Links các bài Hoàng Ngọc An phản bác fans ô Đinh Hùng Cường- Bầu cử DC- August 2016

Links các bài phản bác của Hoàng Ngọc An

Vụ bầu cử cộng đồng thủ đô

8/2016

Đây là links đến các bài phản bác của chúng tôi dành cho các cổ động viên của UCV Đinh Hùng Cường: Thomas Pham, “luật gia” Bích Hà, Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Mùi, Phạm Trần, Sơn Tùng. Mỗi bài đều có link dẫn đến bài nguyên thủy của các vị trên để độc giả so sánh. Bài chúng tôi không có ngôn ngữ dung tục như (tao/mày, con ranh con, thứ văn chương nước tiểu…); không có chụp mũ các vị trên là tay sai VC ( chúng tôi luôn gọi họ là fans của ô Cường). Chúng tôi chỉ dựa vào những gì các ông bà trên viết để phản biện. Chúng tôi hy vọng quý ông bà này, biết cách phản bác đúng nhưng đáng tiếc không ai làm được điều đó.

Ví dụ nếu chúng tôi viết rằng :1-Ông Cường lợi dụng kẽ hở của hiến chương để cho hội đoàn từ vợ con/bằng hữu của ông, ồ ạt ghi danh trong tháng 6, để kiếm phiếu ưu tiên khi bầu chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng 2- Ông Cường đã có hành động, như ô Huỳnh Quốc Bình dùng, là đánh phụ nữ dưới thắt lưng, là phổ biến thư cũ từ Đỗ Hồng Anh-Trân Văn Dư vu cáo, mạ lị Hoàng Lan Chi không chứng cớ; 3-Ông Cường và gia đình đã “sơ suất” làm xe hoa có sao vàng trên nền đỏ và đã gỡ xuống khi ông Bùi Dương Liêm báo cho ô Cường 4- Ông Cường thân cận với Hoàng Cơ Minh trong giai đoạn đầu và hiện giờ cộng tác mật thiết với SBTN-DC; 5-Ô Cường được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ BS Đặng Vũ Chấn ; 6-Vợ con và fans ô Cường đã ồn ào, chèo kéo cử tri (dân chúng ở Eden làm chứng).

Thì một sự phản bác đúng là quý vị fans của ô Cường phải chứng minh ô Cường không có làm những điều trên.

Quý vị fans của ô Cường không làm được điều đó mà quay ra chụp mũ vu cáo những người không cùng ý kiến là phá bầu cử ( Sơn Tùng và Phạm Trần viết) là tay sai của VC (Sơn Tùng viết) là phá cộng đồng (Thomas Pham viết).

Thưa quý vị, bầu cử ở cộng đồng thủ đô là mối quan tâm của người quốc gia vì không muốn cộng đồng ở tuyến đầu chịu sự chi phối của một đảng phái nhiều tai tiếng. Trong mùa bầu cử, chúng tôi có các hành động trong phạm vi hiến chương và hiến pháp: chúng tôi so sánh hai UCV qua youtube của Liên Hội CCS, trưng các hoạt động hữu ích để cổ động cho nhóm A ( Bà Trúc Nương-Hậu duệ Bobby Lý) và trưng các bằng cớ để chỉ trích nhóm B ( Ô Cường). Các fans của ô Cường đã vi phạm cả hiến chương bầu cử và hiến pháp Hoa Kỳ khi chụp mũ chúng tôi là đánh phá cộng đồng, đánh phá bầu cử, tay sai của CS.

Chúng tôi không kiện các vị trên ra tòa vì cho rằng họ (cạn nghĩ) dù họ đã (ngoài 60, 70) nhưng chúng tôi lưu trữ và tố cáo trước công luận. Mong rằng những người Hoa Thịnh Đốn tử tế, có trình độ, có giáo dục, có hiểu biết, có tinh thần dân tộc, sẽ không vì tình bạn bè mà nhận định sai rồi hành động sai. Quý vị có thể im lặng vì không nỡ nêu sai trái của ô Cường nhưng không nên vì “bè” mà tự đốt cháy danh dự của quý vị.

Hoàng Ngọc An

8/2016

§ Khi Cựu chủ tịch Văn Bút Hải Ngoại vi phạm luật pháp -July 29, 2016

§

§ Hoàng Ngọc An nhận xét về bài của Phạm Trần (Cử Tri đã quyết, cộng đồng có tuân)-July 27, 2016

§

§ UCV Đinh Hùng Cường vi phạm luật pháp HK khi fw mail cũ năm 2013, mạ lị cá nhân Hoàng Lan Chi của ( Đỗ Hồng Anh-Trần văn Dư)Liêm Sỉ của “Cú Già” Hoa Thịnh Đốn-July 2016

§ Hoàng Lan Chi nhận xét về thư “luật gia” Bích Hà liên quan vụ ô Cường ra đi sớm và xe hoa có sao vàng -July 21, 2016

§ Tuần san TMMĐ-Bà Hoàng Lan Chi và những vu cáo từ Nguyễn v ăn Mùi, Ngô Ngọc Hùng-July 21, 2016

§ HLC nhận xét bài (By-law là kim chỉ nam…) của Thomas Pham-Bầu cử HOA THỊNH ĐỐN- June 29, 2016

§ Nhận xét về Thư ngỏ gửi Hội Đồng Đại Diện, và Truyền Thông Báo Chí-Bầu cử CĐ Hoa Thịnh Đốn June 27, 2016

§ Hoàng Lan Chi trả lời ô Thomas Pham, Đồng Chủ tịch CĐ VA-MD -DC-June 26, 2016

§ Hoàng Lan Chi nhận xét thư của Bích Hà ( yêu cầu CT Đoàn Hữu Định từ chức) Bầu cử VA- June 24, 2016

§ Hoàng Lan Chi nhận xét thư đề nghị ô Đoàn Hữu Định từ chức của luật gia Bích Hà-Bầu cử VA- June 24, 2016

§

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s