Tài liệu v/v Chu Tất Tiến – 3 ông Tướng HK ở Fort b enning ( 67-68)- April 2016

TÀI LIỆU VỀ VIỆC CHU TẤT TIẾN

Có tranh luận hay không với 3 ô tướng

tại trường Fort Benning

vào 1967-68 ( vụ Mỹ Lai)-April 2016

LGT: CTT tự xưng tranh đấu cho dân oan, chống cs nhưng luôn có thái độ sa, khi bị bí thì lấy nick Hungnguyenvn11, huyentrang5019@gmail.com-honglgl47@gmail.com để vu cáo, mạ lị đối phương. Tháng 4/2016, đầu tiên ông Kiêm Ái viết bài chế diễu vì CTT lại “ nổ” rằng CTT đã tranh luận với 3 ô Tướng Hoa Kỳ ở Fort Benning vào khoảng 67-68 khi xảy ra vụ Mỹ Lai.

Dưới đây là tài liệu về vụ này. Mục đích: làm sạch cộng đồng, không để cho những kẻ nói láo, nổ, gạt gẫm mọi người. Người quốc gia tranh đấu không bao giờ “nổ sảng” như vậy và phải có lòng tự trọng. Trong tương lai, nếu CTT tiếp tục nổ thì vẫn còn người vạch những cái “nói láo” của CTT. “Nổ” cá nhân (vd đào hoa) thì không nói. “Nổ” để tạo credit, hầu sau này dựa vào những credit đó để lường gạt người không biết trong các mục đích đấu tranh cho VN dân chủ: cá nhân tôi không chấp nhận. VD: nếu mọi người không vạch thì Trúc Hồ vẫn tiếp tục gạt được đồng bào (không thì giờ xem net vì lo kiếm sống) để quyên góp tiền lao động từ họ dưới chiêu bài ( đấu tranh cho dân oan, ca sĩ Việt khang, đòi dân chủ cho VN).

Hoàng Ngọc An

4/2016

Tài liệu liên quan:

Nhân Vật Cộng Đồng- Chu Tất Tiến

**********************************

Có thật hay không CTT tranh luận với 3 ô Tướng về vụ Mỹ Lai

§ CTT viết bài cho ĐH H.O ở California 2015. Nội dung : CTT đã tranh luận với 3 ông tướng tại trường Fort Benning khi CTT học ở đây (67-68).

Chu Tất Tiến-Mỹ không thật tâm muốn thắng trong cuộc chiến VN-( viết cho Ngày họp mặt H.O 2015)

§ Kiêm Ái viết bài chế diễu CTT “nổ”. Coi tại đây:

Kiêm Ái-Tạc đạn không mất tiền mua-April 2016

§ Pham T Kiên trả lời bài của “Một lũ chó dại” của CTT:

Phạm T Kiên trả lời (Một lũ chó dại) của CTT- April 2016

§ Hoàng Ngọc An viết bài:

Hoàng Ngọc An- Chu Tất Tiến trả lời vụ ông ta có đối thoại với 3 vị tướng v/v Mỹ lai tại trường Fort Benning vào 1968 hay không -April 2016

§ Vài ý kiến khác tiếp theo cho CTT:

Các ý kiến khác v/v có thật CTT tranh luận với 3 ông tướng ở Fort Bennning khoảng 67-68 không

Các bài viết:

Kiêm Ái-Tạc đạn không mất tiền mua-April 2016

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tài liệu v/v Chu Tất Tiến – 3 ông Tướng HK ở Fort b enning ( 67-68)- April 2016

  1. Pingback: Hoàng Ngọc An -Chu Tất Tiến tiếp tục lươn lẹo, vu cáo khi giải t hích về vụ phó bản văn bằng của Fort Benning được ký năm 1981 |

  2. Pingback: Các Tài Liệu tại blog Chúng Tôi Muốn Tự Do năm 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s