Ông Đinh Hùng Cường lấy danh nghĩa (1 hội đã stop) để gia nhập C Đ, lấy danh nghĩa chủ tịch (1 hội đã stop) để ứng cử là Sai hay Đúng? Aug 2016

Lấy danh nghĩa (1 hội đã stop) để gia nhập CĐ

Lấy danh nghĩa chủ tịch (1 hội đã stop) để ứng cử

là Sai hay Đúng?

LGT: Chuyện bầu cử ở cộng đồng thủ đô 2016. Đây là chuỗi mails về việc nhà truyền thông Bùi Dương Liêm trưng bằng cớ về Hội Người Việt Quốc Gia mà UCV Đinh Hùng Cường đã lấy tên khi ứng cử chủ tịch cộng đồng. Bà “luật gia” Bích Hà bào chữa dùm ông Cường. Cựu quân nhân Kim Hùng binh vực ô Cường. Bà Bé Bảy trả lời ô Hùng.

Theo ý chúng tôi thì:

* Hai vị, bà luật gia Bích Hà và ông lính Kim Hùng nên xem lại bài vở thuở trung học VNCH để nhớ lại khái niệm về ngôn ngữ/sự việc. Tiếp theo hai ông bà cũng cần đọc lại kiến thức tối thiểu của một công dân Mỹ-Việt. * Hai ông bà cũng như các fans khác không nên để mọi người cười chê về người Hoa Thịnh Đốn vì tư cách quý vị kỳ quá. Khi một người, vd XYZ, chỉ trích UCV Cường thì người ngu nhất thế giới cũng hiểu: muốn binh vực ô Cường hãy chứng minh những gì mà XYZ chỉ trích là SAI thay vì chụp mũ XYZ là tay sai cs/phá cộng đồng, ( vd Sơn Tùng, Thomas Phạm, Phạm Trần..) nói lăng quăng không ra đâu vào đâu (vd Kim Hùng) nói vớ vẩn không đúng luật (vd bà Bích Hà). Khi thiếu chính nghĩa thì không thể nào nói đúng được.

Về sự việc (Đinh Hùng Cường /Hội NVQG):

1-Ô Đinh Hùng Cường ứng cử chủ tịch cộng đồng thì phải có nghĩa vụ giải đáp mọi thắc mắc. Nếu ô Cường chỉ ở nhà với vợ thì sẽ không có ai hỏi ô Cường về những điều này.

2-Ô Cường tự khai vầy (Trước khi dứt lời, tôi xin nói lại một lần nữa, 40 năm ở đây, với danh nghĩa Hội Người Việt Quốc Gia từ năm 1976, chúng tôi đã liên tục làm việc cho tới ngày hôm nay). Mọi người sẽ hiểu ( Hội này đang hoạt động và tính đến nay là 40 năm). Ô Bùi Dương Liêm trưng chứng cớ Hội này không phải 40 năm và đã không hoạt động từ lâu. Muốn binh vực, hai ông bà Bích Hà-Kim Hùng, theo luật pháp Hoa Kỳ, phải chứng minh tài liệu từ ô Bùi Dương Liêm là giả mạo, hai OB hiểu chứ?

3-Ông cựu quân nhân Kim Hùng, có vẻ phát ngôn hơi trẻ con. Ông Bùi Dương Liêm hỏi lại ông các điều rất đúng ( ông Hùng phải trưng chứng cớ cho điều ô nói, vd Liên Hội vi hiến), ô Liêm nêu sự việc ĐHC/Hội NVQG, và không dính líu gì đến trách vụ của họ trong Liên Hội ( xin lỗi quý vị độc giả, tôi khó tưởng tượng rằng trên đời có người già gần 70t, như ô Kim Hùng, mà lại thiếu kiến thức tối thiểu đến như vậy. Không lẽ ô Hùng trình độ trước 75 chỉ là tiểu học? Xin lỗi khi tôi phải thắc mắc như vậy vì đa số các ông lính khác có trình độ cao hơn ông Kim Hùng thì phải. )

4-Bà “luât gia” Bích Hà lại cho rằng ô Cường khai vậy là đúng. Bà Hà viết rằng, hội stop nhưng thành tích hoạt động của ô Cường là đúng. Trời đất, thưa bà luật gia, mỗi lần bà cho ý kiến là một lần chứng minh cho mọi người thấy kiến thức luật của bà có vẻ như được học ở rừng rậm Phi châu! Ông Cường tự khai (táo), bà Bé Bảy bẻ (trên trái táo) còn bà, luật gia Bích Hà, lại chạy ra cãi với ( trái sầu riêng)!

Thưa với bà, Bà Bé Bảy không nói rằng ô Cường không hoạt động mà bà Bé Bảy chỉ nói vầy: (Theo tài liệu của tổ chức Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, ông Đinh Hùng Cường gia nhập Cộng Đồng dưới danh nghĩa Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn và khi tuyên bố ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng, ông đã lấy tư cách là Chủ Tịch của hội đoàn này.). Sau đó bà Bé Bảy trưng chứng cớ hội NVQG này không phải 40 năm và đã ngưng hoạt động từ lâu. Nếu ông Cường gia nhập cộng đồng với tư cách cựu quân nhân: không ai nói, bà luật gia hiểu chứ? Nếu ông Cường ứng cử chủ tịch với tư cách cựu quân nhân, cũng không ai nói, bà luật gia hiểu chứ? Nhưng hội NVQG đã stop từ lâu thì sự việc ô Cường lấy danh nghĩa (một hội đã stop) để gia nhập Tổ Chức Cộng Đồng thì là ô Cường Sai. Rồi ô Cường lấy danh nghĩa chủ tịch (một hội đã stop) để ứng cử chủ tịch thì cũng là ô Cường Sai. Người nào cho là đúng, xin lý luận cho chúng tôi xem thử.

Hay tôi ví dụ như vầy thì bà luật gia sẽ hiểu: gỉa dụ nhé, nhớ là tôi ví dụ thôi nghe, không phải sự thật, bà viết như vầy ( Trước khi dứt lời, tôi xin nói lại một lần nữa, 40 năm ở đây, với danh nghĩa là vợ ông XYZ từ năm 1976, chúng tôi đã liên tục làm việc cho tới ngày hôm nay), thì đương nhiên mọi người sẽ hiểu bà là vợ XYZ 40 năm nhưng thực tế có người chứng minh không phải vậy, bà đã ly dị từ lâu. Vậy nếu bà chạy ra cãi, ( NO tôi đã sống với XYZ hai năm kia mà) , thì có phải điều bà cãi, nó “chớt quớt” hay không? Lần tới nếu có cãi thì xin bà luật gia hãy uốn keyboad 77 lần dùm .

Tóm lại, quý vị hãy để UCV ĐinhHùng Cường tự giải đáp khi cử tri nêu thắc mắc vì ô Cường có con gái là luật sư Mỹ. Quý vị binh bậy, cãi bừa, chỉ làm uy tín ô Cường xuống thấp, làm chúng tôi mất thì giờ vì phải chỉ ra cái sai của quý vị (điều mà chúng tôi không hề muốn) và dưới mắt mọi người hiểu biết thì quý vị là những kẻ thiếu trình độ, có lỗ hổng kiến thức.

Hoàng Ngọc An

8/2016

*************

3-From: bebeliem@
Sent: Tuesday, 23 August 2016 9:15 AM
To:

Subject: Re: Cộng đồng thủ đô- UCV Đinh Hùng Cường dối trá về hội Người Việt Quốc Gia ( hội Ma,không hoạt động đã lâu)-Aug 2016

Thưa ông Nguyễn Kim Hùng,

Chuyện nào ra chuyện đó.

1/ Đây là công việc của ký giả/phóng viên truyền hình Bùi Dương Liêm. Ông Liêm đưa ra những dữ kiện có thật với bằng chứng rõ ràng.

2/ Việc làm của ông Bùi Dương Liêm hoàn toàn không liên quan đến Liên Hội Cựu Chiến Sĩ.

3/ Ông có thể suy đoán thế này thế nọ, phe nọ phe kia:

(trích)

Ông BDL, giả sử Ông ĐHC đắc cử CT/CĐ thì hai tổ chức lớn của CĐ là Tổ chức cộng dồng và tổ chức Liên hội mà Chủ tịch là Ông Nguyễn văn Tần cùng phe với Ông

Phó Chủ tịch là vợ Ông thì làm sao làm việc ?????

(hết trích)

sự suy đoán này của ông, thiết tưởng hãy để thời gian trả lời.

4/ Nếu ông cáo buộc Liên Hội vi hiến (mà không trưng dẫn bằng chứng), thì ông càng phải lên tiếng cáo buộc những người đang vi phạm Hiến Chương Cộng Đồng với những bằng chứng rõ ràng mà ký giả/phóng viên Bùi Dương Liêm đã trưng dẫn.

5/ Thiết tưởng, hành động nói lên sự thật, thể hiện sinh hoạt dân chủ, minh bạch tại cộng đồng này, trong cuộc bầu cử này, là một bước tiến cần thiết cho việc hổ trợ công cuộc tranh đấu vì dân chủ và sự minh bạch ở trong nước. Nếu sự minh bạch, trong sáng chưa được thực thi ở cộng đồng này, chưa được thực thi trong cuộc bầu cử này, thì “chúng ta”

(tôi cũng dùng hai chữ chúng ta) lấy tư cách gì để vận động “cá cần nước sạch, dân cần minh bạch” ở trong nước?

5/ Cá nhân tôi là vợ ông Bùi Dương Liêm (vợ Ông là phó CT) không hề gây trở ngại đến những công việc chung mà tôi cùng chịu trách nhiệm trong tổ chức Liên Hội Cựu Chiến Sĩ.

Đối với tôi, công việc chung là trên hết.

Bé Bảy

2-From: Nguyen Hung < kbc4100htd@

To: Sent: Tuesday, August 23, 2016 1:19 AM
Subject: Re: Cộng đồng thủ đô- UCV Đinh Hùng Cường dối trá về hội Người Việt Quốc Gia ( hội Ma,không hoạt động đã lâu)-Aug 2016

Lại BDL, HNA ( Hoàng lan Chi nữa).

Nhiều lần Ông ra rã nói “lằn ranh Quốc Cọng ” phải chăng ông nói ông ĐHC là cs. Nói mẹ như vậy cho rồi đi để cùng nhau ôm chiếu ra hầu toà cho vui.

Là SQ/ Chiền tranh chính trị Ông phải biết thành phần Ông nhắm tới để viết cho ta biết họ có thích đọc không ? Hay Ông càng viết nhiều lại càng có tác dụng ngược làm ảnh hưởng đến thành phần Ông support.

Ông BDL, giả sử Ông ĐHC đắc cử CT/CĐ thì hai tổ chức lớn của CĐ là Tổ chức cộng dồng và tổ chức Liên hội mà Chủ tịch là Ông Nguyễn văn Tần cùng phe với Ông Phó Chủ tịch là vợ Ông thì làm sao làm việc ?????( Ông cò nghĩ trường họp đó xảy ra không ??????. Theo tôi và hầu hết người Việt Quốc gia chống cọng sản vùng HTĐ nhất định trường họp đó xảy ra.) Ông có nghĩ khi đó tụi cs nằm vùng vùng HTĐ nầy sẽ nghĩ gì về CHÚNG TA ( tôi vẫn xài CHÚNG TA !!!!!).

Ông BDL, Ông không nghĩ rằng CÁI Liên hội mà Ông là UV truyền thông vợ Ông là phó CT là cái LH vi hiến nặng mà cộng đồng nhắm một mắt mở một mắt cho các vị làm việc. Tôi muốn nói để trong sạch hoá và giải toả vi hiến thì Ông bịt miệng tôi, tôi không nói được.

Ông BDL, theo tôi tình trang cộng đồng HTĐ đã an bay như vậy mong Ông Bà nên cùng lo chuyện lớn chung may ra giúp được cộng đồng và hổ trợ trong nước. Có như vậy

mới nói chuyện chống cs, còn như tình trang bây giờ thì ……. ôi thôi http://www.bó tay.com.

1-From: bicph666 . < bicph666@
Sent: Monday, August 22, 2016 11:12 AM
Subject: Re: Cộng đồng thủ đô- UCV Đinh Hùng Cường dối trá về hội Người Việt Quốc Gia ( hội Ma,không hoạt động đã lâu)-Aug 2016

Ong Dinh Hung Cuong dang o tieu bang khac, va se len tieng minh bach hoa chuyen ong Bui Duong Liem dang reu rao. TUY NHIEN DAY KHONG PHAI LA HOI “MA” NHU ONG LIEM NOI VI:

1- CHUONG 6 CUA HIEN CHUONG CUA CONG DONG QUY DINH:

DE HOI DU DIEU KIEN GIA NHAP CONG DONG THI PHAI HOAC LA CO GIAY PHEP HOAT DONG DO TIEU BANG CAP HOAC PHAI TRUNG DAN DUOC THANH TICH HOAT DONG. VI VAY, CHO DU ONG CUONG KHONG CO XIN CAP NHAT GIAY PHEP HOAT DONG, THANH TICH HOAT DONG VAN CO DAY DU DE TRUNG DAN.

2- 40, 30 HAY 28 NAM O TRONG TRUONG HOP NAY THI KHONG THE COI LA SU GIAN LAN VI TRONG TRUONG HOP KHONG CO GIAY PHEP CAP NHAT DI CHANG NUA, THANH TICH HOAT DONG, THEO HIEN CHUONG QUY DINH, CHI CAN LA 2 NAM LA DU DIEU KIEN DOI HOI. Xin ong Le Huu Em va ong Thomas Pham len tieng xac dinh ve quy dinh thoi gian hoat dong co phai la 2 nam hay ngan hon, chi co 1 nam!

Tom lai, ong Bui Duong Liem lai 1 lan nua co tinh sai lac hoa 1 cau chuyen de lam giam uy tin cua ong Cuong. Co le ong Cuong sau khi len tieng minh bach hoa cau chuyen nay, thi cung phai la luc nen tham khao voi van phong luat su ve nhung cau chuyen duoc ong Liem tung ra roi. THAI DO GIU HOA KHI DOI KHI LAI LAM CHO NGUOI KHAC NGHI RANG ONG CUONG KHONG THE/KHONG DAM CO NHUNG BIEN PHAP THICH UNG VI NHUNG DIEU ONG LIEM CAO BUOC LA DUNG VA DIEU DO CHANG NHUNG GAY THIET HAI DEN UY TIN CUA ONG CUONG, MA CON GAY HOANG MANG CHO NHUNG NGUOI KHONG NAM TRONG TAY HOAC KHONG HIEU RO HIEN CHUONG & NOI QUY CUA CONG DONG LIEN QUAN DEN VIEC GIA NHAP CUA NHUNG HOI DOAN.

Cam on quy vi da chuyen bai va quan tam.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s