Vũ Đình Trường- Lời Tử Sĩ (Kính dâng anh linh tử sĩ tại Nghĩa T rang Quân Đội Biên Hòa)- bài thơ hay cảm động- August 2016

LGT: tôi nhận từ net. Bài thơ này hạp ý tôi. Lý do, ông Nguyễn Đạc Thành, Texas, đã quỵ lụy VC, để quyên góp mọi người xây mộ trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Hành động này bị nhiều người phản đối, nhất là Liên Bang Úc Châu ra thông báo kêu gọi hội đoàn, tổ chức, không yểm trợ vì năm 2013, ô Thành định qua Úc. Trong một bài viết từ 2013 về vụ này, tôi cũng đã lên tiếng tương tự bài thơ dưới đây. Đó là các chiến sĩ của chúng ta không cần những điều đó. Họ đã hy sinh mạng sống họ cho tổ quốc, máu xương họ đã hòa vào lòng đất mẹ thì tại sao lại có kẻ về VN bắt tay Vc, ca tụng ( chính sách hòa hợp của cs) rồi quyên góp xây mồ? Các chiến sĩ cần chúng ta làm những điều thiết thực cho quê hương. Khi tôi viết trả lời cho một người bạn, tôi viết vầy ( tôi mới nhận e mail của các anh chiến sĩ. Các anh nói vầy vầy..) thì có một fan VT, hơi ngốc đến độ không hiểu đó là một thể loại trong văn chương, anh ta nói là tôi lên đồng bóng! Nếu vậy, bài thơ dưới đây của Vũ Đình Trường, dưới cái nhìn của fan VT này, là ô Trường cũng lên đồng bóng và gặp tử sĩ? ( tôi vẫn đùa nói rằng fans VT đa số hay ngốc ngốc như thế).

HNA

LỜI TỬ SĨ

Kính dâng lên anh linh tử sĩ đã có lúc an nghỉ tại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa

Mẹ chớ đắp cho con ngôi mộ mới
Để xương con rữa nát với thời gian
Làm phân bón cây nhân quyền sai trái
Cho ngày sau con cháu sống huy hoàng

Em chớ buồn nhìn mộ anh xiêu tán
Thấy bia anh đầy dấu đạn căm thù
Ngay cả núi sông giặc còn rao bán
thì hồn nào yên được giấc ngàn thu !

Con hãy để xác cha hòa với đất
Ba chết rồi, cải táng được gì đâu!
Đồng đội ba biết bao người bỏ xác
Dưới truông hào, trên núi thẳm, rừng sâu

Chị hãy để cho em vào phiêu lãng
cho em quên mối hận tháng Tư buồn
Hai mươi năm đất miền Nam tươi sáng
chỉ một ngày mưa thấm lệ trào tuôn

Bạn hãy để cho tôi tròn tiết tháo
Sống anh hùng thì chết cũng quang vinh
Chớ xin xỏ bọn cường quyền vô đạo
Thêm tủi lòng người đã quyết hy sinh

Nếu bạn muốn tôi ngàn thu yên giấc

xin hãy thay tôi dựng lại cờ vàng

Tôi không muốn được mồ tươm mả tất

Khi nước nhà mây vẫn trắng màu tang !

Vũ Đình Trường

_

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s