Tài Liệu Bầu Cử Hoa Thịnh Đốn -Cập nhật June 29, 2016

Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn

Cập nhật vào ngày 29 tháng 6, 2016

Đây là tài liệu về vụ bầu cử NK 2016-2018 ở cộng đồng Hoa Thịnh Đốn do Hoàng Lan Chi lập. Mọi bài viết được lưu trữ ở Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do. Hoàng Lan Chi luôn có chứng cớ đính kèm, không viết hồ đồ, không chụp mũ người khác là cộng sản, không mạ lị hay vu cáo đời tư cá nhân của bất cứ ai. Hy vọng mọi người quốc gia khác, xuất thân từ nền giáo dục của VNCH, cũng sẽ viết bài trong tinh thần đó. Các cựu quân nhân VNCH cũng vậy. Không ai được bôi nhọ mầu áo lính một thời mình đã mang, hay bôi nhọ nền cộng hoà một thời mình phục vụ bằng việc lấy nick ảo, viết dơ bẩn, thô tục, chụp mũ, vu cáo người không cùng ý kiến. Người tử tế cũng phải lên án bạn bè ngay mỗi khi thấy bạn bè mình viết bẩn hay vu cáo mạ lị người khác. Im lặng là đồng loã với việc xấu. Tài liệu này luôn được cập nhật.

Hoàng Lan Chi

6/2016

Diễn tiến thời gian

Dưới đây là các sự kiện theo thời gian, tính từ dưới lên:

Ngày 27 tháng 6, Hoàng Lan Chi nhận xét về Thư gửi từ Đèo Văn sách và bà vợ Kim Phụng, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Văn Long, Liên Tạ. Coi tại link sau: Nhận xét về Thư ngỏ gửi Hội Đồng Đại Diện, và Truyền Thông Báo Chí-Bầu cử CĐ Hoa Thịnh Đốn June 27, 2016

Ngày 26 tháng 6, Hoàng Lan Chi trả lời Đồng CT, Thomas Pham. Xem tại đây: Hoàng Lan Chi trả lời ô Thomas Pham, Đồng Chủ tịch CĐ VA-MD -DC-June 26, 2016

Ngày 24 tháng 6, “luật gia” Bích Hà viết thư (Tuyết Mai chuyển) nội dung quy trách nhiệm tình hình bất ổn hiện nay cho CT Đoàn Hữu Định rồi đề nghị ô Thomas Pham thay thế. Phải chăng đây là “chiêu” của đảng XYZ? Đó là cho vài người viết bài làm rối loạn để làm loãng vụ ( 28 nhóm –Đinh Hùng Cường). Hoàng Lan Chi đã phân tích đích đáng từng điểm trong thư của bà “luật gia” Bích Hà. Xem tại đây: Hoàng Lan Chi nhận xét thư đề nghị ô Đoàn Hữu Định từ chức của luật gia Bích Hà-Bầu cử VA- June 24, 2016

Ngày 24 tháng 6, bà Tuyết Mai, người từng viết sai rồi sửa sai khi nạn nhân đính chính, từng bị Tổ Chức Cộng Đồng và cả Liên Hội CCS cấm không cho dự sinh hoạt của họ, gửi mail nói rằng Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn bác đơn bà ta không lý do. Hoàng Lan Chi đã điều tra. Coi tại đây, lý do Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn bác đơn Đặng Nguyên Đức và bà Tuyết Mai. Hai người này đã có “thành tích” kiện ô Đoàn Hữu Định năm 2015, mục đích làm nản lòng những người khác. Link: Lý do Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn bác đơn của Đặng Nguyên Đức và Tuyết Mai-June 24, 2016

Ngày 24 tháng 6, ô Đỗ Văn Phúc viết “ Những thủ đoạn bất chính trong bầu cử tại Cđ Hoa Thịnh Đốn”. Coi tại đây: Đỗ Văn Phúc- Về những thủ đoạn bất chính trong bầu cử tại Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn-June 23, 2016

Ngày 22 tháng 6, Hoàng Lan Chi phúc đáp thư của Phật Tử Từ Khải. Coi tại đây: Hoàng Lan Chi phúc đáp Từ Khải về bài nhận xét UCV Trúc Nương-June 21, 2016

Ngày 22 tháng 6, CT Liên Hội Cựu CS, Nguyễn Văn Tần, trả lời UCV Đinh Hùng Cường. Ông Tần sẵn sàng hầu kiện và tại toà sẽ đưa chứng cớ, ô Đinh Hùng Cường và gia đình thuộc đảng phái nào. Coi chuỗi mails này ở đây: Bầu cử DC-Mails giữa UCV Đinh Hùng Cường và CT Liên Hội Nguyễn Văn Tần-June 22, 2016

Ngày 18 tháng 6, Hoàng Lan Chi trả lời tâm thư của Phi Bảo, người trẻ, Phó CT Ngoại vụ, Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. Phi Bảo lên án hành vi ( 28 nhóm) và đính chính tin Phi Bảo ứng cử. Coi tại đây: Hoàng Lan Chi -Cảm tưởng về tâm thư của Phi Bảo-June 18, 2016

Ngày 18 tháng 6, Đồng Chủ Tịch Thomas Pham ( Quyết định ngưng Uỷ ban bầu cử là vi hiến). Coi tại đây: Thomas Pham-Quyết định ngưng UB Bầu cử là vi hiến-June 18, 2016

Ngày 17 tháng 6, Hoàng Lan Chi viết “Phải chăng 28 nhóm, hội đoàn từ vợ, con, thân hữu của UCV Đinh Hùng Cường nên tự giác rút đơn”. Hoàng Lan Chi đề nghị 28 nhóm tự giác rút đơn xin gia nhập tổ chức cộng đồng để bảo toàn danh dự cho chính UCV Đinh Hùng Cường, tránh cho cộng đồng sự xáo trộn, chia rẽ. Coi tại đây: Vụ bầu cử VA-Phải chăng 28 hội/nhóm nên tự rút đơn? -June 17, 20 16

Ngày 16 tháng 6, CT Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn ra quyết định tạm ngưng hoạt động của Uỷ Ban Bầu Cử. Lý do, người dân Nguyễn Sơ Đông chỉ trích Uỷ ban này làm việc không trong sáng. Tự ý in thẻ cử tri, phát cho UCV Trúc Nương, tự ý ngưng khi UCV Đinh Hùng Cường phản đối ( vậy thì Uỷ ban này làm việc cho cộng đồng hay cho Đinh Hùng Cường?) Coi tại đây: CĐ VA tạm ngưng Uỷ Ban Bầu Cử-June 16, 2016

Ngày 15 tháng 6, Hoàng Lan Chi gửi “Ý kiên các chủ tịch, cựu chủ tịch vài cộng đồng lên án tình trạng ở DC: một UCV đã có vợ, con, thân hữu đứng tên hội/nhóm xin gia nhập tổ chức cộng đồng để vote ( được phiếu ưu tiên, so với phiếu cá nhân). Coi tại đây: Ý kiến mọi người về vụ UCV Đinh Hùng Cường-Phải chăng ô Cường bị hăm doạ từ một đảng phái nên đã có những thủ đoạn mờ ám? -Bầu cử VA June- 2016

Ngày 14 tháng 6, Hoàng Lan Chi viết “Ai, nhóm người nào lập tổ chức để gia nhập TCCĐ VA với mục đích cho “gà nhà” thắng cử”. HLC cung cấp danh sách do đồng hương cung cấp, cho thấy 28/33 hội nhóm mới ồ ạt xin gia nhập cộng đồng là từ vợ, con, thân hữu UCV Đinh Hùng Cường. Trong đó có cả tiệm nail, phòng mạch Nha là những cái chưa bao giờ làm gì có lợi cho cộng đồng theo đúng yêu cầu của Hiến Chương. Coi tại đây: Ai, nhóm người nào lập tổ chức để gia nhập TCCĐ VA với mục đích cho “gà nhà” thắng cử -June 2016

Ngày 14 tháng 6, UCV Trúc Nương xin rút lui vì sự không trong sáng của Uỷ Ban Bầu Cử. Còn UCV Đinh Hùng Cường thì “cố thủ”.

Coi tại đây: UCV Trúc Nương xin rút lui để phản đối Ban Bầu Cử-June 13,2016

UCV Đinh Hùng Cường tiếp tục cố thủ trong tình trạng Ban bầu cử không trong sáng-June 14, 2016

Ngày 14 tháng 6, Hoàng Lan Chi gửi ra ngoài, tài liệu do đồng hương gửi. Cựu đại uý Bé Bảy báo động về sự xin gia nhập không bình thường của các hội/nhóm. Khoảng 28/33 xin gia nhập tổ chức cộng đồng để có được “phiếu ưu tiên” là từ vợ,co, thân hữu UCV Đinh Hùng Cường. Coi tại đây:

Bé Bảy-Báo động có khoảng 20 hội đoàn và nhóm xin gia nhập tổ chức cộng đồng -June 7, 2016

Danh Sách Tổ Chức, Hội Đoàn Ghi Danh Sinh Hoạt Cộng Đồng VA -June 2016

Ngày 13 tháng 6, Hoàng Lan Chi gửi bài nhận xét về UCV Trúc Nương và Đinh Hùng Cường khi xem youtube. Hai ứng cử viên CT cho tổ chức cộng đồng NK 2016-2018 là Bà Trúc Nương và ô Đinh Hùng Cường. Là cựu quân nhân, ô Cường yêu cầu Liên Hội tổ chức cho ông gặp anh em. Để công bằng, Liên Hội cũng mời bà Trúc Nương. Coi tại đây:

Hoàng Lan Chi – Nhận xét về UCV Chủ Tịch TCCĐ VA, bà Trúc Nương

Hoàng Lan Chi -Nhận định về UCV Chủ tịch TCCĐ Hoa Thịnh Đốn – Đinh Hùng Cường

Tóm tắt

UCV, Cựu Thiếu Tá Đinh Hùng Cường, người sinh hoạt lâu năm ở Dc, đã từng từ chối không ra ứng cử vài lần nhưng năm nay đã ra và cương quyết bằng mọi giá “cướp” cho được chức chủ tịch. Đây là dấu hỏi lớn. Ô Cường, thân cận Hoàng Cơ Minh, liên lệ chặt chẽ với cánh tay VT hiện nay là SBTN-DC. Do đó, nhiều người cho rằng ông Cường đã bị “cấy sinh tử phù”, bị “khống chế” phải ra đoạt chức chủ tịch (ăn cơm nhà vác ngà voi) bằng mọi giá. Một cách đó là vợ, con, thân hữu ô Cường ồ ạt ghi danh các hội, nhóm (có cả tiệm nail, phòng nha..) xin sinh hoạt với tổ chức cộng đồng trong tháng 6. Mục đích: có phiếu ưu tiên hơn là phiếu cá nhân khi bầu chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Tần, CT Liên Hội CCS, khi nhận thư gửi Liên Hội từ UCV Đinh Hùng Cường xin Liên Hội yểm trợ “người lính Đinh Hùng Cường”, đã trả lời với tư cách cá nhân: Không. Lý do của ô Tần: Bóng dáng đảng phái, thủ đoạn tranh cử không trong sáng. Ô Cường doạ kiện và ô Tần cho biết ông sẵn sàng hầu kiện, trước toà ông Tần sẽ cung cấp bằng chứng ô Cường và gia đình ô Cường ở đảng phái nào. Nhiều chủ tịch, cựu hay đương kim tổ chức cộng đồng khắp Hoa Kỳ lên án thủ đoạn tranh cử đang xấu hổ của UCV Đinh Hùng Cường. Bà Tuyết Mai, người có nhiều thành tích trong các vụ (nhớ sai, nói sai) khi viết bài, người bị cả Liên Hội và cộng đồng Hoa Thịnh Đốn từng cấm cửa không cho dự sinh hoạt, đã cho rằng vợ con ô Cường làm đúng! Ông Đoàn Hữu Định, chủ tịch tổ chức cộng đồng, người bị Đặng Nguyên Đức và cả bà Tuyết Mai kiện (trong một vụ khác), vừa trải qua bịnh tim, rất mỏi mệt và đã có vẻ buông xuôi, mặc kệ cho ô Đồng Chủ Tịch Thomas Phạm, nhiều phần trăm là ông này sẽ thông qua danh sách 28 nhóm từ vợ-con-bạn-của UCV Đinh Hùng Cường. Tuy thế, với sự động viên của nhiều người, qua sự phân tích (mail, điện thọai của cựu nữ đại uý Bé Bảy), ô Đoàn Hữu Định đã có văn thư triệu tập phiên họp bất thường của Hội Đồng Đại Diện để giải quyết khó khăn nan giải này: là một quyết định hợp lý và hợp với Hiến Chương. Xin hoan hô và cảm ơn sự sáng suốt của CT Đoàn Hữu Định. Ông không làm hổ danh người cựu quân nhân, không bôi nhọ cộng đồng Hoa Thịnh Đốn. Chiến hữu khắp nơi sẽ đứng cạnh khi ông làm điều phải. Bà Bích Hà và bà Tuyết Mai đang nỗ lực phá điều này bằng cách đề nghị ô Đoàn Hữu Định từ chức. Nếu ô Định từ chức, Thomas Phạm thay thế, vài người cho rằng có nhiều phần trăm ông Thomas này sẽ thông qua 28 nhóm của Đinh Hùng Cường. Chúng tôi xin nhờ đồng hương cung cấp cho chúng tôi biết tin tức về ô Thomas Pham, các mối liên hệ giữa ông Thomas Pham với đảng phái A hay tổ chức B nếu có…Tuy vậy, chúng tôi hy vọng ô Thomas Pham cũng sẽ bảo vệ cộng đồng Hoa Thịnh Đốn, không để khắp nơi cười rằng người lính VNCH, Đinh Hùng Cường, cựu Thiếu Tá, lại không đủ tự tin để một mình tranh cử đường hoàng với một người phụ nữ hiền hoà của sông nước Cửu Long, người phụ nữ có cha là cựu quân nhân, có chồng là người lính HK từng phục vụ chiến trường VN. Hoàng Lan Chi đã phân tích từng điểm, bẻ gãy mọi luận cứ của bà “luật gia” Bích Hà. Đồng CT, ô Thomas Pham cũng được trả lời rõ ràng về những vu cáo, hồ đồ của ông.

Hoàng Lan Chi

24/6/2016

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

7 Responses to Tài Liệu Bầu Cử Hoa Thịnh Đốn -Cập nhật June 29, 2016

  1. Pingback: Hoàng Lan Chi trả lời ô Thomas Pham, Đồng Chủ tịch CĐ VA-MD -DC-June 26, 2016 |

  2. Pingback: Hoàng Lan Chi trả lời ô Thomas Pham, Đồng Chủ tịch CĐ VA-MD -DC-Bầu cử Hoa Thịnh Đốn-June 26, 2016 |

  3. Pingback: Nhận xét về Thư ngỏ gửi Hội Đồng Đại Diện, và Truyền Thông Báo C hí-Bầu cử CĐ Hoa Thịnh Đốn June 27, 2016 |

  4. Pingback: HLC nhận xét bài (By-law là kim chỉ nam…) của Thomas Pham-Bầu cử HOA THỊNH ĐỐN- June 29, 2016 |

  5. Pingback: Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016 |

  6. Pingback: Các bài viết về bầu cử | Trúc Nương và Phi Bảo-Vì Một Cộng Đồng Ngày Mai

  7. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- Cập nhật July 28, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s