Vụ bầu cử VA-Phải chăng 28 hội/nhóm nên tự rút đơn? -June 17, 20 16

Hoàng Lan Chi

Vụ bầu cử VA-Phải chăng 28 hội/nhóm nên tự rút đơn

Hiện tượng bất thường

Cộng đồng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đang gặp nạn nhỏ vào cuối nhiệm kỳ của ô Đoàn Hữu Định. Đó là Uỷ Ban Bầu Cử làm việc không trong sáng và có khoảng 28/33 hội nhóm, ồ ạt xin tham gia cộng đồng để kiếm phiếu bầu cho “gà nhà” là vợ con, thân hữu của UCV Đinh Hùng Cường. Trong bài này, chúng tôi nêu vấn đề: phải chăng 28 hội /nhóm nên tự rút đơn xin gia nhập tổ chức cộng đồng ?

Mọi năm, số hội nhóm sinh hoạt thường xuyên với tổ chức cộng đồng là khoảng 37.

UCV Đinh Hùng Cường không xa lạ với cộng đồng vì những hoạt động của ông thì trước đây nhất định không ứng cử nhưng kỳ này không những ông ra mà còn ra rất “ngập trời Hoa Thịnh Đốn”. Sự “ngập trời” đó là có vẻ UCV Đinh Hùng Cường quyết “ăn thua đủ” , phải chiếm cho bằng được chức chủ tịch. UCV Đinh Hùng Cường có vẻ không tự tin vào tài ba cá nhân nên tung lực lượng gồm 28 hội nhóm/ 33 ồ ạt xin gia nhập tổ chức cộng đồng vào tháng 6/2016. Quyết “ăn thua đủ” nên rất nhiều hội nhóm này do LS Đinh ThúyUyên"thuê/mướn/nhờ/cậy" một công ty luật đứng tên gởi giấy gia nhập.Chính công ty luật này đã khiến người lính VNCH, chủ tịch Đoàn Hữu Định e ngại.

Ông Định e ngại cộng đồng sẽ bị công ty luật này thưa nếu bác đơn gia nhập của 28 hội nhóm. Trước đó, đồng chủ tịch, ô Thomas Pham than thở về tình trạng bất thường đó như sau “Sự việc bất thường đã xảy đến vì nguyên nhân, mà theo chị BB nói là đồng hương nghi thủ đoạn tranh phiếu đen tối nào đó, khiến các HĐ hay nhóm tranh nhau ồ ạt xin vào CĐ. Trước tình thế đó, dù muốn dù không, UBBC và VPTT không có cách nào hơn là phải chấp nhận họ, nếu họ có giấy phép, hay giấy xác nhận hợp lệ, và đóng NL đầy đủ, cũng như không có thành tích chống CĐ, và nhất là có lập trường chống cộng, bởi vì không có HC hay NQ nào cho cái quyền cấm đoán HĐ hay cá nhân thiện nguyện vào CĐ khi họ đáp ứng các tiêu chuẩn ấn định trong HC & NQ.

Bà cựu đại uý Bé Bảy đã trả lời như sau (Hiến Chương Cộng Đồng – Chương Sáu- Điều 13 đã ấn định một trong những điều kiện muốn gia nhập Cộng Đồng, các Hội Đoàn và các Nhóm phải có những sinh hoạt MANG LẠI LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG. Đây là kim chỉ nam để cứu xét đơn xin gia nhập. Để cứu xét đơn xin gia nhập, rất giản dị, thưa anh. Các Hội Đoàn và Nhóm mới xin gia nhập chỉ cần trưng dẫn những thành tích hoạt động MANG LẠI LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG, bằng tài liệu, hình ảnh, video..)Ngưng trích.

Văn Phòng Thường Trực không quyết định được

Tuy vậy trong buổi họp ngày 16/6/2016 của Văn Phòng Thường Trực, CT Đoàn Hữu Định đã bày tỏ sự e ngại rằng sẽ bị kiện từ bà LS Uyên Đinh, con gái UCV Đinh Hùng Cường, người đứng tên thuê mướn công ty luật nộp đơn xin gia nhập ồ ạt cho nhiều nhóm, vào tháng 6/2016. CT Đoàn Hữu Định nêu ý kiến trao vấn đề giải quyết này cho Đại Hội Đồng của tổ chức cộng đồng. Tuy vậy, ông Đoàn Hữu Định lại bày tỏ sự e ngại bà Uyên Đinh sẽ kiện người đưa ra giải pháp trên!

Câu hỏi ở đây: CT Đoàn Hữu Định rất e ngại bị kiện. Tại sao?

Câu trả lời: Ông Đoàn Hữu Định đã lớn tuổi, có bịnh án mổ tim trong vài năm qua, quá mệt mỏi vì Đặng Nguyên Đức và Tuyết Mai đệ đơn kiện khi ông không đồng ý cho bà Tuyết Mai đến các buổi của cộng đồng để tường thuật. (chúng tôi miễn nhắc lại lý do ở đây. Người ở xa muốn hiểu xin xem tại link sau: Người trẻ Đặng Nguyên Đức với Tổ Chức Cộng Đồng và Liên Hội CCS vùng VA, MD và DC

Đề nghị một giải pháp

Chúng tôi nghĩ rằng:

♦ Cư dân Hoa Thịnh Đốn là những người hiểu biết và có lòng tự trọng cao. Họ quyết không để cho một cuộc bầu cử “dơ” làm nhơ nhuốc cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung, cộng đồng Hoa Thịnh Đốn nói riêng.

♦ Liên Hội CCS mà CT Đoàn Hữu Định là một thành viên cũng quyết không để người lính VNCH bị mang tiếng vì những thủ đoạn tranh cử bất chính.

♦ Sự e ngại và mệt mỏi của CT Đoàn Hữu Định là có lý, cần sự thông cảm.

Do đó, trong khi chờ đợi câu trả lời chính thức từ luật sư Hoa Kỳ về việc (bác đơn của 28 nhóm/hội đoàn từ vợ con, thân hữu của UCV Đinh Hùng Cường xin gia nhập ồ ạt vào tháng 6/2016 nhằm mục đích kiếm phiếu để ‘vote’cho gà nhà), chúng tôi đề nghị: 28 nhóm trên (và cả nhiều nhóm khác), hãy thể hiện lòng tự trọng, sự tự giác và trách nhiệm bảo vệ cộng đồng bằng việc tự nguyện rút đơn.

Làm được như thế, quý vị đã giúp cho cộng đồng những việc sau đây:

 • Rối ren không cần thiết.
 • Thưa kiện giữa bà Uyên Đinh, con gái UCV Đinh Hùng Cường với tổ chức cộng đồng Hoa Thịnh Đốn.
 • Trả lại danh dự cho "người lính" Đinh Hùng Cường.
 • Tránh cho "người lính" Đoàn Hữu Định sự đau đầu, đau tim vào tuổi già và cả thời điểm (cuối nhiệm kỳ).
 • Giúp nhiều thân hữu khác của UCV Đinh Hùng Cường không phải có những quyết định hay hành động có thể gây cho UCV Đinh Hùng Cường sự đau lòng vì các thân hữu này phải chọn lựa thái độ khi đối diện với (lương tâm, trách nhiệm, tổ quốc, danh dự)

Quý vị muốn ủng hộ ô Đinh Hùng Cường thì có nhiều cách khác để giúp ô Cường cống hiến cho cộng đồng, không nhất thiết phải đoạt chức chủ tịch bằng mọi giá. Ngoài ra, nếu, xin được nhắc lại NẾU, nếu có một đảng phái XYZ nhúng tay vào chuyện này thì tôi tin rằng ở tình thế hiện tại, đảng phái đó cũng sẽ “thức thời” mà không ép uổng UCV Đinh Hùng Cường nữa.

Hoàng Lan Chi

6/2016

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

6 Responses to Vụ bầu cử VA-Phải chăng 28 hội/nhóm nên tự rút đơn? -June 17, 20 16

 1. Pingback: Hoàng Lan Chi -Cảm tưởng về tâm thư của Phi Bảo-June 18, 201 6 |

 2. Pingback: Tài Liệu Bầu Cử Hoa Thịnh Đốn -Cập nhật June 25, 2016 |

 3. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn-cập nhật July 10, 2016 |

 4. Pingback: Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016 |

 5. Pingback: Các bài viết về bầu cử | Trúc Nương và Phi Bảo-Vì Một Cộng Đồng Ngày Mai

 6. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- Cập nhật July 28, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s