Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016

LGT: muốn có nhận định đúng, nên đọc đủ tài liệu. Đây là links đến toàn bộ các bài viết được lưu trữ ở blog Chúng Tôi Muốn Tự Do liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô NK 2016-2018. Không đọc đủ sẽ đưa đến tình trạng nah6n định không chính xác.

Hoàng Lan Chi

Các links về vụ bầu cử cộng đồng thủ đô

tính đến ngày 23/7, 2016

Đây là các links: mầu green là các Bản Tin Thời Sự Hoàng Ngọc An. Mầu bleu là bài phản bác các ông bà binh vực cho UCV Đinh Hùng Cường. Mầu tím là bài Hoàng Lan Chi viết hay nhận định.

§ Về ý kiến của ông William Hoang (hai nhóm hợp lại với nhau) -Bầu cử Cộng đồng thủ đô -July 23, 2016

§ Chờ người Trưng Vương, Gia Long, Võ Tánh..

Ủng hộ Trúc Nương xin bầu cho các liên danh sau

§ Hoàng Lan Chi -Cảm tưởng về tâm thư của Phi Bảo-June 18, 2016

§ Hoàng Lan Chi phúc đáp Từ Khải về bài nhận xét UCV Trúc Nương-June 21, 2016

Vụ bầu cử VA-Phải chăng 28 hội/nhóm nên tự rút đơn? -June 17, 20 16

Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn-cập nhật July 10, 2016

§ Ý kiến mọi người về vụ UCV Đinh Hùng Cường-Phải chăng ô Cường bị hăm doạ từ một đảng phái nên đã có những thủ đoạn mờ ám? -Bầu cử VA June- 2016

Ai, nhóm người nào lập tổ chức để gia nhập TCCĐ VA với mục đích cho “gà nhà” thắng cử -June 2016

§ Hoàng Lan Chi -Nhận định về UCV Chủ tịch TCCĐ Hoa Thịnh Đốn – Đinh Hùng Cường

Hoàng Lan Chi – Nhận xét về UCV Chủ Tịch TCCĐ VA, bà Trúc Nương

§ Những trích đoạn nói về bầu cử từ các bản tin Hoàng Ngọc An (1,2,3,4,5,6) -July 21, 2016

§ Bản Tin HNA số 6 ( TT Lân ủng hộ bà Trúc Nương, Mũ Đỏ Phi vs Mùi -Lý luận của luật gia Bích Hà-Văn của Toàn Phong NXV-Hùng Ngô lên cơn-Bài chống Tàu hay-July 21, 2016

§ Bản tin Hoàng Ngọc An số 5-UCV Đinh Hùng Cường( rời VN trước ô Thiệu-Xe hoa July 4th 2008 có sao vàng trên nền đỏ ) -July 20, 2016

§ Bản tin Thời Sự Hoàng Ngọc An số 4-July 18, 2016

§ Bản tin HNA số 3-Mặt Trận miền Đông tạm lắng-Khi bà TM ấm ức-Michell Phương Thảo-Bằng Phong khóc một tình bạn -July 15, 2016

§ Bản Tin Thời Sự Hoàng Ngọc An số 2-July 12, 2016

§ Bản Tin Thời Sự Hoàng Ngọc An -July 7, 2016

§ Bé Bảy -UCV Đinh Hùng Cường chối bỏ sự thật về xe hoa nền đỏ sa o vàng năm 2008-July 23, 2016

§

§ UCV Đinh Hùng Cường vi phạm luật pháp HK khi fw mail cũ năm 2013, mạ lị cá nhân Hoàng Lan Chi của ( Đỗ Hồng Anh-Trần văn Dư)Liêm Sỉ của “Cú Già” Hoa Thịnh Đốn-July 2016

§ Hoàng Lan Chi nhận xét về thư “luật gia” Bích Hà liên quan vụ ô Cường ra đi sớm và xe hoa có sao vàng -July 21, 2016

§ Tuần san TMMĐ-Bà Hoàng Lan Chi và những vu cáo từ Nguyễn v ăn Mùi, Ngô Ngọc Hùng-July 21, 2016

§ Nhận định về thư của bà Tuyết Mai và ô Đặng Nguyên Đức-Bầu cử VA – July 2, 2016

§ HLC nhận xét bài (By-law là kim chỉ nam…) của Thomas Pham-Bầu cử HOA THỊNH ĐỐN- June 29, 2016

§ Nhận xét về Thư ngỏ gửi Hội Đồng Đại Diện, và Truyền Thông Báo Chí-Bầu cử CĐ Hoa Thịnh Đốn June 27, 2016

§ Bằng cớ Tuyết Mai vu cáo Hoàng Lan Chi là ( viết tin thất thiệt, làm lợi cho CS)

§ Hoàng Lan Chi trả lời ô Thomas Pham, Đồng Chủ tịch CĐ VA-MD -DC-June 26, 2016

§ Tài Liệu Bầu Cử Hoa Thịnh Đốn -Cập nhật June 25, 2016

§ Hoàng Lan Chi nhận xét thư của Bích Hà ( yêu cầu CT Đoàn Hữu Định từ chức) Bầu cử VA- June 24, 2016

§ Hoàng Lan Chi nhận xét thư đề nghị ô Đoàn Hữu Định từ chức của luật gia Bích Hà-Bầu cử VA- June 24, 2016

§ Cựu TT Nguyễn Văn Lân-LĐP Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù- Ủng hộ bà T rúc Nương và Bobby Lý-July 21, 2016

Bùi Dương Liêm-Thể thức bầu cử của CĐVN-HTĐ&MD&VA-July 7, 2016

§ Bảo Lý phản đối nhóm (Đèo văn Sách, Hoàng Việt Dũng..) vì viết hồ đồ, chụp mũ. Bầu Cử DC- June 29, 2016

Đòan Trọng Hiếu -Bênh bậy cãi bừa-Bầu cử Dc-June 25, 2016

§ Lý do Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn bác đơn của Đặng Nguyên Đức và Tuyết Mai-June 24, 2016

§ Đỗ Văn Phúc- Về những thủ đoạn bất chính trong bầu cử tại Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn-June 23, 2016

§ Bầu cử DC-Mails giữa UCV Đinh Hùng Cường và CT Liên Hội Nguyễn Văn Tần-June 22, 2016

§ Bobby Ly-Phó CT Ngoại vụ gửi cộng đồng DC-June 18, 2016

§ Bầu cử tại DC-Tuyết Mai cho rằng vợ con xin gia nhập cộng đồng để kiếm phiếu ủng hộ Đinh Hùng Cường là đúng! June 17, 2016

§ Nguyễn văn Tần- CT Liên Hội CCS Hoa Thịnh Đốn trả lời thư của U CV, cựu thiếu tá Đinh Hùng Cường-June 14, 2016

§ Bầu cử Tổ Chức Cộng Đồng VA- Thơ ngỏ của UCV Trúc Nương, xin rút lui vì Uỷ Ban bầu cử không trong sáng

§ Bằng Cớ CT Đoàn Hữu Định mời ô Nguyễn Văn Tần dự HĐĐD vì Ô Tần là cố vấn-July 8, 2016

§ Bùi Mạnh Hùng- bà Tuyết Mai gởi video clip với tựa đề cố tình gây khích động

§ Tuyết Mai yêu cầu ô Định từ nhiệm, lập VP TT mới-Bầu cử VA- July 1, 2016

§ Bobby Ly-Phó CT Ngoại vụ gửi cộng đồng DC-June 18, 2016

§ Thomas Pham-Quyết định ngưng UB Bầu cử là vi hiến-June 18, 2016

§ UCV Trúc Nương xin rút lui để phản đối Ban Bầu Cử-June 13,2016

§ UCV Đinh Hùng Cường tiếp tục cố thủ trong tình trạng Ban bầu cử không trong sáng-June 14, 2016

§ Bs Nguyễn Sơ Đông-đề nghị TBBC Bùi Mạnh Hùng từ chức, 2 UCV rút lui vì bầu cử không trong sáng -June 6, 201 6

§ Danh Sách Tổ Chức, Hội Đoàn Ghi Danh Sinh Hoạt Cộng Đồng VA -June 2016

§ Bé Bảy-trả lời ô CT Thosmas Pham, hiến chương là các hội đoàn phải chứng tỏ là đã có sinh hoạt mang lợi ích cho cộng đồng-June 14, 2016

§ Thomas Pham-Trả lời bà Bé Bảy- không có HC hay NQ nào cho cái quyền cấm đoán HĐ hay cá nhân thiện nguyện vào CĐ -June 8 ,2016

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016

  1. Pingback: So Sánh Hai Nhóm (Trúc Nương-Bobby Lý) và Đinh Hùng Cường Để Bầ u Đúng- July 23, 2016 |

  2. Pingback: So Sánh Hai Nhóm (Trúc Nương-Bobby Lý) và Đinh Hùng Cường Để Bầu Đúng- July 23, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s