Bầu cử DC-Mails giữa UCV Đinh Hùng Cường và CT Liên Hội Nguyễn Văn Tần-June 22, 2016

Chuyện bầu cử ở Hoa Thịnh Đốn NK 2016-2018.

UCV Đinh Hùng Cường và CT Liên Hội Nguyễn Văn Tần

LGT: Dưới đây là chuỗi 4 mails giữa UCV Đinh Hùng Cường và CT Liên Hội CCS, Nguyễn Văn Tần, đánh số theo thời gian: 1,2,3,4. Ô Cường viết thư xin LH yểm trợ. Ô Tần với tư cách cá nhân, từ chối vì theo nhận định của ô Tần thì ô Cường đã sử dụng phương cách tranh cử không trong sáng ( cho gia đình vợ con ồ ạt ghi danh các tổ chức gồm cả tiệm nail, phòng nha, giả vờ xin sinh hoạt với tổ chức cộng đồng, chỉ để kiếm phiếu qua ngã này để có phiếu ưu tiên, chắc ăn hơn là bỏ phiếu như mọi người dân khác). Ô Cường trả lời là việc vợ con ông ủng hộ theo cách đó là đúng (sic), không vi phạm luật pháp hay hiến chương (sic). Ô Cường nói sẽ kiện nếu ô Tần không chứng minh được. Ô Tần trả lời, ông sẵn sàng hầu kiện. Trước toà, ô Tần sẽ chứng minh ô Cường và vợ con ông Cường thuộc đảng phái nào.

Ý kiến cá nhân của Hoàng Lan Chi: cộng đồng Hoa Thịnh Đốn không phải là cộng đồng gồm toàn những người thiếu trí tuệ hay người lính hèn. Vậy người dân Hoa Thịnh Đốn, nhất là các vị cựu quân nhân, hoặc các vị thuộc thế hệ Một Rưỡi hãy lên tiếng góp ý. Sự thờ ơ của quý vị chỉ khiến mọi sư rối ren hơn, khiến kẻ xấu lũng đoạn cộng đồng hơn, khiên chiến hữu cũ của quý vị lún sâu sa lầy hơn. Và từ đó cộng đồng sẽ suy yếu và không thể ngẩng cao đầu với chính quyền Mỹ địa phương vì thua cộng đồng Lào, Nhật, Đại Hàn, H mông…

Hoàng Lan Chi

*************************

4- From: Tan Nguyen <lhccs.htd>

To: Tan Nguyen <lhccs.htd>; Cuong Dinh <cuongtram.dinh>

Sent: Wed, Jun 22, 2016 2:23 pm

Subject: Fwd: Tôi hứa chắc với ông, tôi sẽ theo tới cùng, Ông Đinh Hùng Cường

Kính gởi Ông Đinh Hùng Cường, UCV CT/CDVN/HTD, MD&VA

Thưa ông Cưòng,

Email này phúc đáp lại email của ông gởi cho tôi ngày 16 tháng 06 năm 2016.

Trước hết, xin Ông xem lại cho kỹ, tôi không hề viết Email có 2 chữ : ” CẦU KHẨN ” cho trường hợp của Ông.

Thứ hai, tôi quyết đinh phải gởi Email này đến Ông Cường vì câu :

Việc này chúng tôi sẽ không bỏ qua.”

Ông Cường,

Khi tôi nhận trách vụ CT/LHCCS/VNCH/HĐD&PC, tôi đã biết có vài người tìm cách đưa các nhân vật đang sinh hoat Cộng Đồng ra tòa để làm mỏi mệt, mất thời giờ, hao tổn sức khỏe, tốn kém tiền bạc và dù có thua kiện họ cũng đạt được mục đích là làm cho các người đang sinh hoạt Cộng Đồng mệt mỏi, chán nản, sau đó lánh xa các công tác chung của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn cọng sản tại Hải Ngoại.

Và tôi cũng đã sẵn sàng đối phó.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi ĐƯỢC LÔI RA TÒA bởi một Ứng Cử Viên Chủ Tịch Công Đồng. Người ủng hộ ông là Bà Tuyết Mai đã gởi Email nhắc nhở Ông kiện tôi, vì tôi đã nghĩ rằng:

“Ông Cường ra ứng cử Cộng Đồng dưới sự thúc đẩy và yểm trợ của một Đảng Phái”,

và cũng vì tôi đã nghĩ rằng:

“Ông tranh cử bằng phương thức không trong sáng, nếu không muốn nói là gian lận”.

Tới lúc này tôi chỉ nói với Ông những điều sau đây:

1- Ông ra Ứng Cử Chủ Tịch Cộng Đồng mà Ông không chấp nhận sự nhận định của người dân về phương thức tranh cử của Ông sao, Ông Cường ?

Ứng Cử Viên xử dụng phương thức tranh cử thiếu trong sáng hay không, gian lận hay không, thiết tưởng cử tri đương nhiên có quyền nhận định, xin đừng ” bịt miệng” cử tri, không được đâu, Ông Cường !!!!

2- Có bao giờ Ông tự vấn lương tâm của ông:

“Một Ứng Cử Viên Chủ Tịch Công Đồng, lợi dụng sự thiếu sót của Hiến Chương và Nội Quy Cộng Đồng để gia đình, con cái, thân hữu, ghi danh các “Hội Đoàn” gia nhập Tổ Chức Công Đồng. Các “Hội Đoàn” này, một số mới thành lập, chưa bao giờ sinh hoạt với Cộng Đồng, hoặc là những cơ sở thương mãi, các phòng mạch, phòng răng….Những ” hội đoàn” này gia nhập không vì lợi ích cộng đồng, như tôi đã nói trong email trước rằng: họ gia nhập để có được các lá phiếu ưu tiên của Hội Đoàn, không cần dân bầu.

Mặc dù Hiến Chương và Nội Quy Cộng Đồng không có điều khoản nào ngăn cấm, nhưng có bao giờ Ông Ứng Cử Viên Chủ Tịch Công Đồng thử tự vấn lương tâm của ông:

đó có phải là hành động đứng đắn không, Ông Cường ???

có công bằng không, Ông Cường ??

có trong sáng không, Ông Cường?

3- Chúng ta từng tranh đấu cho công bằng dân chủ tự do cho quê hương Việt Nam, tại sao lại không thể hiện được sự công bằng trên đất nước pháp trị này ??? “. Một Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng trong khi tranh cử đã có những hành vi không trong sáng, không thể hiện được sự công bằng, không dám trực diện với búa rìu dư luận, thì sau khi đắc cử, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra, thưa Ông Cường ???

4- Ông đã viết: “Việc này chúng tôi không bỏ qua“. Vậy ông hãy làm như ông đã viết. Tại phiên tòa tôi sẽ chứng minh với Quan Tòa và trước mặt Ông :

ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG THUỘC ĐẢNG PHÁI NÀO.

5- Tôi, Nguyễn Văn Tần, hứa chắc với ông là tôi sẽ theo tới cùng. Tôi chờ đợi gặp ông tại Tòa.

Nguyễn Văn Tần – HTD

06/22/2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3/THƯ CỦA ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG, ƯCV CHỦ TỊCH CĐ VN HTĐ 2016 GỞI ÔNG NGUYỄN VĂN TẦN

From: “Cuong Dinh” <cuongtram.dinh>

Date: June 16, 2016 at 8:09:26 AM EDT

To: “‘Nguyen Tan – HTD'” <cdvnhk>, “‘Doan Huu Dinh'” <dhdinh>, “‘Thomas Pham'” <thomasphampc>, “‘Hung Bui'” <ubbc2016>

Thư của Đinh Hùng Cường, Ứng Cử Viên chức vụ chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Washington D.C., Maryland & Virginia (CĐVN)

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH.

Đồng kính gửi:

Ông Chủ Tịch Cộng Đồng

Ông Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng.

Ông Truởng Ban Bầu Cử Cộng Đồng.

Thưa ông Nguyễn Văn Tần:

Tôi ngạc nhiên đọc thư ông đề gửi cho tôi mà lại do một người khác chuyển cho sau khi thư được phát tán trên Internet. Đây không phải là cách giao tiếp giữa những người tử tế, tuy nhiên vì nội dung bức thư của ông đã xúc phạm danh dự của tôi và có thể ảnh hưởng tai hại đến cuộc bầu cử Cộng Đồng đang tiến hành, vì vậy tôi xin được trả lời ông từng điểm trong lá thư.

Điểm thứ nhất:

Ông cáo buộc tôi ra ứng cử dưới sự thúc đẩy của một đảng phái.

Ông Tần đã nói là người thẳng thắn, tôi yêu cầu ông nói ra đảng phái đó là đảng phái nào ?, và những ai đã thúc đẩy tôi ?.

Nếu ông không nói ra sự thật, và trưng bằng cớ, thì ông chỉ là người phản bạn, và vu khống. Ông đã tung tin hỏa mù gây xôn xao dư luận, và chụp mũ cho tôi những điều không có.

Điểm thứ hai:

Ông nói tôi ra tranh cử không trong sáng, và ông không muốn nói là tôi gian lận.

Thưa ông, vợ con tôi, ngay cả mẹ vợ tôi đã cùng tôi đóng góp, tranh đấu và xây dựng Cộng Đồng Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua. Cả đại gia đình chúng tôi đã phụ giúp Cộng Đồng đấu tranh cho tự do dân chủ tại VN, giữ vững ngọn cờ vàng liên tục bay không ngừng nghỉ, ngót 25 năm qua trên bầu trời Hoa Thịnh Đốn trong ngày July 4. Một việc làm kiên trì cho một phần tư thế kỷ. Tôi xin thưa ông Tần rõ một điều, Tôi, hay bất cứ ai, ra tranh cử cũng phải nhờ cậy gia đình, bạn bè, và những thân hữu. Gia đình tôi, bằng hữu tôi đã làm tất cả những gì mà Hiến Chương, Nội Quy Cộng Đồng đòi hỏi. Nếu xét có những điều sai, sót, gian lận thì chúng tôi xin Ủy Ban Bầu Cử, Ông Chủ Tịch Cộng Đồng, ông Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng trả lời, và loại bỏ loại bỏ chúng tôi . Bằng không thì ông Tần đã đi quá quyền hạn một người chủ tịch liên hội, lăng nhục ứng cử viên Đinh Hùng Cường. Hơn nữa ông đã vi phạm trầm trọng quyền tự do của con người trong nước Mỹ.

Việc này chúng tôi sẽ không bỏ qua.

Điểm thứ ba:

Bây giờ, tôi cũng như ông Tần, tôi xin thẳng thắn thưa với ông trong tình bạn, ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi xin cảm ơn ông, và khi tôi nói có ý định đi ra ứng cử, ông hứa sẽ giúp đỡ, nhưng ông tôn trọng sự độc lập các hội đoàn trong liên hội, ông không thể ra mặt, vì sai nguyên tắc.

Vì sao một người bạn đã hứa giúp đỡ ngầm, nay lại công khai tấn công tôi, có phải chăng vì trong vài ngày qua, khi ông Tần điện thoại, khuyên tôi nên xin Ủy Ban Bầu Cử hoãn cuộc bầu cử lại một thời gian, mà tôi không đồng ý, vì tôi không có tư cách pháp nhân để làm điều đó, nên đã làm ông nổi giận. Xin ông hiểu rõ một điều, là tôi ra ứng cử để phục vụ lý tuởng chung, không để người khác sai khiến. Tôi cũng xin thưa rõ một điều, ngày 20 tháng 7 tới đây chỉ bầu các liên danh đắc cử, chức ứng cử viên chủ tịch Cộng Đồng không được bầu cho đến ngày 4 tháng 9, 2016. Khi đó những cá nhân đắc cử liên danh, hay cá nhân trong hội đoàn đều có quyền ra ứng cử chức vụ chủ tịch Cộng Đồng, không riêng gì một cá nhân tôi.

Thưa ông Tần, tôi tin tưởng mãnh liệt vào những chiến hữu của tôi, những người đã cùng thời sống chết, chiến đấu ở quê nhà, và chung lưng đấu tranh tại hải ngoại, tuy ở trong liên hội, nhưng họ có quan điểm, và nhận xét riêng. Những chiến hữu có cùng lý tưởng, sẽ không để tôi phải chiến đấu đơn độc một mình. Bên cạnh đó tôi cũng đặt niềm tin vào cô bác, vào những cử tri trong vùng, yểm trợ lý tưởng trong sáng của tôi.

Tôi xin lấy danh dự cá nhân, và gia đình tôi suốt 40 năm phục vụ Cộng Đồng. Xin thưa: Tôi chưa bao giờ gia nhập một đảng phái nào, và tôi cũng chưa hề bao giờ làm một việc gì cho bất cứ một đảng phái nào. Mục đích duy nhất của tôi là phục vụ làm việc chung, xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam uy tín, lớn mạnh.

Điểm sau chót, mà tôi muốn thưa với ông Tần về chuyện ông Đinh Văn Long, tôi nhận thấy ông Long đã không làm tròn công việc, khi giúp tôi giới thiệu tiểu sử. Tôi đã có lời xin lỗi ông và Liên Hội trong bức thư ở dưới, mà ông cho là lá thư “Cầu Khẩn”.

Thưa ông Tần, tôi là người khiêm nhường, nhưng không hèn hạ, và tôi mong người tự nhận là “bạn cũ” của tôi, tự xét để xem vì động cơ nào đã viết một bức thư đáng hổ thẹn như vậy.

Trân Trọng.

Đinh Hùng Cường

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2-From: Nguyen Tan – HTD <cdvnhk>

To: ..

Sent: Wed, Jun 15, 2016 12:43 pm

Subject: Kính gởi Ông Đinh Hùng Cường Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng HTD, MD&VA : Xin Liên Hội Cựu Chiến Sĩ yểm trợ Ứng Cử Viên Đinh Hùng Cường.

Kính gởi Ông Đinh Hùng Cường Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng,

Nhận được Email dưới đây của Ông Cường ngày 12 tháng 06 năm 2016, tôi đắn đo suy nghĩ rất lâu. Tôi muốn đưa sự việc ra tham khảo ý kiến với HDCD/LHCCS/VNCH/HTD&PC trước khi có quyết định sau cùng. Nhưng ngày hôm nay, tôi thấy điều đó vô ích, vì mọi chuyện đã rỏ ràng, kết quả sẽ không thay đổi gì. Vì vậy tôi quyết định trả lời ngay để Ông Cường khỏi chờ đợi :

I- Cá nhân tôi, là bạn đấu tranh của Ông Cường cách đây hơn 30 năm, Ông Cường hiểu rỏ tôi hơn ai hết, tôi là người thẳng thắn, ăn chắc nói thật, không vì tình riêng mà bỏ chuyện công, vì vậy có rất nhiều người không thích tôi, nhưng ai không thích tôi đành chịu, tôi không thể nhắm mắt khi thấy Ông Cường làm chuyện không đúng và tôi không lên tiếng yêu cầu sửa đổi hay đồng lòng tán trợ đươc.

Tôi không thể yễm trợ Ông Cường trong việc ông Cường ứng cử Cộng Đồng được.

Tôi muốn Ông Cường thấy rõ lý do :
– Cách đây hơn hai năm tôi đề nghị Ông Cường ra tranh cử Cộng Đồng, Ông Cường cương quyết từ chối.
Ngày hôm nay trong lúc một đảng phái đang tìm cách xâm lấn các Cộng Đồng, Ông Cường ra ứng cử với với sự hổ trợ của những nhân sự đảng phái đã làm tôi ưu tư.
Sự kiện Ông Long tại buổi trình bày với LHCCS/VNCH/HTD&PC tuần trước đã làm tôi quan tâm hơn. Ông Cường đã nói với tôi Ông sẽ loại ông Long ra khỏi Ban Vận Động Tranh Cử của Ông nhưng Ông không thực hiện được quyết định này. Rỏ ràng Ông Long điều hướng Ông Cường trong cuộc tranh cử này.

Như vậy tôi đã thấy rỏ :

Ông Cường ra ứng cử Cộng Đồng dưới sự thúc đẩy và yễm trợ của một Đảng Phái.
(Ông Cường và tôi đều biết, tôi không cần nói ra)

– Ông tranh cử bằng phương thức không trong sáng, nếu không muốn nói là gian lận. Ông ra tranh cử mà VỢ ÔNG, HAI CON CỦA ÔNG ( CHÁU THÚY UYÊN và CHÁU UYÊN MINH) thành lập Hội Đoàn, nộp đơn tham gia Cộng Đồng để chiếm được phiếu không cần dân bầu, điều đó có đẹp và trong sáng không, Ông Cường ?

Cháu THÚY UYÊN còn đứng tên 2 Hội Đoàn và đặc biệt cháu THÚY UYÊN trong 3 ngày từ 06/06/2016 tới 06/08/2016 ghi danh đóng tiền cho hơn 15 Hội Đoàn.

Thêm vào đó một số bạn bè của Ông, trước nay không sinh hoạt nhiều với Cộng Đồng, đột nhiên thành lập thêm Hội Đoàn hay xử dụng các công ty thương mãi có sẳn nợp đơn tham gia Công Đồng. Trên lý thuyết không có gì sai, nhưng Ông Cường nghĩ rằng đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn đều u tối, không ai thấy thủ thuật thiếu trong sáng của Ông hay sao, Ông Cường?

Với những sự việc thiếu trong sáng xảy ra như vậy, Ông nghĩ rằng các Chủ Tịch Hội Đoàn Thành Viên trong LHCCS/VNCH/HTD&PC, những người lính thẳng thắn, chỉ biết cầm súng, có thể biễu quyết chấp thuận việc bạch văn đứng tên yễm trợ Ông Cường ra Tranh Cử Cộng Đồng sao, Ông Cường?

Tôi không nghĩ như vậy.

II- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận, giử nguyên đường lối trung dung không kêu gọi các Hội Đoàn yễm trợ cho Ứng Cử Viên nào, không binh ai, bỏ ai vì ai đắc cử Chủ Tịch Cộng Đồng, LHCCS/VNCH/HTD&PC cũng sẽ hợp tác để thi hành các công tác chung của vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.

Bầu cho ai là quyền quyết định của từng Hội Đoàn Thành Viên, CCS/VNCH/HTD&PC không nên can thiêp. Hơn nửa tôi nghĩ HDCD/LHCCS/VNCH/HTD&PC tài trí hơn tôi, họ đã thấy rõ mọi việc hơn tôi, mỗi Hội Đoàn Thành Viên sẽ trả lời Ông Cường bằng lá phiếu của họ. Nếu Ông Cường kêu gọi tôi yễm trợ, trong tư cách một người bạn ông trong quá khứ, tôi xin yễm trợ bằng một lời khuyên :

CỘNG ĐỒNG LUÔN LUÔN CẦN SỰ YỄM TRỢ CỦA CÁC ĐẢNG PHÁI VÀ CỘNG ĐỒNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI YỄM TRỢ CÔNG TÁC ĐỨNG ĐẮN CỦA CÁC ĐẢNG PHÁI NHƯNG CỘNG ĐỒNG CŨNG LUÔN LUÔN PHẢI GIỬ TƯ THẾ ĐỘC LẬP CỦA MÌNH, KHÔNG LỆ THUỘC, VÌ CỘNG ĐỒNG LÀ TỔ CHỨC CỦA MỌI NGƯỜI, CỦA TOÀN THỂ ĐỒNG HƯƠNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TRONG VÙNG

Mong ông suy nghĩ kỹ, mong lắm thay.

Kính

Nguyễn Văn Tần – HTD
Một người bạn củ
06/15/2016

1-From: Cuong Dinh <cuongtram.dinh>
Date: 2016-06-12 7:59 GMT-04:00
Subject: Xin Liên Hội Cựu Chiến Sĩ yểm trợ Ứng Cử Viên Đinh Hùng Cường.

Kính gửi ông Nguyễn Văn Tần

Thưa ông chủ tịch: Chúng tôi, Đinh Hùng Cường, xin thành thật cảm ơn ông chủ tịch và Liên Hội, đã cho chúng tôi một cơ hội trình bày đường lối làm việc của tôi , một ứng cử viên chức vụ chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Washington D.C., Maryland & Virginnia , nhiệm kỳ 2016- 2018 .

Sau đây xin phép ông chủ tịch cho tôi được trình bày đôi điều cùng quý Liên Hội:

– Chúng tôi rất hãnh diện đứng trước một phòng hội tổ chức trang nghiêm, một cử tọa rất đứng đắn, và nhất là công việc điều hành nhịp nhàng của ban tổ chức, rõ ràng chu đáo, và chuyên môn. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị.
Chúng tôi cũng có một điều xin lỗi đến quý vị, là người phụ tá đã không chu toàn việc chúng tôi nhờ cậy, kính mong quý vị bỏ qua. Để bù đắp sự thiếu sót. Chúng tôi xin phép được đính kèm chương trình 7 điểm, những hoạt dộng, và tiểu sử của tôi đến quý vị.

– Là một quân nhân, chúng tôi đã sát cánh cùng quý vị chiến đấu ngăn chặn Cộng Sản suốt bao năm tại quê nhà. Ra hải ngoại chúng tôi cũng luôn luôn bên cạnh quý vị, đấu tranh chống Cộng Sản, tranh đấu tự do, nhân quyền cho Việt Nam.
Cùng với quý chiến hữu, chúng ta đã góp sức xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam lớn mạnh. Chúng tôi đã cùng các chiến hữu, đứng trong hàng ngũ những người đầu tiên trong lực lương cựu quân nhân QLVNCH tại Washington D.C. vào thập niên 1970.
Chúng tôi ước mong quý chiến hữu yểm trợ cho tôi được đắc cử chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Washington D.C., Maryland & Virgina nhiệm kỳ 2016- 2018.

Thưa ông chủ tịch, thưa quý vị trong Liên Hội:

Đã sinh hoạt bao năm trong Cộng Đồng, chúng tôi biết rằng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho Cộng Đồng Việt Nam, có thể nói Liên Hội là “Xương sống của Cộng Đồng”. Thiếu sự đóng góp của Liên Hội, tôi tin rằng Cộng Đồng Việt Nam sẽ khó hoàn tất được nhiệm vụ. Do đấy, một khi đắc cử, chúng tôi sẽ xin hợp tác chặt chẽ làm việc với liên hội, đồng thời chúng tôi sẽ xin mời quý liên hội đề cử một hội viên vô một chức vụ quan trọng nhất trong Cộng Đồng Việt Nam của nhiệm kỳ 2016- 2018.

Sau hết, là ngày bầu cử các liên danh sẽ không còn bao xa (Ngày 10 Tháng 7, 2016). Xin quý liên hội sớm có quyết định để chúng tôi lên tinh thần, vận động cô bác đi bầu cử cho những liên danh có cùng quan điểm và mục đích với chúng tôi.

Xin trân trọng kính chào ông chủ tịch và quý chiến hữu trong liên hội Cựu CSQLVNCH.

Đinh Hùng Cường

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

5 Responses to Bầu cử DC-Mails giữa UCV Đinh Hùng Cường và CT Liên Hội Nguyễn Văn Tần-June 22, 2016

  1. Pingback: Tài Liệu Bầu Cử Hoa Thịnh Đốn -Cập nhật June 25, 2016 |

  2. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn-cập nhật July 10, 2016 |

  3. Pingback: Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016 |

  4. Pingback: Các bài viết về bầu cử | Trúc Nương và Phi Bảo-Vì Một Cộng Đồng Ngày Mai

  5. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- Cập nhật July 28, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s