệ, hợp pháp. Hội trưởng các hội này được quyền dùng danh nghĩa hội đoàn khi phát biểu, khi ứng cử, bầu cử và họ có đầy đủ quyền hạn đại diện trong Hội Đồng Đại Diện của CĐ HTĐ, MD&VA.

( hết trích)

Kính thưa quý vị, trong Chương Sáu có ghi rõ :

(trích)

Điều 13. Điều kiện riêng:

Ngoài các điều kiện chung nói trên,

13.1 Các Hội Đoàn phải có các điều kiện sau đây:

a) Có chứng thư thành lập do Tiểu bang Virginia, Maryland hay District of Columbia (D.C) cấp và đang hoạt động trong khuôn khổ luật định;

(ngưng trích)

Điều 13.1 a) cho thấy luật của Cộng Đồng (Hiến Chương) có liên kết chặt

chẽ với luật của tiểu bang Virginia, Maryland và D.C qua chứng thư thành lập hội do tiểu bang Virginia, Maryland hay D.C cấp, mà Hiến Chương đòi hỏi.

Rõ ràng Hiến Chương Cộng Đồng không tách rời và không đứng trên luật của 2 tiểu bang MD &VA và D.C mà ởtrong khuôn khổ luật định!

Luật định ở đây là luật định của tiểu bang Virginia, Maryland và D.C, nói rộng ra, là luật định của USA, luật định của nước Mỹ, thưa quý vị!

Cho nên nói rằng luật của Virginia khác với luật của Cộng Đồng là nói càn, nói bậy.

4/ Không có luật nào gọi là luật "bất thành văn"trong Cộng Đồng, tất cả đã được viết xuống ở Chương Sáu của bản Hiến Chương, nhưng sở dĩ có các hội đoàn MA, là vì mấy vị chức sắc trong CĐ làm việc tắc trách, không áp dụng đúng Hiến Chương, nên đã

"công nhận những hội không có giấy phép, hội chỉ có một người là hội trưởng, và không có sinh hoạt gì cả, là những hội đoàn hợp lệ, hợp pháp. Hội trưởng các hội này được quyền dùng danh nghĩa hội đoàn khi phát biểu, khi ứng cử, bầu cử và họ có đầy đủ quyền hạn đại diện trong Hội Đồng Đại Diện của CĐ HTĐ, MD&VA." (sic)

Kết luận:

1/ Hiến Chương Cộng Đồng HTĐ&MD&VA không khác, không đứng trên, không ở ngoài luật Virginia, mà ở trong khuôn khổ luật định.

2/ Ứng Cử Viên Đinh Hùng Cường không thể đứng trên Hiến Chương Cộng Đồng và đứng trên luật pháp Virginia, để trở thành Chủ Tịch Cộng Đồng.

3/ Bên cạnh luật lệ, đây còn là một vấn đề liên quan đến Danh Dự và Đạo Đức tối thiểu của một con người.

4/ Hai cái sai không trở thành một cái đúng, không thể viện dẫn cái sai của người khác để biện hộ cho cái sai của mình:

"……và gần một nửa trong số 37 Hội đoàn cũ trong HĐĐD đều không có sinh hoạt gì gần đây. Những hội này không bị coi là Hội MA, Hội CHẾT, Chủ tịch các hội này không bị sỉ nhục nặng nề là “dối trá”, “lừa dối” cộng đồng và đồng hương." (sic)

Trân trọng,

Nguyễn Thị Bé Bảy

Ngày 25/8/2016

1-From: Mai Nguyen <bodetam11
To

Sent: Wed, Aug 24, 2016 1:52 pm
Subject: TUYET MAI: UCV DINH HUNG CUONG DAC CU VE VANG -KHON DOI TRA !!!

Lời tác giả: Tôi, Nguyễn T. Tuyết Mai, không thích trả lời qua lại với Ông Bùi dương Liêm, Bà Bé Bảy, Hoàng Lan Chi…ngay khi họ sỉ nhục tôi nặng nề, vì tôi coi những bài viết của họ không xứng đáng để tôi trả lời. Tuy nhiên, khi Bùi Duờng Liêm đưa ra những bài viết gây hoang mang trong CĐ, như vụ thay hai cột cờ ở Eden trước đây, tôi góp ý ngay để đồng huơng rộng đường suy xét.

BDLiêm đang phổ biến trên NET “ Ông Đinh Hùng Cường dối trá về Hội Người Việt Quốc Gia…”. Cuộc bầu cử nào cũng có kẻ thắng người thua, có người thua cao thượng chấp nhận kết quả, có người thua cố “vạch lá tìm sâu” hầu mong UBBC hủy bỏ kết quả hay sỉ nhục người thắng cho hả giận.

1. Ông Bùi duơng Liêm viện dẫn luật Virginia, một hội không xin giấy phép tái hoạt động thì bị xóa sổ. Theo ông Bùi dương Liêm, Ông Cường đã ra ứng cử với danh nghĩa Chủ Tịch Hội NVQG, một hội đã ngưng hoạt động, là hội MA, hội CHẾT, là “dối trá”, “lừa dối” cộng đồng và đồng hương. Ông Bùi D Liêm đòi hỏi Ông Cường đưa ra những bằng chứng chứng minh Hội NVQG đang hoạt động ….

Thưa quý vị trong UBBC, quý vị trong VPTT, quý đồng hương, Luật của Virginia khác với LUẬT CỦA CỘNG ĐỒNG WASHINGTON, D.C., MARYLAND VÀ VIRGINIA.

Nhiều luật lệ trong CĐ Washignton, D.C., MD&VA không được ghi rõ trong HC (bất thành văn) nhưng đã được chấp nhận từ lâu. Đó là việc Tổ chức CĐ HTĐ, MD&VA công nhận những hội không có giấy phép, hội chỉ có một người là hội trưởng, và không có sinh hoạt gì cả, là những hội đoàn hợp lệ, hợp pháp. Hội trưởng các hội này được quyền dùng danh nghĩa hội đoàn khi phát biểu, khi ứng cử, bầu cử và họ có đầy đủ quyền hạn đại diện trong Hội Đồng Đại Diện của CĐ HTĐ, MD&VA.

Hội Xây Dựng Nông Thôn (Ông Dương Hòa Hiệp), Hội Nữ Quân Nhân (Bà bé Bảy), Hội Chiến Tranh Chính Trị (Tạ cự Hải), Hội Yên Thế (Đoàn hữu Định) và gần một nửa trong số 37 Hội đoàn cũ trong HĐĐD đều không có sinh hoạt gì gần đây. Những hội này không bị coi là Hội MA, Hội CHẾT, Chủ tịch các hội này không bị sỉ nhục nặng nề là “dối trá”, “lừa dối” cộng đồng và đồng hương.

Muốn thay đổi điều gì, HC phải được TU CHÍNH theo luật lệ trong Nội Quy. Hiện tại UCV ĐH Cường ra ứng cử với danh nghĩa Chủ Tịch Hội NGQG là hợp pháp, hợp lệ. KHÔNG DỐI TRÁ, KHÔNG LỪA GẠT. Ông sẽ đắc cử vẻ vang trong ngày 11/9, sẽ được đại đa số đồng hương tưng bừng chào đón, hoang nghênh, sau bốn năm mong đợi thay đổi mới !!!

2. Về vụ cờ đỏ sao vàng trải trên nền, sàn xe hoa diễn hành Lễ Độc Lập. Chúng ta ai cũng biết quốc kỳ là biểu tượng của một quốc gia. Quốc kỳ phải được trang trọng trưng bày ở nơi tốt đẹp để bày tỏ lòng tôn kính anh linh những người đã hy sinh. Ông Đinh Hùng Cường trang trọng giương cao lá cờ vàng của VNCH ở đầu xe hoa, cho nó ngạo nghễ tung bay phất phới trước mắt hằng triệu người xem diễn hành hai bên đuờng. Trong khi đó, ông Cường đem lá cờ đỏ của VC trải trên sàn xe hoa để cho nhiều người diễn hành đứng trên xe hoa, đứng, dẫm, chà đạp trên lá cờ đỏ!

Tôi nghĩ chỉ có người không có đủ trí khôn (retard), không biết suy xét, mới đặt vấn đề lằn ranh “Quốc Cộng” khi thấy cờ đỏ trải sàn xe diễn hành.

3. Ông Bùi dương Liêm viết, vì trách vụ của người làm ký giả/phóng viên ông đặt vấn đề “dối trá” với ông Đinh Hùng Cường để nêu cao sự trong sáng, minh bạch của cuộc bầu của chủ tịch CĐ nhiệm kỳ 2016-2018.

Trách vụ phóng viên/ký giả của ông ở đâu sao không nêu lên việc Ông Tạ cự Hải tổ chức cuộc bầu cử Chủ Tịch Liên Hội CCSVNCH/HTD đầy mờ ám vừa qua? Ông Tạ cự Hải cùng vài ba hội trưởng sửa HC, cho phép “Cựu Chủ Tịch được quyền ứng cử Chủ Tịch LH” là vi hiến thứ nhất, vì vài ba hội trưởng không đủ túc số quá bán thành viên chấp thuận. Vi hiến trầm trọng thứ hai là Ông Tạ cự Hải không thông báo cho toàn thể cựu quân nhân ( trong đó có 11 cựu hội trưởng) biết có sự thay đổi mới này. Chỉ có Ông NV Tần biết, ra ứng cử trong cuộc bầu cử độc diễn.

Ông Nguyễn văn Tần hãnh diện tuyên bố có 8 hội trưởng bầu cho ông, nhưng ông ta không nói rõ BTC đã ém nhẹm, không cho 11 cựu Hội trửơng khác biết luật mới để ra tranh cử. Đó là v/đ Ông Nguyễn Kim Hùng (Cựu hội trưởng Hội SQ Thủ Đức) muốn nêu thắc mắc trong lễ bàn giao, nhưng bị Ông BdLiêm “bịt miệng”, đòi kêu Cảnh Sát mời Ông Hùng ra khỏi phòng.

Trách vụ ký giả/phóng viên của ông Bùi D.Liêm để đâu, khi ông để yên cho ông Tạ cự Hải không cho tôi, là Cựu Nữ Quân Nhân và là đại diện báo chí tham dự buổi bàn giao, và sau đó chính Ông Bùi Dương Liêm, nhân danh BTC đã “bịt miệng” cả tôi và Ông Nguyễn Kim Hùng (Hăm dọa kêu Cảnh Sát mời chúng tôi ra khỏi phòng). Xin ông BD Liêm trả lời, đây là cuộc bầu cử trong sạch, minh bạch, không dối trá, không mưu mô giành dựt chức Chủ Tịch và Phó chủ tịch LH cho ông NVTần và bà vợ của ông là Bà Bé Bảy ??? (Mười năm trước NVTần, có “tiền án” ở Fairfax Courthouse vì không bàn giao).

Người quân nhân nào cũng phải tâm niệm “Tổ Quốc, Trách Nhiệm, Danh Dự”. Trách nhiệm ở đâu khi BTC không thông báo cho 11 cựu hội trưởng biết luật mới. Danh dự ở đâu khi BTC vi hiến trầm trọng để bè phái chia nhau hai chức lãnh đạo “Chủ Tịch” và “Phó Chủ Tịch Liên Hội CCS” ???

Tôi nghĩ, đã đến lúc ông Bùi Dương Liêm và Bà Bé Bảy nên ngưng cái trò vạch lá tìm sâu và sỉ nhục UCV Định Hùng Cuờng, sẽ là Tân Chủ Tịch CĐ HTĐ, MD&VA NHIỆM KỲ 2016-2018. Quý vị càng viết càng bị phản ứng ngược (backfire), càng làm cho đồng hương khinh ghét hai vợ chồng ông bà và phe phái đối lập và có thể hai ông b à phải ra Tòa vì TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO TRUYỀN THÔNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TỰ DO VU KHỐNG, TỰ DO PHỈ BÁNG NGƯỜI KHÁC TRÊN NET, TRÊN TV30.

Kính cảm ơn qúy vị đã đọc và mong quý vị phổ biến rộng rãi thư này để đồng hương rộng đường suy xét.

Nguyễn thị Tuyết Mai

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s