Nguyễn văn Tần- CT Liên Hội CCS Hoa Thịnh Đốn trả lời thư của U CV, cựu thiếu tá Đinh Hùng Cường-June 14, 2016

Xin chuyển tiếp:

1-Thư từ UCV Đinh Hùng Cường gửi Liên Hội CCS vùng Hoa Thịnh Đốn xin được yểm trợ ông khi tranh cử chủ tịch tổ chức cộng đồng nhiệm kỳ tới ở DC.

2-Thư trả lời, với tư cách cá nhân, tư cách người bạn chiến đấu cũ, của ô Nguyễn Văn Tần, CT Liên Hội CCS

Hoàng Lan Chi

***********

From: Nguyen Tan – HTD

To: 03 CongDongVN/HK <CDVNHK@gmail.com>; liên hôi cựu chiên sĩ <lhccs.htd@gmail.com>
Sent: Wed, Jun 15, 2016 12:43 pm
Subject: Kính gởi Ông Đinh Hùng Cường Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng HTD, MD&VA : Xin Liên Hội Cựu Chiến Sĩ yểm trợ Ứng Cử Viên Đinh Hùng Cường.

 

Kính gởi Ông Đinh Hùng Cường Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng,

Nhận được Email dưới đây của Ông Cường ngày 12 tháng 06 năm 2016, tôi đắn đo suy nghĩ rất lâu. Tôi muốn đưa sự việc ra tham khảo ý kiến với  HDCD/LHCCS/VNCH/HTD&PC trước khi có quyết định sau cùng. Nhưng ngày hôm nay, tôi thấy điều đó vô ích, vì mọi chuyện đã rỏ ràng, kết quả sẽ không thay đổi gì. Vì vậy tôi quyết định trả lời ngay để Ông Cường khỏi chờ đợi :

I- Cá nhân tôi, là bạn đấu tranh của Ông Cường cách đây hơn 30 năm, Ông Cường hiểu rỏ tôi hơn   ai hết, tôi là người thẳng thắn, ăn chắc nói thật, không vì tình riêng mà bỏ chuyện công, vì vậy  có rất nhiều người không thích tôi, nhưng ai không thích tôi đành chịu, tôi không thể nhắm mắt khi  thấy Ông Cường làm chuyện không đúng và tôi không lên tiếng yêu cầu sửa đổi hay đồng lòng tán trợ  đươc.

Tôi không thể yễm trợ Ông Cường trong việc ông Cường ứng cử Cộng Đồng được.

Tôi muốn Ông Cường thấy rõ lý do :
– Cách đây hơn hai năm tôi đề nghị Ông Cường ra tranh cử Cộng Đồng, Ông Cường cương quyết    từ chối.
Ngày hôm nay trong lúc một đảng phái đang tìm cách xâm lấn các Cộng Đồng, Ông Cường ra  ứng cử với với sự hổ trợ của những nhân sự đảng phái đã làm tôi ưu tư.
Sự kiện Ông Long tại buổi trình bày với LHCCS/VNCH/HTD&PC tuần trước đã làm tôi quan tâm hơn.  Ông Cường đã  nói với tôi Ông sẽ loại ông Long ra khỏi Ban Vận Động Tranh Cử của Ông nhưng  Ông không thực hiện được quyết định này.    Rỏ ràng Ông Long điều hướng Ông Cường trong cuộc tranh cử này.

Như vậy tôi đã thấy rỏ :

Ông Cường ra ứng cử Cộng Đồng dưới sự thúc đẩy và yễm trợ của một Đảng Phái.
(Ông Cường và tôi đều biết, tôi không cần nói ra)

– Ông tranh cử bằng phương thức không trong sáng, nếu không muốn nói là gian lận. Ông ra tranh cử  mà VỢ ÔNG, HAI CON CỦA ÔNG ( CHÁU THÚY UYÊN và CHÁU UYÊN MINH) thành lập Hội Đoàn,   nộp đơn tham gia Cộng Đồng để chiếm được phiếu không cần dân bầu, điều đó có đẹp và trong sáng không, Ông Cường ?

Cháu THÚY UYÊN còn đứng tên 2 Hội Đoàn và đặc biệt cháu THÚY UYÊN trong 3 ngày từ   06/06/2016 tới 06/08/2016 ghi danh đóng tiền cho hơn 15 Hội Đoàn.

Thêm vào đó một số bạn bè của Ông, trước nay không sinh hoạt nhiều với Cộng Đồng, đột nhiên  thành lập thêm Hội Đoàn hay xử dụng các công ty thương mãi có sẳn nợp đơn tham gia Công Đồng. Trên lý thuyết không có gì sai, nhưng Ông Cường nghĩ rằng đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn đều  u tối, không ai thấy thủ thuật thiếu trong sáng của Ông hay sao, Ông Cường?

Với những sự việc thiếu trong sáng xảy ra như vậy, Ông nghĩ rằng các Chủ Tịch Hội Đoàn Thành Viên  trong LHCCS/VNCH/HTD&PC, những người lính thẳng thắn, chỉ biết cầm súng, có thể biễu quyết chấp thuận việc bạch văn đứng tên yễm trợ Ông Cường ra Tranh Cử Cộng Đồng sao, Ông Cường?

Tôi không nghĩ như vậy.

II- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận, giử nguyên đường lối trung dung  không kêu gọi các Hội Đoàn yễm trợ cho Ứng Cử Viên nào, không binh ai, bỏ ai vì ai đắc cử Chủ Tịch  Cộng Đồng, LHCCS/VNCH/HTD&PC cũng sẽ hợp tác để thi hành các công tác chung của vùng   Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.

Bầu cho ai là quyền quyết định của từng Hội Đoàn Thành Viên, CCS/VNCH/HTD&PC không nên  can thiêp.
Hơn nửa tôi nghĩ HDCD/LHCCS/VNCH/HTD&PC tài trí hơn tôi, họ đã thấy rõ mọi việc hơn tôi, mỗi  Hội Đoàn Thành Viên sẽ trả lời Ông Cường bằng lá phiếu của họ.
Nếu Ông Cường kêu gọi tôi yễm trợ, trong tư cách một người bạn ông trong quá khứ, tôi xin yễm trợ bằng một lời khuyên :

CỘNG ĐỒNG LUÔN LUÔN CẦN SỰ YỄM TRỢ CỦA CÁC ĐẢNG PHÁI VÀ CỘNG ĐỒNG   CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI YỄM TRỢ CÔNG TÁC ĐỨNG ĐẮN CỦA CÁC ĐẢNG PHÁI   NHƯNG   CỘNG ĐỒNG CŨNG LUÔN LUÔN PHẢI GIỬ TƯ THẾ ĐỘC LẬP CỦA MÌNH,   KHÔNG LỆ THUỘC, VÌ CỘNG ĐỒNG LÀ TỔ CHỨC CỦA MỌI NGƯỜI, CỦA TOÀN THỂ   ĐỒNG HƯƠNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TRONG VÙNG

Mong ông suy nghĩ kỹ, mong lắm thay.

Kính

Nguyễn Văn Tần – HTD
Một người bạn cũ
06/15/2016

From: Cuong Dinh <cuongtram.dinh@gmail.com>
Date: 2016-06-12 7:59 GMT-04:00
Subject: Xin Liên Hội Cựu Chiến Sĩ yểm trợ Ứng Cử Viên Đinh Hùng Cường.

Kính gửi ông Nguyễn Văn Tần

Thưa ông chủ tịch: Chúng tôi, Đinh Hùng Cường,  xin thành thật cảm ơn ông chủ tịch và Liên Hội, đã cho chúng tôi một cơ hội trình bày đường lối làm việc của tôi , một ứng cử viên chức vụ chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Washington D.C., Maryland & Virginnia , nhiệm kỳ 2016- 2018 .

Sau đây xin phép ông chủ tịch cho tôi được trình bày đôi điều cùng quý Liên Hội:

–       Chúng tôi rất hãnh diện đứng trước một phòng hội tổ chức trang nghiêm, một cử tọa rất đứng đắn, và nhất là công việc điều hành nhịp nhàng của ban tổ chức, rõ ràng chu đáo, và chuyên môn.  Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị.
Chúng tôi cũng có một điều xin lỗi đến quý vị,  là người phụ tá đã không chu toàn việc chúng tôi nhờ cậy, kính mong quý vị bỏ qua.  Để bù đắp sự thiếu sót.  Chúng tôi xin phép được đính kèm chương trình 7 điểm, những hoạt dộng, và tiểu  sử của tôi đến quý vị.

–       Là một quân nhân, chúng tôi đã sát cánh cùng quý vị chiến đấu ngăn chặn Cộng Sản suốt bao năm tại quê nhà. Ra hải ngoại chúng tôi cũng luôn luôn bên cạnh quý vị, đấu tranh chống Cộng Sản, tranh đấu  tự do, nhân quyền cho  Việt Nam.
Cùng với quý chiến hữu, chúng ta đã góp sức xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam lớn mạnh. Chúng tôi đã cùng các chiến hữu,  đứng trong hàng ngũ những người đầu tiên trong lực lương cựu quân nhân QLVNCH tại Washington D.C. vào thập niên 1970.
Chúng tôi ước mong quý chiến hữu yểm trợ cho tôi được đắc cử chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam  Washington D.C., Maryland & Virgina nhiệm kỳ 2016- 2018.

Thưa ông chủ tịch, thưa quý vị trong Liên Hội:

Đã sinh hoạt bao năm trong Cộng Đồng, chúng tôi biết rằng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ  đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho Cộng Đồng Việt Nam, có thể nói  Liên Hội là “Xương sống của Cộng Đồng”. Thiếu sự đóng góp của Liên Hội, tôi tin rằng Cộng Đồng Việt Nam sẽ khó hoàn tất được nhiệm vụ. Do đấy, một khi đắc cử, chúng tôi sẽ xin hợp tác chặt chẽ làm việc với liên hội, đồng thời chúng tôi sẽ xin mời quý liên hội đề cử một hội viên vô một chức vụ quan trọng nhất trong Cộng Đồng Việt Nam của nhiệm kỳ 2016- 2018.
Sau hết, là ngày bầu cử các liên danh sẽ không còn bao xa (Ngày 10 Tháng 7, 2016).  Xin quý liên hội sớm có quyết định để chúng tôi lên tinh thần, vận động cô bác đi bầu cử cho những liên danh có cùng quan điểm và mục đích với chúng tôi.

Xin trân trọng kính chào ông chủ tịch và quý chiến hữu trong liên hội Cựu CSQLVNCH.

Đinh Hùng Cường

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

6 Responses to Nguyễn văn Tần- CT Liên Hội CCS Hoa Thịnh Đốn trả lời thư của U CV, cựu thiếu tá Đinh Hùng Cường-June 14, 2016

  1. Pingback: Bầu cử tại DC-Tuyết Mai cho rằng vợ con xin gia nhập cộng đồng đ ể kiếm phiếu ủng hộ Đinh Hùng Cường là đúng! June 17, 2016 |

  2. Pingback: Ý kiến người Hoa Thịnh Đốn và Tâm Thư của Nguy ễn Quang Dũng ( UB bầu cử, công hay tội) -June 17, 2016 |

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi -Cảm tưởng về tâm thư của Phi Bảo-June 18, 201 6 |

  4. Pingback: Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016 |

  5. Pingback: Các bài viết về bầu cử | Trúc Nương và Phi Bảo-Vì Một Cộng Đồng Ngày Mai

  6. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- Cập nhật July 28, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s