CĐ VA tạm ngưng Uỷ Ban Bầu Cử-June 16, 2016

Tổ Chức Cộng Đồng VA-DC-MD tạm ngưng hoạt động của Uỷ Ban Bầu Cử-June 16, 2016

LGT: Như quý bạn biết, cộng đồng VA đang gặp nạn nhỏ: Uỷ ban bầu cử làm việc thiếu trong sáng, một UCV cho vợ con và thân hữu ghi danh các nhóm/tổ chức ồ ạt trong tháng 6 để kiếm phiếu vote hầu thắng cử bất chính.

Tuy thế, chúng tôi vừa nhận được tin vui: cộng đồng Hoa Thịnh Đốn vẫn xứng đáng với niềm tin của chúng ta: một tuyến đầu, một trái tim của người hải ngoại, được điều hành bởi những người lính VNCH vẫn còn đầy khí phách, tự trọng, tự hào. Tổ Chức Cộng Đồng DC-MD đã có quyết định đứng đắn: tạm ngưng hoạt động của Uỷ ban bầu cử. Chúng tôi hy vọng, cộng đồng mau chóng tìm được nhiều thân hào, nhân sĩ, có uy tín, có lòng trong cộng đồng để đảm nhận trách vụ này.

Chân thành cảm ơn Tổ Chức Cộng Đồng nói chung, chủ tịch Đoàn Hữu Định nói riêng.

Hoàng Lan Chi

6/2016

**********************

From: Cong Dong Thu Do HTD <
Date: 2016-06-16 22:09 GMT-04:00
Subject: UBBC/CD
To: Cong Dong Thu Do HTD
Ngày 16 tháng  6 năm 2016

Chiếu:

–       Hiến Chương Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland & Virginia năm 1989, tu chính ngày 2 tháng 3 năm 2014,

–       Nội Quy Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland & Virginia tu chính năm 2007 và ngày 2 tháng 3 năm 2014,

–       Đại Hội Cộng Đồng ngày 27 tháng 9 năm 2014 bầu Chủ Tịch Cộng Đồng nhiệm kỳ 2014-2016,

–       Quyết Định số 0414/CĐTĐ/QĐ ngày 9 tháng 10 năm 2014 cử nhiệm Ông Bùi Mạnh Hùng trong trách vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ,

–       Thông Báo Số: 01/CĐTĐ/UBBC ngày 3 tháng 4 năm 2016,

–       Nhu cầu đáp ứng các sinh hoạt cộng động,

Vì những khó khăn nan giải gặp phải,

Nay Quyết Định

Điều 1: Tạm ngưng hoạt động của

Ủy Ban Bầu Cử

Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia

 (Nhiệm kỳ 2016-2018)

 

Điều 2: Tạm đình chỉ việc thi hành Lịch Trình Tranh Cử vào Hội Đồng Đại Diện và các trách vụ Chủ Tich,    Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng.

Điều 3: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Đại Diện, Văn Phòng Thường Trực và Hội Đồng Chấp Hành chiếu trách nhiêm liên đới dành cho cuộc Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm kỳ 2016-2018 sớm được tiến hành bình thường với mọi sự yểm trợ và tiếp tay cần thiết để đạt đuọc kết quả tốt đẹp trong thời gian ấn định.

Chủ Tịch Cộng Đồng

ĐoànHĐinh

Đoàn Hữu Định

 

 

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

5 Responses to CĐ VA tạm ngưng Uỷ Ban Bầu Cử-June 16, 2016

  1. Pingback: Bầu cử tại DC-Tuyết Mai cho rằng vợ con xin gia nhập cộng đồng đ ể kiếm phiếu ủng hộ Đinh Hùng Cường là đúng! June 17, 2016 |

  2. Pingback: Ý kiến người Hoa Thịnh Đốn và Tâm Thư của Nguy ễn Quang Dũng ( UB bầu cử, công hay tội) -June 17, 2016 |

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi -Cảm tưởng về tâm thư của Phi Bảo-June 18, 201 6 |

  4. Pingback: Tài Liệu Bầu Cử Hoa Thịnh Đốn -Cập nhật June 25, 2016 |

  5. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn-cập nhật July 10, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s