Ai, nhóm người nào lập tổ chức để gia nhập TCCĐ VA với mục đích cho “gà nhà” thắng cử -June 2016

Hoàng Lan Chi

Ai, nhóm người nào lập tổ chức để gia nhập TCCĐ

với mục đích cho “gà nhà” thắng cử

Tôi đã có hai bài viết nêu nhận xét cá nhân về hai ứng cử viên chức vụ Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng (VA, DC, MD) khi xem youtube do Liên Hội CCS tổ chức vào ngày 5/6/2016. Sau khi hai bài này được gửi rộng rãi thì tôi được đồng hương gửi tin tức kèm tài liệu. Bài viết thứ ba này nêu một vấn đề rất bất thường đang xảy ra ở DC: rất nhiều tổ chức, hội đoàn đang ồ ạt gửi đơn xin gia nhập tổ chức cộng đồng. Thậm chí có tổ chức công khai nói “register to vote”. Điều đó có nghĩa là, xưa nay vài tổ chức không quan tâm, không có hành động gì chứng tỏ họ cùng song hành với người quốc gia và nay họ ghi danh chỉ để “vote”. Phải chăng họ đang được chỉ thị bằng mọi giá phải có quyền “vote” để đưa ứng cử viên của họ thắng cử? Xin mời quý vị theo dõi các bằng cớ dưới đây.

Trước khi trưng chứng cớ, tôi minh định: Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ một người quốc gia là phải thông báo cho tất cả người VN hải ngoại về sự việc này đang xảy ra ở VA, nơi được coi là “trái tim” của cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại. Sự việc đó là: đã có rất nhiều hội đoàn hay tổ chức nộp đơn xin gia nhập tổ chức cộng đồng. Sự bất thường này phải chăng là do một ứng cử viên nào đó đang bằng mọi giá, mọi thủ đoạn để thắng cử? Tại sao họ phải làm vậy khi trách vụ này là “vác ngà voi”? Nếu đã thủ đoạn đen tối để thắng cử thì đồng hương có thể tin tưởng được rằng ứng cử viên đó sẽ phục vụ quyền lợi của đồng hương hay nhằm mưu đồ chính trị nào khác, vd phục vụ cho một đảng phái XYZ nào đó? Chúng tôi mong rằng, người Việt quốc gia khắp thế giới sẽ nhín chút thì giờ đọc, hiểu và góp ý dù chỉ năm giòng. Sự góp ý của quý vị sẽ khiến cuộc bầu cử ở VA được trong sáng, tốt đẹp. Tôi chắc chắn người quốc gia khắp nơi đều mong ước như tôi là tại DC có chủ tịch tổ chức cộng đồng “tử tế", sẽ phục vụ cộng đồng chứ không phục vụ cho bất cứ một đảng phái nào.

1-Ngày June 7, 2016, nữ quân nhân Bé Bảy gửi thư cho Tổ Chức Cộng Đồng và cả Liên Hội, báo động sự kiện có khoảng 20 hội đoàn/nhóm, ồ ạt xin gia nhập cộng đồng. Xem tại link sau: Bé Bảy-Báo động có khoảng 20 hội đoàn và nhóm xin gia nhập tổ chức cộng đồng -June 7, 2016

2-Ngày June 8, 2016, Đồng Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng (VA, DC, MD), ô Thomas Phạm trả lời bà Bé Bảy. Ông đồng ý có hiện tượng bất thường và ông than thở là ( biết làm sao được vì không có hiến chương nào cấm họ gia nhập cả). Coi chi tiết tại link sau: Thomas Pham-Trả lời bà Bé Bảy- không có HC hay NQ nào cho cái quyền cấm đoán HĐ hay cá nhân thiện nguyện vào CĐ -June 8 ,2016

3-Ngày June 14, 2016, Bà Bé Bảy phúc đáp CT Thomas Phạm: hiến chương, Chương 6, điều 13 quy định, hội đoàn nào muốn gia nhập phải chứng tỏ có những sinh hoạt MANG LẠI LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG. Theo bà, đó là kim chỉ nam. Cũng theo bà Bé Bảy, thủ đoạn này là vết nhơ cho cộng đồng. Xem chi tiết tại link sau: Bé Bảy-trả lời ô CT Thosmas Pham, hiến chương là các hội đoàn phải chứng tỏ là đã có sinh hoạt mang lợi ích cho cộng đồng-June 14, 2016

Thưa quý vị, qua các mails chứng cớ trên, chúng ta đã thấy rõ có hiện tượng thủ đoạn để thắng cử. Ai, kẻ nào đã dám làm ô uế danh dự người quốc gia VNCH, người công dân Hoa Kỳ? Kẻ nào đã coi thường toàn thể cư dân Hoa Thịnh Đốn như vậy? Chúng tôi mong tất cả quý vị hãy emaill cho tổ chức cộng đồng VA-DC-MD, phản đối hành động mờ ám, dơ bẩn của một nhóm người tại DC.

Hoàng Lan Chi

6/2016

Mời coi danh sách hội đoàn ồ ạt ghi danh vào June 2016: 28/33 hội đoàn mới xin gia nhập là của ai. Xin mời coi tại link sau:

Danh Sách Tổ Chức, Hội Đoàn Ghi Danh Sinh Hoạt Cộng Đồng VA -June 2016

PHỤ LỤC

(1) Ls Uyên Dinh, con gái UCV Đinh Hùng Cường

From: Uyen Dinh <uyen>
Date: Mon, Jun 6, 2016 at 5:42 PM
Subject: Virginia Corporations Registration for CDVN Elections 2016
To: Doan Huu Dinh <dhdinh>

Hello Chu Dinh,

I’m sending you an electronic copy of Virginia corporations registering to vote for the CDVN 2016 elections. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.

(2) Mail từ Trưởng UBBC, Bùi Mạnh Hùng. Nội dung: Có 6 hội đoàn, tổ chức do công ty luật của Uyên Đinh, con gái UCV Đinh Hùng Cường xin gia nhập tổ chức cộng đồng.

From: Hung Bui <ubbc2016>
Cc: uyen <uyen>
Sent: Tue, Jun 7, 2016 1:02 pm
Subject: Xin chuyển Đơn Xin Gia Nhập Cộng Đồng…..

Xin chuyển Đơn Xin Gia Nhập Cộng Đồng

Thưa Quý Vị, Xin chuyển Đơn Xin Gia Nhập Cộng Đồng của :

6 Hội đoàn, Tổ chức do Win Strategies, LLC.. chuyển ...đến Quý Thành Viên Văn Phòng Thường Trực để phê chuẩn..

(3) Chuỗi mails liên quan đến vụ nhiều nhóm ồ át xin gia nhập tổ chức cộng đồng trước thời gian bầu cử Chủ Tịch TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 9 Tháng 9/2016)

Xin xem từ dưới lên để hiểu .Tổng cộng 7 emails giữa Uyên Đinh ( con gái UCV Đinh Hùng Cường)-CT Đoàn Hữu Định- Bùi Mạnh Hùng, Trưởng UB bầu cử-Cựu nữ đại uý Bé Bảy- Đồng Chủ tịch Thosmas Phạm

7- From: bebeliem <bebeliem>

To: thomasphampc <thomasphampc>
Cc: dhdinh <dhdinh>; ubbc2016 <ubbc2016>; congdongthudohtd <congdongthudohtd>; congdongthudohtd <congdongthudohtd>; drqnguyen <drqnguyen>; tu.tttran <tu.tttran>; hdcd_lhccs_htd <hdcd_lhccs_htd>; lhccs.htd <lhccs.htd>; dinhhung19228 <dinhhung19228>; browntruc <browntruc>; comengoc <comengoc>
Sent: Thu, Jun 9, 2016 1:45 pm
Subject: Phúc đáp ý kiến của ông Thomas Phạm

Phúc đáp ý kiến của ông Thomas Phạm, Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng, kiêm thành viên của Văn Phòng Thường Trực.

Thưa anh Thomas Phạm,

Trước khi phúc đáp ý kiến của anh, xin thông báo là hiện tại, số lượng Hội Đoàn và Nhóm xin gia nhập Cộng Đồng đã gia tăng từ 20 lên đến 29, và tôi nghĩ rằng, con số này không dừng lại ở đây, cho đến hết ngày 10 tháng 6, con số có thể sẽ lên đến 40.

Đây là một hiện tượng mà Cộng Đồng cần thông báo với đồng hương, một tình huống bất thường mà Cộng Đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn đang trực diện hiện nay, vì vấn đề không còn đơn giản là một cuộc tranh cử bình tường, mà là một hành động nhằm tranh thắng trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng bằng mọi giá, bằng mọi phương cách, kể cả mọi "thủ đoạn".

Nhưng tranh thắng trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn trong thời điểm này , trong lúc này để nhắm vào mục đích gì?

Thiết tưởng, đây cũng là một câu hỏi cần phải đặt ra.

Thưa anh Thomas Phạm, trở lại việc phúc đáp ý kiến của anh,

Anh đã đồng ý với tôi rằng:

Chị Bảy đã nêu lên đúng vấn đề khiến chúng ta phải đặt dấu hỏi là nguyên nhân nào đưa đến hiện tượng chưa từng có này?Sự việc bất thường đã xảy đến vì nguyên nhân, mà theo chị Bảy nói là đồng hương nghi thủ đoạn tranh phiếu đen tối nào đó, khiến các HĐ hay nhóm tranh nhau ồ ạt xin vào CĐ.

Tuy nhiên, trước sự việc bất thường này, anh Thomas Phạm, với tư cách là Đồng Chủ Tịch, kiêm thành viên Văn Phòng Thường Trực, giải quyết như sau:

Trước tình thế đó, dù muốn dù không, UBBC và VPTT không có cách nào hơn là phải chấp nhận họ, nếu họ có giấy phép, hay giấy xác nhận hợp lệ, và đóng NL đầy đủ, cũng như không có thành tích chống CĐ, và nhất là có lập trường chống cộng, bởi vì không có HC hay NQ nào cho cái quyền cấm đoán HĐ hay cá nhân thiện nguyện vào CĐ khi họ đáp ứng các tiêu chuẩn ấn định trong HC & NQ.

Thưa anh,

Như tôi đã trình bày,Hiến Chương Cộng Đồng – Chương Sáu- Điều 13 đã ấn định một trong những điều kiện muốn gia nhập Cộng Đồng, các Hội Đoàn và các Nhóm phải có những sinh hoạt MANG LẠI LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG.

Đây là kim chỉ nam để cứu xét đơn xin gia nhập.

Để cứu xét đơn xin gia nhập, rất giản dị, thưa anh.

Các Hội Đoàn và Nhóm mới xin gia nhập chỉ cần trưng dẫn những thành tích hoạt động MANG LẠI LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG, bằng tài liệu, hình ảnh, video…

Nếu không chứng minh được, đương nhiên không hội đủ điều kiện gia nhập Cộng Đồng.

Thưa anh Thomas Phạm,

Nếu đã biết đây là thủ đoạn tranh phiếu đen tối, thì Văn Phòng Thường Trực không thể có thái độ như anh nói:KHÔNG CÓ CÁCH NÀO HƠN LÀ PHẢI CHẤP NHẬN HỌ, trong khi Văn Phòng Thường Trực đã được hướng dẫn bởi Điều 13 trong bản Hiến Chương.

Văn Phòng Thường Trực, trong đó có anh, là những ngưòi đã biết rất rõ Hiến Chương, chỉ cần nghiêm chỉnh áp dụng là ngăn chận được sự gia nhập ồ ạt vào giờ chót của các hội đoàn gia nhập Cộng Đồng để có lá phiếu tranh thắng trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng, chứ không vì lợi ích cho Cộng Đồng!!!

Như đã nói, đây là một " thủ đoạn." Thủ đoạn này là một vết nhơ trong lịch sử bầu cử của Cộng Đồng vùng HTĐ&MD&VA, cần phải được ngăn chận bằng Điều 13 – Chương Sáu, trong bản Hiến Chương Cộng Đồng.

Trân trọng,

Nguyễn Thị Bé Bảy

6- From: Thomas Pham <thomasphampc>

To: Doan Huu Dinh <dhdinh>; bebeliem <bebeliem>; Hung Bui <ubbc2016>
Cc: Cong Dong Thu Do HTD <congdongthudohtd>; lehuuem <congdongthudohtd>; drqnguyen <drqnguyen>; tu tran <tu.tttran>
Sent: Wed, Jun 8, 2016 2:21 pm
Subject: Re: V/v các Hội Đoàn gia nhập CĐ ồ ạt và gấp rút

Kiêm thành viên VPTT, Tôi thấy cần phải bổ túc thêm ý kiến của chị Bé Bảy, tân Đại Diện HĐ của HĐĐD. Chị Bảy đã nêu lên đúng vấn đề khiến chúng ta phải đặt dấu hỏi là nguyên nhân nào đưa đến hiện tượng chưa từng có này? Sự việc bất thường đã xảy đến vì nguyên nhân, mà theo chị Bảy nói là đồng hương nghi thủ đoạn tranh phiếu đen tối nào đó, khiến các HĐ hay nhóm tranh nhau ồ ạt xin vào CĐ. Trước tình thế đó, dù muốn dù không, UBBC và VPTT không có cách nào hơn là phải chấp nhận họ, nếu họ có giấy phép, hay giấy xác nhận hợp lệ, và đóng NL đầy đủ, cũng như không có thành tích chống CĐ, và nhất là có lập trường chống cộng, bởi vì không có HC hay NQ nào cho cái quyền cấm đoán HĐ hay cá nhân thiện nguyện vào CĐ khi họ đáp ứng các tiêu chuẩn ấn định trong HC & NQ.

Trong trường họp VPTT không biểu quyết gia nhập vì lý do nào đó, sự gia nhập có hiệu lực và Hội Đoàn và Nhóm trở thành hội viên theo Điều 2, Chương hai của NQ.

Thomas Pham

ĐCT/MD, kiêm TV/VPTT

5-From: Doan Huu Dinh <dhdinh>

Sent: Wednesday, June 8, 2016 12:18:00 AM
To: bebeliem; Hung Bui
Cc: Cong Dong Thu Do HTD
Subject: Re: V/v các Hội Đoàn gia nhập CĐ ồ ạt và gấp rút

Cám ơn sự góp ý của Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, Trưởng Nhóm Gia Đình Nữ Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn, Thành viên Nhóm của Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ&MD&VA.

Kính chuyển tường VPTT và UBBC.

ĐHĐinh

4- 2016-06-08 0:04 GMT-04:00 <bebeliem>:

Springfield, ngày 7 tháng 6 năm 2016

– Kính gửi ông Đoàn Hữu Định,

Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn & MD & VA

– Kính gửi quý vị trong Văn Phòng Thường Trực của Cộng Đồng,

Được biết, trong những ngày cuối của thời hạn ghi danh các Hội Đoàn và Nhóm chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2016-2018, có đến trên dưới 20 hội đoàn và nhóm xin gia nhập Cộng Đồng cùng một lúc, hoặc chỉ cách nhau một vài ngày.

Sự gia nhập " ồ ạt " này có vẻ bất thường trong thời điểm đang chuẩn bị số lượng Liên Danh Cá Nhân tương ứng.

Hiện tượng gia nhập Cộng Đồng vào giờ chót và gia nhập một cách một cách ồ ạt như thế, khiến dư luận bàn tán xôn xao, cho rằng đây là một thủ đoạn để đạt đến số phiếu cần thiết hầu thủ thắng trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng.

Đây là một thủ đoạn tranh thắng không trong sáng trong cuộc bầu cử, vì nếu các hội đoàn muốn gia nhập với hảo ý giúp Cộng Đồng thăng tiến, không phải nhằm để đạt con số phiếu cần có, thiết tưởng không cần phải " chạy nước rút" vào giờ chót như thế.

Để ngăn chận "thủ đoạn" trên đây, Chương Sáu của Hiến Chương đã định nghĩa rõ ràng về HỘI ĐOÀN và CÁC NHÓM như sau:

(trích)

Điều 11. Thành phần của Cộng Đồng Việt Nam gồm có:

11.1 Thánh phần Hội Đoàn và Nhóm

11.2 Thành phần Cá Nhân

……………………………………………….

Điều 13. Điều kiện riêng:

………………………………………………………..

13.1 Các Hội Đoàn phải có các điều kiên sau đây:

a) Có chứng thư thành lập do Tiểu Bang Virginia, Maryland hay District of Columbia (D,C) cấp và hoạt động trong khuôn khổ luật định;

b) Nếu không hoặc chưa ghi danh thành lập chính thức, thì phải trưng dẫn thành tích sinh hoạt như một Hội Đoàn và mang lại

lợi ích cho cộng đồng.

13.2 Các Nhóm phải có điều kiện sau đây:

a) Là những nhóm thiện nguyện thiện chí hoặc nhóm nghề nghiệp đang hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng trong các lãnh

vực thanh thiếu niên, sinh viên học sinh, thể thao và văn nghệ, xã hội tỵ nạn, chống Cộng Sản và kinh tài Cộng sản, vân vân…

……………………………………………..

(hết trích)

Vì an ninh và sự an toàn cho tổ chức Cộng Đồng, chúng tôi khẩn thiết xin Ông Chủ Tịch và quý thành viên trong Văn Phòng Thường Trực nghiêm chỉnh thực thi Điều 13, Chương Sáu của bản Hiến Chương Cộng Đồng khi cứu xét đơn xin gia nhập Cộng Đồng của các hội đoàn và các nhóm.

Nếu quý vị trong Văn Phòng Thường Trực chấp thuận cho các hội đoàn và các nhóm gia nhập để "lấy phiếu" trở thành thành viên của Cộng Đồng , hậu quả sẽ vô cùng tai hại và sẽ gây nhiều khó khăn cho tổ chức Cộng Đồng vào những ngày trước mặt.

Một lần nữa, vì an ninh và sự an toàn cho Cộng Đồng, kính xin ông Chủ Tịch và quý thành viên trong Văn Phòng Thường Trực chớ bỏ qua những lời yêu cầu khẩn thiết của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thông báo là email này sẽ được đồng gửi đến Ban Chấp Hành Liên Hội Cựu Chiến Sĩ để tùy nghi, vì Liên Hội Cựu Chiến Sĩ là một tổ chức cùng cộng tác với Cộng Đồng trong những công tác chung.

Xin kính chào và cám ơn ông Chủ Tịch cùng quý Thành Viên trong Văn Phòng Thường Trực.

Nguyễn Thị Bé Bảy

Trưởng Nhóm Gia Đình Nữ Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn,

Thành viên Nhóm của Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ&MD&VA

3- From: Hung Bui <ubbc2016>
Cc: uyen <uyen>
Sent: Tue, Jun 7, 2016 1:02 pm
Subject: Xin chuyển Đơn Xin Gia Nhập Cộng Đồng…..

Xin chuyển Đơn Xin Gia Nhập Cộng Đồng

Thưa Quý Vị, Xin chuyển Đơn Xin Gia Nhập Cộng Đồng của :

6 Hội đoàn, Tổ chức do Win Strategies, LLC.. chuyển …

đến Quý Thành Viên Văn Phòng Thường Trực để phê chuẩn..

Xin được nhắc, ngày hết hạn Ghi Danh Gia Nhập Cộng Đồng là ngày

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016.

Trân trọng..

BMH

Washington, D.C

2- From: Doan Huu Dinh <dhdinh>

To: Hung Bui <ubbc2016>
Cc: Cong Dong Thu Do HTD <congdongthudohtd>; Uyen Dinh <uyen>
Sent: Mon, Jun 6, 2016 10:04 pm
Subject: Fwd: Virginia Corporations Registration for CDVN Elections 2016

Kính chuyển đến UBBC và VPTT.

ĐHĐinh

1- From: Uyen Dinh <uyen>

Date: Mon, Jun 6, 2016 at 5:42 PM
Subject: Virginia Corporations Registration for CDVN Elections 2016
To: Doan Huu Dinh <dhdinh>

Hello Chu Dinh,

I’m sending you an electronic copy of Virginia corporations registering to vote for the CDVN 2016 elections. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Yours truly,

Uyen Dinh

Uyen (Win) Dinh, Esq.

President

Office: 703.344.5994

Mobile: 703.597.4949

www.winstrategiesnow.com

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

9 Responses to Ai, nhóm người nào lập tổ chức để gia nhập TCCĐ VA với mục đích cho “gà nhà” thắng cử -June 2016

  1. Pingback: Ý kiến mọi người về vụ UCV Đinh Hùng Cường-Phải chăng ô Cường bị hăm doạ từ một đảng phái nên đã có những thủ đoạn mờ ám? -Bầu c ử VA June- 2016 |

  2. Pingback: Bầu cử tại DC-Tuyết Mai cho rằng vợ con xin gia nhập cộng đồng đ ể kiếm phiếu ủng hộ Đinh Hùng Cường là đúng! June 17, 2016 |

  3. Pingback: Ý kiến người Hoa Thịnh Đốn và Tâm Thư của Nguy ễn Quang Dũng ( UB bầu cử, công hay tội) -June 17, 2016 |

  4. Pingback: Hoàng Lan Chi -Cảm tưởng về tâm thư của Phi Bảo-June 18, 201 6 |

  5. Pingback: Tài Liệu Bầu Cử Hoa Thịnh Đốn -Cập nhật June 25, 2016 |

  6. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn-cập nhật July 10, 2016 |

  7. Pingback: Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016 |

  8. Pingback: Các bài viết về bầu cử | Trúc Nương và Phi Bảo-Vì Một Cộng Đồng Ngày Mai

  9. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- Cập nhật July 28, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s