Bảo Lý phản đối nhóm (Đèo văn Sách, Hoàng Việt Dũng..) vì viết hồ đồ, chụp mũ. Bầu Cử DC- June 29, 2016

From: Bảo Lý

Sent: Wednesday, 29 June 2016 1:36 PM
To:
Subject: Letter To Cong Dong 2

Thưa Dr. Hoàng Việt Dũng, Chú Đèo Văn Sách, Cô Liên Tạ, Chú Nguyễn Văn Long, Cô Kim Phụng Nguyễn.

Con có nhận được một email của các Cô Chú gửi ra với những lời đã quy tội cho “Ban Chấp Hành và Chú Đoàn Hữu Đinh đã “phát tán” những emails của một số người không có nhiệm vụ trong Cộng Đồng” và nói là:

tổ chức này sẽ mất định hướng để biến thành một Hội riêng của một nhóm người chỉ biết đặt quyền lợi phe nhóm lên trên quyền lợi chung, mà mỗi người trong chúng ta sẽ chia nhau phần trách nhiệm nếu không hành động”.

Con là BẢO LÝ (aka Bobby Ly). Con không biết các Cô Chú là ai, nhưng con phải lên tiếng vì con là một thành viên trong “Ban Chấp Hành Cộng Đồng” mà các Cô Chú đã nói phạm đến”.

1. Trước hết, chuyện cần phải giải quyết ngay bây giờ là chuyện “CON GÁI CỦA CHÚ ĐINH HÙNG CƯỜNG” đã đưa vô 28 Hội Đoàn “một lúc” mục đích để lấy phiếu bầu cử CTCĐ (xin coi bằng chứng # 1). Trong đó có luôn tiện Nails và văn phòng Nha Sĩ. Vì từ xưa nay chưa bao giờ có hiện tượng này xảy ra, vì thế nên mới có chuyện lớn. Các Cô Chú muốn đặt ra vấn đề thì phải nói rõ chi tiết, chứ đừng nói là “đã nhờ văn phòng luật sư chuyển đến UBBC và Văn Phòng Thường Trực TCCĐ (VPTT) đơn xin gia nhập vào Tổ Chức Cộng Đồng”. Các Cô Chú quên là “CON GÁI CỦA CHÚ ĐINH HÙNG CƯỜNG LÀ LUẬT SƯ ĐÓ” (một chi tiết rất quan trọng mà các Cô Chú quên nói ra) và cô ấy đã đứng ra viết check cho rất nhiều Hội Đoàn bằng chứng trên cùi check nói là “for 2016 election”. Vì lý do đó nên giờ này chúng ta cần phải xét lại vấn đề mục đích cũng chỉ là cho sự công bằng trong việc bầu cử. Nên hiện tại mới có buổi họp Hội Đồng Đại Diện ngày thứ Bảy 02/07/2016. Con tin tưởng buổi họp hôm đó sẽ có câu trả lời hết mọi sự việc.

Bằng cớ:

From: Uyên Đinh <uyen>

Date: Mon, Jun 6, 2016 at 5:42 PM
Subject: Virginia Corporations Registration for CDVN Elections 2016
To: Doan Huu Dinh <dhdinh>

Hello Chu Dinh,

I’m sending you an electronic copy of Virginia corporations registering to vote for the CDVN 2016 elections. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Yours truly,

Uyen Dinh

Uyen (Win) Dinh, Esq.

President

Office: 703.344.5994

Mobile: 703.597.4949

2. Vấn đề kế tiếp các Cô Chú nói là: “Chủ Tịch và Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã thả lỏng việc “phát tán” những emails của một số người không có nhiệm vụ gì trong Cộng Đồng, thậm chí có cả những emails và bài viết của người ngoài Cộng Đồng gửi đến từ những nơi xa, nhằm vu cáo việc làm chính đáng của chúng tôi”.

3. Trước khi nói thì phải có bằng chứng đàng hoàng để người ta phục mình. Những emails gửi ra liên quan đến 28 Hội Đoàn, đã góp chung và gửi về một lúc cho UBBC và VPTT và cả cho chú Đoàn Hữu Định. Sau đó có buổi họp với Ban Chấp Hành để kiếm phương cách giải quyết vấn đề rất quan trọng này.

Đây là danh sách những thành viên trong UBBC và VPTT chắc chắn các Cô Chú phải biết để tránh ngộ nhận:

Uỷ Ban Bầu Cử

Bùi Mạnh Hùng

Lê Minh Thiệp

Nguyễn Văn Đặng

Nguyễn Dương Hà

Nguyễn Quang Dzũng

Văn Phòng Thường Trực

– Chủ Tịch: Đoàn Hữu Định

– Đồng Chủ Tịch Maryland: Thomas Phạm

– Đồng Chủ Tịch Washington, DC: Nguyễn Phi Hùng

– Quản Trị Viên: Nhất Hùng

– Uỷ Viên: Trần Thị Lạc

– Uỷ Viên: Lê Minh Thiệp (Từ nhiệm)

– Uỷ Viên: Nguyễn Thị Lễ (Từ nhiệm)

– Uỷ Viên: Nguyễn Trọng Đạt (Từ nhiệm)

– Uỷ Viên: Trần Tuyết Ngọc

– Uỷ Viên: Trúc Nương

– Uỷ Viên: Dương Xuân Tuyển (Từ nhiệm)

– Uỷ Viên: Trần Thị Tụ

Có thể có một số trong những người này cũng đã “phát tán” những emails đó ra cho người khác. Nhưng chắc chắn không phải Chú Định hay Con hoặc những người khác trong BCH. Cô Bé Bảy có viết rõ là: “Được biết…….” chứ không phải nói là từ Chú Đoàn Hữu Định nói. Nên từ những dữ kiện này, thử hỏi vậy bằng chứng ở đâu mà các Cô Chú có thể xác quyết là Chú Đoàn Hữu Định hay Ban Chấp Hành đã “phát tán” ra những tin này. Đừng quy trách nhiệm cho người khác bất cứ điều gì trong lúc không có bằng chứng xác thực. Tiếng Mỹ họ gọi việc làm này là“defamation” (the act of making untrue statements about another which damages his/her reputation).

Có một vấn đề Con thật sự không hiểu và muốn được các Cô Chú vui lòng giải thích cho Con, như những sự kiện đang xảy ra trong việc tổ chức bầu cử vào chức vụ CTCĐ cùng các chức vụ khác cho nhiệm kỳ mới. Tại sao không cùng nhau hợp tác nổ lực góp ý thực hiện những công việc cần làm để đem lại kết quả tốt đẹp, tiếp tục sinh hoạt của Cộng Đồng. Trên thực tế Con thâý mọi người đang dành thì giờ chú trọng việc viết email chỉ trích, chê trách nhau, điều đáng buồn nhất mà đã làm Con suy nghĩ rất nhiều cũng không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng là tại sao nhiều người xúm nhau lại chê trách, đổ lỗi Ban Chấp Hành Cộng Đồng đương nhiệm từ Ông Chủ Tịch đến các thành viên trong lúc họ đang cố gắng tìm ra giải pháp hữu hiệu để giải quyết những khó khăn đang có.. Lâu nay Con chưa hề nghe được một lời khen thưởng hoặc nâng đỡ tinh thần cho những người đã dấn thân làm việc phục vụ Cộng Đồng trong tinh thần tự nguyện cho lợi ích chung. Các Cô Chú nên hiểu thì giờ của ai cũng quý, nhất là cho những người đang còn làm việc, phải lo cho sinh kế và cho gia đình bởi chúng ta đang sống trong một xã hội rất bận rộn, họ đã devote sức khỏe, thời gian của gia đình họ đôi khi còn tốn kém tiền bạc của họ nữa, họ tận lực làm việc trong tinh thần trách nhiệm đã được giao phó. Họ không được lãnh lương, không được hưởng những quyền lợi gì từ trong Cộng Đồng nên Con nghĩ họ cần sự thông cảm, tấm lòng trân trọng, khích lệ và tình thương hơn là bị chỉ trích thay vì góp ý xây dựng khi họ có sai sót nếu có.. Các Cô Chú nào xưa nay chưa hề ra làm việc trong Cộng Đồng, cứ ngồi nhà nghe ngóng tin tức không chính xác để góp phần tích cực trong việc chỉ trính không tiếc lời. Xin hãy ra làm việc Cộng Đồng để thâý được sự khó khăn, để thông cảm.

Thêm một điều nữa các Cô Chú đã nói là: “kêu gọi chúng tôi tham gia bầu cử, rồi lại gây rắc rối cho chúng tôi, đối xử kỳ thị với chúng tôi, và thả trôi cho những kẻ phá hoại đánh phá và xúc phạm danh dự, vi phạm quyền dân sự của chúng tôi”. Theo Con nhận thâý không có ai tấn công các Cô Chú cả mà vì vấn đề chung và sự công bằng cho Ủy Ban Bầu Cử nên phải cứu xét chuyện “28 Hội Đoàn” nộp đơn xin gia nhập cùng một lúc. Các Cô Chú phải nhớ là CTCĐ, VPTT và Ban Chấp Hành đang cố sức làm việc rất cẩn thậnvà công bằng nên không thể tự quyết định được chuyện này nên mới phải yêu cầu có buổi họp của Hội Đồng Đại Diện để giúp đem vấn đề khó khăn hiện tại ra giải quyết.

Chuyện cuối cùng các Cô Chú đã nói câu: “chà đạp lên Hiến Chương, Nội Quy” và “một nhóm người chỉ biết đặt quyền lợi phe nhóm lên trên quyền lợi chung, mà mỗi người trong chúng ta sẽ chia nhau phần trách nhiệm nếu không hành động”. Các Cô Chú phải nhớ là Hiến Chương và Nội Quy không nói rõ về cách giải quyết chuyện này nên bị giới hạn và phải họp Hội Đồng Đại Diện. Nếu các Cô Chú nói “chà đạp” thì chà đạp ở chỗ nào? Đâu có ai nói là không nhận những Hội Đoàn này đâu. Phải nhớ là chuyện này chưa được giải quyết, lịch trình bầu cử chưa đến ngày. Vì quyền lợi chung nên CTCĐ, VPTT, và Ban Chấp Hành đã để Hội Đồng Đại Diện quyết định vấn đề này.

My suggestion to you all “before you talk, please get all your facts right” and “before you point your fingers at others, remember you’ll always have 3 fingers pointing back at you. So be careful passing the blame”

THANK YOU

BOBBY LY

(703)350-6241 CELL

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to Bảo Lý phản đối nhóm (Đèo văn Sách, Hoàng Việt Dũng..) vì viết hồ đồ, chụp mũ. Bầu Cử DC- June 29, 2016

  1. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn-cập nhật July 10, 2016 |

  2. Pingback: Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016 |

  3. Pingback: Các bài viết về bầu cử | Trúc Nương và Phi Bảo-Vì Một Cộng Đồng Ngày Mai

  4. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- Cập nhật July 28, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s