Lý do Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn bác đơn của Đặng Nguyên Đức và Tuyết Mai-June 24, 2016

LGT: lý do tổ chức cộng đồng hoa thịnh đốn bác đợn xin gia nhập cộng đồng của Đặng Nguyên Đức và Tuyết Mai

********************

Hoàng Lan Chi gửi Lê Hùng-Ba Cây Trúc

Thưa anh Lê Hùng:

Cảm ơn anh đã gửi mail hỏi tôi. Tôi đồng ý về cách làm việc của anh. Phải điều tra cho rõ trước khi đăng tải những bài viết có vẻ ‘không rõ ràng”.

Tôi đã điều tra. Đây là những gì tôi có được về lá thư của bà Tuyết Mai.

CT Đoàn Hữu Định và Văn Phòng Thường Trực, cơ cấu cứu xét và quyết định cho gia nhập hay không, đã bác hai hội “Yểm Trợ Thanh Thiếu Niên /HTĐ” Của Bà Tuyết Ma và Hội “Seed Of Hope” của Đặng nguyên Đức.

căn cứ vào Hiến Chương, Nội Quy và “common sense”.

1/ Hội Seed of Hope của Đặng Nguyên Đức bị bác, vì:

– là một hội hoạt động tại Việt Nam, không hoạt động trong cộng đồng người Việt tị nạn CS vùng Hoa Thịnh Đốn &MD&VA

– ông ĐNĐ có liên lạc với sứ quán VC tại DC qua một bài viết của bà Tuyết Mai cho biết như thế.

– hội của ĐNĐ không có những sinh hoạt mang lại lợi ích cho cộng đồng người Việt HTĐ&MD&VA

– cá nhân Đặng Nguyên Đức đã kiện ông Chủ Tịch Đoàn Hữu Định ra Toà, gây khó khăn cho CĐ

2/ Hội Yểm Trợ Thanh Thiếu Niên/HTĐ do bà Tuyết Mai đứng tên bị bác:

– CĐ đã có văn thư tẩy chay bà Tuyết Mai

– bà Tuyết Mai là nhân chứng của ông Đặng Nguyên Đức trong vụ kiện ông chủ tịch CĐ/ĐHĐ

– hội của bà chưa bao giờ xuất hiện, không có những sinh hoạt mang lại lợi ích cho cộng đồng

3/ Hai hội bị bác, có lý do đầy đủ, nhưng khi thông báo cho ông ĐNĐ và bà TM, Văn Phòng Thuờng Trực không cần nêu lý do, là vì Nội Quy đã cho phép như thế.

(trích bà Tuyết mai: *Truớc hiện trạng không công bằng và không minh bạch này, tôi đã kêu gào CHÚNG TA KHÔNG THỂ NGỒI YÊN ĐỂ XEM **Đoàn H. Định và VPTT bất hợp lệ** CHÀ ĐAP DÂN CHỦ Ở HTD !!!* (hết trích)

4/ Việc bác hai hội đoàn trên đây , dựa theo Hiến Chương và Nôi Quy, không thể nói là không công bằng và không minh bạch, tuy nhiên, vì ông ĐHĐ làm việc tắc trách: ông không tổ chức bầu cử để bổ sung 4 thành viên của VPTT khi họ xin từ nhiệm, như Hiến Chương &NQ ấn định, nên mới đưa đến tình trạng nan giải như ngày hôm nay.

5) Bà Tuyết mai viết : Vì KHÔNG TIN TUỞNG Ở SỰ LÀM VIỆC TRONG SẠCH VÀ MINH BẠCH CỦA VPTT, NÊN NGÀY 25/5 CÓ THÊM 8 HỘI ĐOÀN GHI DANH. TỚI NGÀY 10 /6 CÓ 33 HỘI ĐOÀN GHI DANH TẤT CẢ?

Trả lời: Đây là một lập luận quá vô lý, và là một hành động ” thừa nước đục thả câu”. Hai cái sai không thể trở thành đúng.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

7 Responses to Lý do Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn bác đơn của Đặng Nguyên Đức và Tuyết Mai-June 24, 2016

  1. Pingback: Tài Liệu Bầu Cử Hoa Thịnh Đốn -Cập nhật June 25, 2016 |

  2. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn-cập nhật July 10, 2016 |

  3. Pingback: Những trích đoạn nói về bầu cử từ các bản tin H oàng Ngọc An (1,2,3,4,5,6) -July 21, 2016 |

  4. Pingback: Bản tin HNA số 3-Mặt Trận miền Đông tạm lắng-Khi bà TM ấm ức-Michell Phương Thảo-Bằng Phong khóc một tình bạn -July 15, 2016 |

  5. Pingback: Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016 |

  6. Pingback: Các bài viết về bầu cử | Trúc Nương và Phi Bảo-Vì Một Cộng Đồng Ngày Mai

  7. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- Cập nhật July 28, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s