HLC nhận xét bài (By-law là kim chỉ nam…) của Thomas Pham-Bầu cử HOA THỊNH ĐỐN- June 29, 2016

Hoàng Lan Chi

Bầu cử Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn 2016

Nhận xét về thư ngỏ của Ô Thomas Pham

(BY-LAWS LÀ KIM CHỈ NAM ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC BẦU CỬ 2016-2018)

Ngày 28/6/2016, Chủ Tịch Maryland trực thuộc Cđ Hoa Thịnh Đốn, ô Thomas Pham, gửi thư ngỏ rộng rãi có tựa (BY-LAWS LÀ KIM CHỈ NAM ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC BẦU CỬ 2016-2018). Nội dung, ông Thomas Pham yêu cầu dùng by-law để giải quyết vấn đề bầu cử. Tôi là Hoàng Lan Chi xin được nêu nhận xét về lá thư này của ô Thomas Pham với ba tư cách: 1-Tư cách một công dân Mỹ-Việt, có quyền góp ý với mọi vấn đề chung trong quốc gia Hoa Kỳ và cộng đồng Việt Nam. 2– Tư cách của ký giả của Tuần Báo Thương Mại Miền Đông từ nhiều năm nay. 3-Tư cách là cộng tác viên của báo Thời Mới Phụ Nữ Mới cũng từ nhiều năm nay.

Nhận Xét Tổng Quát

Trên cương vị đồng chủ tịch, ô Thomas Pham, có nghĩa vụ phải hợp tác chặt chẽ với ô Đoàn Hữu Định trong suốt nhiệm kỳ về mọi vấn đề. Nếu có bất đồng giữa ba vị chủ tịch thì phải tự giải quyết trong nội bộ.Trên thực tế, ô Thomas Pham, CT Maryland đã làm được những gì thì tôi chưa tìm hiểu nhưng ô đã có hành động sau: 1-Gửi e-mail phản đối CT Đoàn Hữu Định ngay sau khi ô Định gửi thông báo tạm ngưng Ủy Ban Bầu Cử . 2-Đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và cả luật đạo đức của con người về tội vu cáo, không xứng đáng là tư cách một người đàn ông cao niên, từng hấp thụ giáo dục Việt Nam Công Hòa. Xem link tại đây: Hoàng Lan Chi trả lời ô Thomas Pham, Đồng Chủ tịch CĐ VA-MD -DC-June 26, 2016

Tương tự, trong bức thư dưới đây, một lần nữa, ông Thomas Pham, ngoài “tội” vu cáo, còn kiêm thêm các điều sau đây: hồ đồ và ngụy biện để tìm cách bênh vực cho việc ghi danh ồ ạt của 28 (Đinh Hùng Cường). Chúng tôi sẽ chứng minh rõ ràng ở phần sau.

Khi ô Thomas Pham ngụy biện rằng [hiến chương không cấm hội nhóm (nails, phòng nha), hiến chương cũng không yêu cầu các hội nhóm phải trưng dẫn bằng cớ là đem lại lợi ích gì cho cộng đồng], chúng tôi tự hỏi ô Pham đang đứng trên cương vị nào để bảo vệ cộng đồng thủ đô nói riêng, bảo vệ phòng tuyến quốc gia nói chung? Và khi ô Thomas Pham giải thích by-law theo ý mình để trợ giúp cho 28 hội đoàn/nhóm, được hợp lệ để kiếm “phiếu ưu tiên” cho UCV Đinh Hùng Cường, chúng tôi tự hỏi, ô Thomas Pham đang bảo vệ cộng đồng hay là đang “làm việc” cho UCV Đinh Hùng Cường?

Tuy vậy, chúng tôi tin rằng người Hoa Thịnh Đốn đủ thông minh, sáng suốt để nhận định đúng/sai và sẽ không để cộng đồng thủ đô, trái tim của cộng đồng người Việt hải ngoại rơi vào sự lũng đoạn của một đảng phái mang nhiều tai tiếng (và có thể sẽ phải đối mặt với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ trong tương lai). Người Hoa Thịnh Đốn cũng đủ tự trọng để không xảy ra tình trạng: một cựu thiếu tá, một người từng mang mầu áo lính quốc gia mà có những “thủ đoạn bất chính” trong tranh cử một chức vụ “ăn cơm nhà vác ngà voi”.

Nhận Xét Chi Tiết

1-Vu cáo

Ô Thomas Pham viết (Đầu tháng 6 , 2016, Ông CTCĐ Đoàn Hữu Định ra Quyết Định ngưng hoạt động của UBBC, là Ủy Ban độc lập với các cơ cấu CĐ, với lý do bầu cử gặp khó khăn nan giải, và đồng thời Ông Định còn chuyển tiếp các Email đánh phá không thuộc cư dân CĐ, gồm cả Hoàng Lan Chi.

Hoàng Lan Chi: Ô Thomas Pham đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi vu cáo emails từ Hoàng Lan Chi là đánh phá. Trong lá thư trả lời Thomas Pham vào ngày 26/6/2016 tôi đã vạch cho ô Thomas Pham biết thế nào là đánh phá và đã chứng minh tài liệu từ Hoàng Lan Chi gồm những bài có nội dung gì. Tôi cũng thách đố ô Thomas Pham và cảm tình viên của ô Đinh Hùng Cường hãy viết bài phản bác từng điểm trong bài viết của tôi nhưng cho tới nay chưa thấy ai làm điều đó. Xem tại link sau: Hoàng Lan Chi trả lời ô Thomas Pham, Đồng Chủ tịch CĐ VA-MD -DC-June 26, 2016

Chúng tôi ngỡ rằng sau thư phân tích đó thì ô Thomas Pham đã “nhìn” ra được vấn đề. Nhưng qua thư ngỏ ngày 28/6, ô Thomas Pham tiếp tục “nhai lại” luận điệu cũ. Điều này cho thấy một là ông ngoan cố, hai là ông không đủ trình độ để đọc/hiểu người khác viết và lý luận, ba là ông “cố đấm ăn xôi” vì chịu áp lực từ ai đó (tương tự hành động cố đấm ăn xôi của UCV Đinh Hùng Cường).

2-Hồ đồ:

Ông Thomas Pham viết ( …phải loại ra một số Hội Đoàn, gọi là “HĐ gia đình và nghề nghiệp,” xin gia nhập CĐ để “giành phiếu cho gà nhà thắng cử,” rồi ghép Việt Tân và bêu xấu cá nhân, mà không chứng minh được trên cơ sở pháp lý nào cả.)

Hoàng Lan Chi: đây là sự hồ đồ vì tất cả mails, từ bà cựu đại úy Bé Bảy cho đến ô Đỗ Văn Phúc, người trẻ Phi Bảo đến cá nhân Hoàng Lan Chi chỉ viết rằng hành động ồ ạt ghi danh là thủ đoạn tranh cử bất chính, không ai đòi loại bỏ 28 nhóm cả. Việc xét xem 28 nhóm-ĐHC hợp lệ hay không sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Đại Diện. Hoàng Lan Chi chỉ đề nghị giải pháp “tự xử” để bảo vệ cộng đồng không bị xáo trộn là 28 nhóm tự rút đơn. “Phải loại ra” khác xa với góp ý để VP Thường Trực hay Hội Đồng Đại Diện xem xét tính cách hợp lệ!

Ô Thomas Pham nói rằng “ghép VT” là nói hồ đồ. Bài viết của Hoàng Lan Chi nêu giả thuyết: dựa trên 3 facts mà HLC tự hỏi (Phải chăng ô ĐHC đang bị áp lực bởi một đảng phái?) . Ba fatcs đó là: 1-Ô ĐHC từng sát cánh với Hoàng Cơ Minh trong giai đoạn đầu. 2– Ô ĐHC tiếp tục bảo vệ Mặt Trận khi xảy ra vụ “Phim Terror”. 3-Ô ĐHC gắn bó chặt chẽ với SBTN-DC, cánh tay mặt của VT. Xem lập luận của Hoàng Lan Chi tại link sau:

Ý kiến mọi người về vụ UCV Đinh Hùng Cường-Phải chăng ô Cường bị hăm doạ từ một đảng phái nên đã có những thủ đoạn mờ ám? -Bầu cử VA June- 2016

Ông Thomas Pham có hiểu thế nào là lập luận và đặt giả thuyết với câu “Phải chăng” dựa trên các “facts” hay không? Nếu quên, đề nghị ô Thomas xem lại môn luận lý học của lớp 12/ VIỆT NAM CÔNG HÒA.

Ô Thomas Pham cũng mắc tội vu cáo khi chụp mũ Hoàng Lan Chi là bêu xấu cá nhân. (Trích Thomas Pham: …và bêu xấu cá nhân, mà không chứng minh được trên cơ sở pháp lý nào cả. Ngưng trích)

Hoàng Lan Chi có nói ô ĐHC xấu trai, bị vợ bỏ, bị con chửi, hay không? –Không!

HLC phê phán ô ĐHC đã để vợ, con, thân hữu ghi danh ồ ạt, lợi dụng kẽ hở của hiến chương là ĐHC tranh cử bất chính. –Đúng?

3- Hồ đồ lớn:

Ông Thomas Pham viết ( Mặc dù trong email triệu tập HĐĐD họp bất thường Ông CT Định không ghi rõ chương trình nghị sự theo luật định, nhưng chắc chắn sẽ không ngoài mục đích nhằm loại trừ các “HĐ gia đình và nghề nghiệp”.)

Hoàng Lan Chi: tôi không tưởng tượng được một chủ tịch cộng đồng, khoảng 70 ( tôi mới được người Hoa Thịnh Đốn cho biết về tuổi tác của ô Thomas P) mà viết hồ đồ như thế. ( trích: Chắc chắn không ngoài mục đích nhắm loại trừ các HĐ gia đình và nghề nghiệp). Một, ô Đoàn Hữu Định chỉ có một phiếu trong Hội đồng Đại Diện. Hai, nếu ông Thomas Pham là fan của Đinh Hùng Cường thì ông cũng có một phiếu. Ba, chính ô Đoàn Hữu Định có ý định trưng cầu ý dân nhưng bà Bé Bảy phản đối và ô Định đành quyết định triệu tập phiên họp bất thường vì mọi việc đã ra ngoài tầm tay của ông Định.

Về quyết định của các thành viên khác trong Hội Đồng Đại Diện, tôi tin chắc là họ sẽ vì quyền lợi của cộng đồng chứ không vì quyền lợi của “bạn cũ Đinh Hùng Cường” của họ; Họ sẽ vì thể diện của cộng đồng thủ đô chứ không vì thể diện của “bạn cũ ĐHC”; Họ sẽ vì sự lành mạnh của cộng đồng chứ không vì “mê micro” mà đặt cộng đồng dưới sự lũng đoạn của ai đó; Họ sẽ trân trọng mọi ý kiến đóng góp của mọi người Việt hải ngoại khắp nơi vì họ hiểu đôi khi họ không đủ thì giờ để tìm hiểu, hay họ không có đủ tài liệu để nhận định chính xác; Họ sẽ gìn giữ lòng tự trọng của người thủ đô không để nơi khác cười rằng toàn những tai to mặt lớn, dân trình độ trí thức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà để cộng đồng rối ren chỉ vì cá nhân Đinh Hùng Cường cùng vợ, con và những Đèo Văn Sách, Liên Ta, Nguyễn Văn Long, Kim Phụng Nguyễn, Hoàng Việt Dũng).

4-Về 6 cái Xét rằng của ô Thomas Phạm, tôi cho rằng:

· Hiến chương còn khiếm khuyết nên phải điều chỉnh. Tương tự Hiến Pháp Hoa Kỳ cũng có những tu chính án để bổ sung cho những thiếu sót. Trong khi chờ đợi BCH nhiệm kỳ mới làm việc đó thì hiện tại hãy theo hiến chương hiện hành một cách thông minh, có lợi cho cộng đồng.

· Hiến chương ở các tiểu bang khác quy định rõ là phải có sinh hoạt với cộng đồng một năm. Lợi dụng “kẽ hở” của hiến chương ở Hoa Thịnh Đốn để ồ ạt ghi danh là “bẩn”. “Bẩn” vì mục đích (bằng mọi giá phải đắc cử chủ tịch, một chức vụ ăn cơm nhà vác ngà voi. Như thế, nếu cố đấm ăn xôi thì hẳn là có bí ẩn gì đằng sau đây?!).

· Cựu đại úy Bé Bảy nói rõ: ( Trích Bé Bảy: Chương Sáu- Điều 13 đã ấn định một trong những điều kiện muốn gia nhập Cộng Đồng, các Hội Đoàn và các Nhóm phải có những sinh hoạt MANG LẠI LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG. Đây là kim chỉ nam để cứu xét đơn xin gia nhập. Ngưng trích).

· Đáp lại, ô Thomas Pham viết như sau: ( 3/ Điều 13.1b không bắt buộc HĐ có giấy phép, hay giấy xác nhận trưng dẫn LỢI ÍCH. 4/ Hơn nữa, không thể nào biết trước vấn đề “lợi ích” đối với tân HĐ hay Nhóm. Vã lại, lợi ích không phải điều kiện tiên quyết bằng thành tích chống cộng đồng và lập trường chống cộng. Ngưng trích).

Hoàng Lan Chi: Tôi nghĩ rằng người Hoa Thịnh Đốn thừa sức đánh giá được cái tâm của bà Bé Bảy và của ô Thomas Pham qua đối thoại trên. Ô Thomas Pham đã không có cái tâm bảo vệ cộng đồng, bảo vệ hiến chương nên đã viết như thế. Hiến chương không nói rõ là hội đoàn phải có giấy trưng dẫn có những sinh hoạt mang lại lợi ích cho cộng đồng nhưng tòan dân Hoa Thịnh Đốn đều hiểu, chỉ cần nhìn sơ là cũng biết hội đoàn đó thuần túy thương mại hay có đóng góp vào lợi ích cho cộng đồng. Cái cách ô Thomas Pham biện luận, bao che như thế là vô hình chung, ông coi thường tác giả hiến chương (ô Lê Hữu Em) và cả nhiều người khác trong Hđ dại diện.

KẾT LUẬN

· Lẽ ra bầu cử sẽ bình thường như mọi lần nếu như UCV Đinh Hùng Cường tham gia tranh cử như những người khác trong những kỳ trước. Đó là không có 28 nhóm từ vợ, con, thân hữu, lợi dụng kẽ hở của hiến chương để “kiếm phiếu ưu tiên”.

· Lẽ ra mọi việc cũng sẽ bình thường nếu UCV Đinh Hùng Cường ‘sửa sai’ ngay lập tức: ông xin 28 nhóm tự rút đơn để một mình ông, người đàn ông-lính Việt Nam Công Hòa –tranh cử công bằng với UCV Trúc Nương. Dù thắng hay thua, ông cũng sẽ bắt tay hợp tác với người phụ nữ hiền lành đó. Như vậy coi như cộng đồng thủ đô “gặp may”. Luồng gió cũ sẽ như cái bệ vững chắc cho luồng gió mới là người phụ nữ của giòng Cửu Long Giang phóng lên. Một cộng đồng vững mạnh sẽ được sự tham gia của nhiều người trẻ và được hướng dẫn chính trị bởi Liên Hội Cựu CS.

· Một tương lai đẹp như vậy đã bị vỡ bởi ai, do ai và vì ai? -Người Hoa Thịnh Đốn biết rõ câu trả lời!

Hoàng Lan Chi

6/2016

§ Tài Liệu Bầu Cử Hoa Thịnh Đốn -Cập nhật June 29, 2016

From: Thomas Pham
Date: 2016-06-28 7:41 GMT-04:00
Subject: BY-LAWS LÀ KIM CHỈ NAM ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC

BY-LAWS LÀ KIM CHỈ NAM ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC BẦU CỬ 2016-2018

Đầu tháng 6 , 2016, Ông CTCĐ Đoàn Hữu Định ra Quyết Định ngưng hoạt động của UBBC, là Ủy Ban độc lập với các cơ cấu CĐ, với lý do bầu cử gặp khó khăn nan giải, và đồng thời Ông Định còn chuyển tiếp các Email đánh phá không thuộc cư dân CĐ, gồm cả Hoàng Lan Chi. Các Email phá rối này khai thác tin quá khích, cho rằng phải loại ra một số Hội Đoàn, gọi là “HĐ gia đình và nghề nghiệp,” xin gia nhập CĐ để “giành phiếu cho gà nhà thắng cử,” rồi ghép Việt Tân và bêu xấu cá nhân, mà không chứng minh được trên cơ sở pháp lý nào cả.

Mặc dù trong email triệu tập HĐĐD họp bất thường Ông CT Định không ghi rõ chương trình nghị sự theo luật định, nhưng chắc chắn sẽ không ngoài mục đích nhằm loại trừ các “HĐ gia đình và nghề nghiệp”. Để giải quyết tranh chấp, nan giải, thiết nghĩ HĐĐD, VPTT không thể dựa vào đâu bằng HC và NQ của CĐ/TĐ/HTĐ để tìm một quyết định đúng nhất cho vấn đề.

Trích: Điều 13.1, Chương 6, HC: “Các Hội Đoàn phải có các điếu kiện sau đây:”

“a/ Có chứng thư thành lập do Tiểu Bang VA, MD

hay DC cấp và đang hoạt động trong khuôn khổ

luật định”

“b/ Nếu không hoặc chưa ghi danh thành lập

chính thức, thì phải trưng dẫn thành tích sinh

hoạt như một Hội Đoàn và mang lại lợi ích cho

cho CĐ

Trích Điều 13.2: “Các Nhóm phải có điều kiện sau đây:”

“a/ Là những nhóm thiện nguyện thiện chí hoặc nhóm nghề

nghiệp đang hoạt độngmang lại lợi ích cho CĐ trong các lãnh

vực thanh thiếu niên, sinh viên học sinh, thể thao và văn nghệ,

xã hội tị nạn, chống CS và kinh tài CS, vânvân… và”

“b/ Được ít nhất hai (2) Hội Đoàn xác nhận.”

XÉT RẰNG:

1/ Các điều khoản nêu trên không hề cấm đóan “Hội Đoàn gia đình và nghề nghiệp” gia nhập thiện nguyện CĐ, cũng như không có giới hạn số lượng HĐ gia nhập.

2/ Vai trò của một VPTT, nếu hợp lệ và đủ túc số, cũng phải dựa trên các điều khoản nảy để b/q.

3/ Điều 13.1b không bắt buộc HĐ có giấy phép, hay giấy xác nhận trưng dẫn LỢI ÍCH.

4/ Hơn nữa, không thể nào biết trước vấn đề “lợi ích” đối với tân HĐ hay Nhóm. Vã lại, lợi ích

không phải điều kiện tiên quyết bằng thành tích chống cộng đồng và lập trường chống cộng.

5/ By-laws áp dụng chung cho mọi người được quyền có HĐ gia đình và nghề nghiệp, nếu

chụp mũ, bôi xấu ai, tức là vi phạm quyền tự do cá nhân khi HC không ngăn cấm.

6/ Những Email ngoài cuộc chỉ phá rối chứ không có tính cách xây dựng, bởi vì họ chỉ dựa

trên tình cảm hay dẫn chứng lời nói của người đưa tin không phải là Tác Giả của HC, NQ.

7/ Nguyên tắc triệu tập họp HĐĐD 2014-2016 phải mời đủ 73 thành viên Đại Diện và nhất là

phải có mặt Ông Lê Hữu Em, là Tác Giả, là tiếng nói vô tư và trung thực của HC, NQ.

Ngõ hầu đem lại niềm tin để giải tỏa bế tắc và tiếp tục tiến hành bầu cử đúng thời hạn.

Phải đúng nguyên tắc thì buổi họp mới đuợc tham dự đầy đủ và kết quả mới thành công!

LUẬT LÀ LUẬT

TRÊN TINH THẦN THƯỢNG TÔN LUẬT LỆ

THI HÀNH TRƯỚC TU CHÍNH SAU

LUẬT LÀ KIM CHỈ NAM DẪN ĐẾN TRẬT TỰ XÃ HỘI, ĐOÀN THỂ, HAY TỔ CHỨC.

“A MISTAKE OF LAW IS TO COMMIT A MISUNDERSTANDING,” a quote from Bob Dylan.

(Sai luật là phạm phải cái tội hiểu sai)

Thomas Phạm

ĐCT/MD kiêm TV/VPTT

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

5 Responses to HLC nhận xét bài (By-law là kim chỉ nam…) của Thomas Pham-Bầu cử HOA THỊNH ĐỐN- June 29, 2016

  1. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn-cập nhật July 10, 2016 |

  2. Pingback: Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016 |

  3. Pingback: Các bài viết về bầu cử | Trúc Nương và Phi Bảo-Vì Một Cộng Đồng Ngày Mai

  4. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- Cập nhật July 28, 2016 |

  5. Pingback: Links các bài Hoàng Ngọc An phản bác fans ô Đinh Hùng Cường- Bầu cử DC- August 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s