Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH & BCH CĐNVTD Vic , Úc Châu-v/v trung tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa-March 2016

Copy từ facebook về vụ hội thảo ở Úc

v/v trung tu nghĩa trang Quân Đội

LGT: đây là bài tường trình, ghi lại ý kiến mọi người nên hơi dài. Tua xuông dưới, phần comment, có ý kiến của Hoàng Lan Chi

Hoàng Lan Chi

*************************


Hai Van Vu

March 20 at 10:54pm ·

Hội thảo v/v trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Vào ngày Thứ Bảy 06/02/2016, Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH & BCH CĐNVTD Vic đã tổ chức một buổi hội thảo với đồng bào tại Đền Thờ Quốc Tổ nhằm chia sẻ quan điểm của Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH cũng như để lắng nghe tất cả những ý kiến cá nhân về việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà trong thời điểm này.

Chủ tọa chính thức buổi hội thảo gồm có ông Nguyễn Công Minh (Chủ Tịch Hội CQN QLVNCH VIC kiêm Chủ Tịch Tổng Hội CQN QLVNCH Úc Châu) và ông Hoàng Chính Đan (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội CQN Victoria), với sự tham dự đông đảo của đồng bào và nhất là các gia đình quân binh chủng.

Bắt đầu buổi hội thảo ông Hoàng Chính Đan lượt qua chương trình nghị sự của buổi hội thảo –

1. Hội CQN QLVNCH VIC & Tổng Hội CQN QLVNCH Úc Châu (ông Nguyễn Công Minh) trình bày quan điểm về việc trùng tu NTQĐBH;

2. Cơ hội cho tất cả mọi người đều có quyền trình bày suy nghĩ, ý kiến của mình liên quan đến việc trùng tu NTQĐBH. Giải đáp mọi thắc mắc, đón nhận và thảo luận các quan điểm, khuynh hướng khác biệt của mọi người với một tinh thần hoàn toàn xây dựng;

3. Tổng kết các quan điểm để phổ biến rộng rãi biên bản buổi họp trong cộng đồng tại Úc Châu.

– Ông NC Minh: Xin giải thích quan điểm của Tổng Hội CQN QLVNCH qua cái Văn Thư được đưa ra vào ngày 22/01/2016, và đón nhận tất cả mọi ý kiến của tất cả các khuynh hướng dầu khác biệt và sẽ thảo luận về ý kiến đó, cũng như hoàn toàn tôn trọng tất cả những ý kiến đa chiều. Chúng ta không tranh cải, không tranh luận, ai phải ai trái. Tôn trọng mọi ý kiến, không vỗ tay, không la ó. Thảo luận đúng theo tinh thần dân chủ.

Chúng tôi cũng đã có nhận được những ý kiến trái chiều nhưng được trình bày đúng theo tinh thần tự do, dân chủ như của TS Kiều Tiến Dũng. Đó là một ý kiến xây dựng, riêng tư của một cá nhân và chúng ta vẫn tôn trọng ý kiến đó. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng chúng tôi xin phép không đưa lên vì có những lời lẽ không xứng đáng để cho quý vị quan tâm.

Trong Đại Hội CQN toàn Úc Châu ngày 26 & 27/12/2015, chúng tôi đã có thảo luận về vấn đề trùng tu NTQĐBH và đúc kết tất cả ý kiến đó trong một biên bản. Văn Thư của Tổng Hội đưa ra vào ngày 22/02/2016 được soan thảo dựa trên ý kiến của tòan thể anh em CQN tham dự Đại Hội, và sau khi soan thảo, Văn Thư ấy được gởi đến BCH của tất cả các Hội CQN ở các tiểu bang trên toàn Úc Châu để xin đóng góp ý kiến, sau cùng cái Văn Thư ấy mới được phổ biến đến quần chúng.

Lý do đưa ra Văn Thư đó không phải nhằm để chống phá một tổ chức nào mà chỉ để trình bày quan điểm, lập trường của CQN Úc Châu xuyên qua cái Đại Hội vừa qua. Nhưng lại có một sự trùng hợp là có một buổi văn nghệ gây quỹ để trùng tu NTQĐBH. Tuy nhiên theo như đã nói rõ trong Văn Thư là chúng tôi tôn trọng mọi ý kiến khác biệt vì đây là xứ tự do dân chủ, nhưng ngược lại thì chúng tôi nhận được những email, Facebook xỉ vã chúng tôi, như thế có phải là tự do hay không?!

Tiếp theo ông NC Minh yêu cầu ông HC Đan đọc lại quan điểm lập, trường của Tổng Hội CQN Úc Châu .

THỨ NHẤT: Mặc dù việc trùng tu mộ phần tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong bối cảnh và tình hình đấu tranh chính trị hiện tại nhằm giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam, không những phải đút lót để có thể tu bổ mộ phần của tử sĩ Việt Nam Công Hòa mà còn phải theo chỉ thị, đường lối của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Làm như vậy, chúng ta đã phản bội sự hy sinh xương máu và đồng thời làm tủi hổ anh linh của những tử sĩ VNCH. Việc làm này đi ngược lại mục đích, tôn chỉ của các Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

THỨ HAI: Bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào muốn tu bổ mộ phần tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại đây đều phải được sư chấp thuận và chỉ đạo bởi Cộng Sản Việt Nam. Đây là một hành động đã gián tiếp hoặc trực tiếp nuôi béo cán bộ Cộng sản, đồng thời đánh bóng và tuyên truyền cho chế độ Cộng sản trong chiều hướng “Hòa Hợp hòa giải” cũng như góp phần vào việc thực thi nghị quyết 36 của chúng.

THỨ BA: Sống trong một quốc gia tự do, dân chủ như Úc Đại Lợi, chúng tôi tôn trọng quyền tự do cá nhân cũng như tự do hành động của các đoàn thể khác trong vấn đề này. Nhưng chúng tôi không ủng hộ và không yểm trợ việc gây quỹ trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà trong giai đoạn hiện nay vì hoàn cảnh và thời điểm chưa thích hợp. Chúng tôi luôn dồn mọi nỗ lực để ủng hộ và yểm trợ những công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền và không cộng sản trong tương lai. Khi đó chúng ta sẽ cùng chung sức tái lập lại di tích lịch sử này của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ông NC Minh còn cho biết là đã nêu rỏ quan điểm và lập trường trùng tu NTQĐBH qua các cuộc phỏng vấn trên các đài 2VNR và Viễn Xứ FM88.9 .

Ngay sau đó thì lần lượt những người sau đây đã đưa tay xin phát biểu, đóng góp ý kiến.

– Ông TC Lâm: Đồng ý với quan điểm, lập trường nêu trên Văn Thư của Tổng Hội CQN QLVNCH Úc Châu. Thời điểm này chưa phải lúc để trùng tu mà là thời điểm dương cao ngọn cờ đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Những tử sĩ nằm trong NTQĐBH không đòi hỏi chúng ta phải trùng tu mộ phần cho họ. Dầu cho trình độ kém như thế nào thì cũng hiểu được chế độ CSVN là độc tài, sắt máu, là ma quỷ nhưng mà kẻ nào bắt tay với ma quỷ thì kẻ đó là ma quỷ. Chúng ta chỉ có 2 con đường để chọn – (1) chính nghĩa quốc gia, (2) phản quốc.

– Ông NC Minh: Xin nhắc lại chúng ta thảo luân theo tinh thần dân chủ, không tranh luận, không buộc tội. Mỗi người có quyền tự do trình bày ý nghĩ của họ. Mỗi người có quan điểm khác nhau và có cái lý riêng của họ.

– Ông NT Hưng (Gia Đình Đồng Đế): Nhắc lại lời nói của Dân Biểu Alan Lowenthal trả lời phỏng vấn trên đài RFA là ông “… không tin chắc rằng chính quyền Việt Nam sẽ đáp ứng yêu cầu cũng như chịu hợp tác với VAF trong vấn đề trùng tu, nâng cấp, thay đổi hiện trạng của Nghĩa Trang Biên Hòa,…”. Theo lời Dân Biểu Alan Lowenthal thì nhà cầm quyền không chấp nhận việc trùng tu NTQĐBH thì gây quỹ để làm cái gì? Hơn nữa xin xem lại cái youtube Nguyễn Thanh Sơn xỉ vã QLVNCH ngay tại NTQĐBH … CSVN có thể lùi một bước để tiến nhiều bước, lật lọng bất cứ lúc nào … đã có nhiều chiến sĩ VNCH tự sát vì không muốn đầu hàng CSVN, trùng tu như vậy vô tình hay cố ý chỉ làm tủi hổ vong linh của những người đã nằm xuống …

– Ông NV Long (Chủ Tịch RSL Footscray): Theo cái nhìn cá nhân thì có bàn tay của CSVN nằm trong đó. Nhìn lại lich sử nửa thế kỷ trước đây, CSVN đã chụp lấy, khai thác sự yêu chuộng hòa bình của dân Miền Nam để lập ra MTGPMN, để phá hoại Miền Nam. CSVN lợi dụng tình cảm của chúng ta để đưa chúng ta vào rọ, điều này đã xảy ra quá nhiều rồi, chúng ta phải học bài học lịch sử. Đừng mơ hồ về CSVN khi chúng dễ dãi cho chúng ta làm việc này hay việc khác, phải nhìn rõ thực chất của vấn đề. Đất nước Việt Nam chúng còn bán thì huống chi là NTQĐBH.

– Ông ĐV Thắng (Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội CQN Victoria): Có một số đồng bào có ý kiến là nếu bây giờ không trùng tu thì lần lần thời gian sẽ tàn phá hết. Vậy xin chủ tọa đoàn giải đáp cho những người có tâm huyết muốn thực hiện việc trùng tu.

– Ông NC Minh: Đó là một cái quan tâm, một cái nhìn chung của một số đồng bào khi chúng ta nhìn thấy những hình ảnh của VAF đưa lên internet. Phải nói thật là xúc động khi thấy các mộ bia xiêu vẹo. Nhưng qua sự hiểu biết cá nhân về NTQĐBH thì xin thưa – Ai phá NTQĐBH? Chính CSVN đã phá NTQĐBH ngay từ giờ phút chúng chiếm Miền Nam Việt Nam. Quân khu 7 tiếp quản NTQĐBH từ 1975 cho đến 2006, hơn 20 năm nằm dưới sự quản lý của bộ đội CSVN. Chính CSVN đã phá hũy tất cả các mộ bia, tất cả những tấm xi-măng trên mộ tử sĩ. Từ 1975 tới 1985 đời sống rất thiếu thốn khổ sở do đó những tấm xi măng đắp trên mộ, và những tấm mộ bia đã bị lấy cắp và sử dụng vào việc riêng.

Công trình xây mộ tại NTQĐBH do một đại đội công binh kiến tạo đảm nhiệm. Cấu trúc của mộ bia – sắt 6 ly, lúc xi măng chưa khô thì sẽ được in chi tiết của tử sĩ. Trước nhất nếu là công giáo thì có thập tự giá hoặc chữ vạn nếu là phật giáo, rồi để một khoảng trống để gia đình có thể cẩn hình của tử sĩ, sau đó là tên của tử sĩ, cấp bậc, đơn vị, ngày tử trận, và dưới cùng là một hàng chữ ghi cái lô, khu và số. Tấm xi măng đắp trên nấm mộ có một cái lổ để thông âm dương và để cắm nhan – sắt 12 ly, dày 15 phân, tấm xi măng này được đặt trên một cái khung hình chữ “H”. Đó là cái cấu trúc của một ngôi mộ tử sĩ VNCH, với cái cấu trúc này dầu không có ai chăm nom, bảo đảm rằng 50, 70 năm có thể xiêu vẹo chứ không thể nào mất dấu.

Inline image 3

Với cái cấu trúc này dầu không có ai chăm nom, bảo đảm rằng 50, 70 năm có thể xiêu vẹo chứ không thể nào mất dấu (hình ảnh internet)

Nhìn vào những hình ảnh của VAF thì thật là xúc động và cái cảm tính đầu tiên là phải trùng tu, nhưng nếu nghĩ kỹ một chút xíu thì sẽ thấy rằng sao mà không có bia, mộ không bia, không tên tuổi và có ai bảo đảm ở bên dưới có hài cốt? Nhìn như thế thì quý vị sẽ nghĩ rằng những hình ảnh này có vẽ trình diễn quá. Làm xong một ngôi mộ mà không biết ngôi mộ đó là của ai?! Tùy quý vị nhận xét nhưng với quan điểm của Hội CQN chúng tôi không đồng ý về việc này vì đi ngược lại nội quy. Đây là xứ sở tự do chúng tôi không ra thông cáo chống việc làm của các cá nhân, hội đoàn khác. Quý vị cứ việc làm.

Inline image 1

Sao mà không có bia, mộ không bia, không tên tuổi và có ai bảo đảm ở bên dưới có hài cốt (hình ảnh của VAF)

– Ông N Bình (Gia Đình Hải Quân Hàng Hải): CSVN luôn luôn căm thù quân đội VNCH, chúng chủ trương tiêu diệt, không bao giờ có thể hòa giải. Các tử sĩ nằm xuống vì hy sinh cho tổ quốc chứ không vì bản thân của họ. Khi đất nược có tự do thì lúc bấy giờ thực hiện việc trùng tu cũng chưa muộn. Xây mộ là cho những người sống chứ không phải cho những người chết. Tinh thần của các chiến sĩ đã hy sinh là không nghĩ đến bản thân mình. Những chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa không có ai có một nấm mồ. Những người đã hy sinh cho tổ quốc luôn luôn có tinh thần rất cao vậy xin đừng để các chiến hữu của chúng tôi phải căm hờn ở dưới lòng đất.

– Ông NH An (Đại Diện Hội BĐQ): Ý kiến của hội BĐQ đối với 2 thông báo của Hội CQN Victoria và Tổng Hội CQN Úc Châu – Hội BĐQ tôn trọng 2 thông báo đó. Xin có ý kiến về những nhận định trên thông báo của Tổng Hội như sau – Không đồng ý về nhận định thứ nhất vì việc trùng tu NTQĐBH là của chúng ta không phải là của thằng CSVN. Đồng ý với 3 nhận định còn lại. Về quan điểm – Không đồng ý với quan điểm thứ nhất …

Nói đến đây thì ông NH An bị cắt lời vì đây là ý kiến của Hội BĐQ đối với Hội CQN QLVNCH Victoria, có tính cách nội bộ. Tuy nhiên ý cá nhân của ông NH A, nếu có, vẫn được đón nhận.

– Ông TN Hùng (Quốc Việt): Quan điểm chính thức của Hội TQLC – (1) Trung thành với chính nghĩa quốc gia …; (2) Không chấp nhận thỏa hiệp với CS; (3) Ủng hộ cho công cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền; (4) Tôn trọng quyền tự do của mọi tổ chức và cá nhân … trong tinh thần thượng tôn pháp luật và tương kính; (5) Không chấp nhận mọi hình thức, bôi lọ, chụp mũ gây chia rẽ trong sinh hoạt cộng đồng và sinh hoạt giới CQN (làm ngày 05/02/2016)… Nói sơ về tổ chức VAF – là một tổ chức của những công dân Hòa Kỳ gốc việt, vận động quốc hội và chính phủ Hòa Kỳ yểm trợ cho họ làm việc đó. Chúng ta có toàn quyền tìm hiểu về tổ chức đó và ủng hộ hoặc không ủng hộ. Chúng ta đều đồng ý với nhau cùng một điểm (trùng tu) nhưng chỉ khác nhau về thời điểm. Nếu chúng ta là những người có đủ kiên nhẫn và nhìn thấy tương lai mình có thời gian để trùng tu thì xin chờ, đối với những người cảm thấy không còn đủ thời gian nữa, người ta muốn làm một chút gì nhỏ nhoi để giữ gìn cho những ngôi mộ đó không mất đi để vài mươi năm nữa con cháu người ta đến và biết rằng đây tại cái chổ này ngày xưa là nơi nằm xuống của những người cùng với cha ông đã từng chiến đấu … thì để cho người ta làm.

– Ông NC Minh (có ý kiến về lời phát biểu của Hội TQLC): Quan điểm của Hội TQLC không khác gì cái Văn Thư của Tổng Hội. Chiến hữu Hùng đã không chấp nhận mọi hình thức, bôi lọ, chụp mũ gây chia rẽ trong sinh hoạt cộng đồng và sinh hoạt giới CQN vậy thì qua cái Văn Thư của Tổng Hôi chúng tôi có chụp mũ, bôi lọ hay gây chia rẽ cho ai hay không? Nhưng nếu trong Hội CQN Victoria có một vài hội đoàn muốn làm những việc đi ngược lại với nội quy của Hội CQN thì đó mới là gây chia rẽ. Qua dư luận thì được nghe Hội TQLC không còn thuộc Hội CQN Victoria nữa, nếu điều đó là sự thật thì thật là một việc đáng tiếc. Tuy nhiên đây là một xứ tự do, anh có thể sinh hoạt hoặc không sinh hoạt trong một hội đoàn, chúng tôi không dám bắt buộc ai hết.

Về Hội VAF, quý vị có thể xem trên mạng về các văn thư, thông báo, lời tuyên bố của ông Nguyễn Đặc Thành. Ông là người đã có nghĩa cử đi tìm hài cốt của các anh em chết trong tù, việc đó đã được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng sau đó có những việc làm không rõ ràng và nhất là việc bốc mộ 200 tử sĩ, có vẽ hơi nghịch lý vì ngôi mộ tập thể này đã nằm trong khuôn viên NTQĐBH. Rồi việc đó cũng không thực hiện được. Ngoài ra còn có cái thông báo … xin nhờ anh Đan đọc cái thông báo của ông Nguyễn Đạc Thành.

Ông HC Đan đọc cái thông báo của ông Nguyễn Đạc Thành, chủ tịch hội VAF về chuyến đi Việt Nam của ông trong nỗ lực trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa.

Trong đó có đoạn được ông HC Đan nhấn mạnh – “Tất cả chi phí, nhân lực, vật lực trong việc tu bổ NTQĐBH đều do nhà nước Việt Nam đài thọ và đã không có một đòi hỏi nào hay điều kiện gì đối VAF.”

Inline image 7

– Ông LT Nhân (Đội Trưởng Đội Hậu Duệ QLVNCH Victoria): (1) Hoàn toàn ủng hộ Văn Thư của Tổng Hội CQN Úc Châu; (2) Người ta nói – “Nước mất thì nhà tan” huống chi cái mồ; (3) Theo như thông báo của ông Nguyễn Đạc Thành (“Tất cả chi phí, nhân lực, vật lực trong việc tu bổ NTQĐBH đều do nhà nước Việt Nam đài thọ”) thì lý do gì chúng ta lại đi gây quỹ? (4) Trùng tu có nghĩa gì khi trên mộ bia không được phép ghi đầy đủ các chi tiết của tử sĩ như cấp bực, đơn vị, và chỉ được dùng chữ “từ trần” thay vì “tử trận”; (5) Trùng tu các ngôi mộ của các tử sĩ là đã đồng hóa cùng với các ngôi mộ của thường dân vì đây là một nghĩa trang dân sự chứ không phải NTQĐBH.

– Bà NT Thảo: Ông Quốc Việt nói trên đài 2VNR, ông nói nhập nhằng giữa 2 chuyện trùng tu và TPB cho nên ở ngoài mọi người nghe cứ tưởng rằng chúng ta chống TPB, điều đó hoàn toàn sai, cho nên chúng ta phải tách bạch chuyện đó ra làm hai cho rõ ràng.

– Ông NC Minh: Xin xác nhận là Văn Thư của Tổng Hội đã nói rõ là chúng ta không ủng hộ và không yễm trợ việc trùng tu trong thời điểm này. Chúng ta không chống, chúng ta chỉ chống CS và tất cả những cái âm mưu gây chia rẽ của CS trong cộng đồng của chúng ta.

– Ông NV Bon: Hoàn toàn đồng quan điểm với Văn Thư của Tổng Hội và của CĐNVTD/VIC. Chúng tôi không chống việc trùng tu NTQĐBH nhưng chống việc trùng tu làm theo chỉ thị của CSVN, nếu điều đó có xảy ra. Ý kiến, việc làm của một số cá nhân tuy có khác với số đông nhưng xin đừng chụp mũ cho người khác và đừng phao tin không xác thực.

– Bà Hoa: Kêu gọi sự đoàn kết, bỏ cái tôi đi. Cảm thấy rất buồn vì vấn đề trùng tu NTQĐBH mà gây chia rẽ, làm lợi cho CS.

– Ông QV Uối (trình bày về lý do một số mộ không bia): Vào những ngày cuối (tan hàng) có khoảng 200 tử sĩ nằm tại NTQĐBH chưa kịp chôn cất và có khoảng vài trăm nằm rãi rác dọc theo xa lộ Biên Hòa … lúc đó có những người tình nguyện đưa những tử sĩ này vào chôn, phần lớn, trong một số những ngôi mộ tập thể. Và 40 năm qua theo thời gian thì dấu tích bị phai mờ, tên tuổi bị mất,… cho nên khi làm lại các ngôi mộ đó thì không có tên họ. Còn cái thông báo của ông Thành thuộc Hội VAF (về việc “Tất cả chi phí, nhân lực, vật lực trong việc tu bổ NTQĐBH đều do nhà nước Việt Nam đài thọ”) là chuyện của ông Thành, còn ở đây trong chương trình văn nghệ sắp tới thì chúng tôi chỉ hát ca và nếu có dư dả chút đỉnh thì BTC sẽ gởi một ít quà cho TPB và ít tiền để xây mộ. Còn về vấn đề xin phép chính quyền CSVN, thì gần đây có một số mạnh thường quân tự nguyện bỏ tiền túi để trung tu các ngôi mộ mà không cần phải xin phép.

– Ông NC Minh (có ý kiến về những điều ông QV Uối vừa trình bày): (1) Về việc những ngôi mộ không có mộ bia thì theo các tài liệu có được (đối chiếu với các hình ảnh của VAF) thì đó không phải là những ngôi mộ của các tử sĩ được dời từ mồ chôn tập thể, vì cái mồ chôn tập thể vẫn còn ở đó; (2) Các ngôi mộ không có mộ bia (theo hình ảnh do VAF đưa ra) là thuộc khu B4, B5 (là những ngôi mộ đã có từ trước). Nói điều này ra không phải là quy trách nhiệm cho VAF mà là để chứng minh cho thấy CSVN đã phá hoại các ngôi mộ của tử sĩ VNCH do đó khi xây lại các ngôi mộ này thì dĩ nhiên không có mộ bia – đó là tội ác của CSVN. Do đó những điều ông QV Uối vừa đưa ra là không hoàn toàn đúng.

Inline image 2

CSVN đã phá hoại các ngôi mộ của tử sĩ VNCH do đó khi xây lại các ngôi mộ này thì dĩ nhiên không có mộ bia (hình ảnh của VAF)

– Cô P Vỹ: Nói về nguyên tắc gây quỹ theo luật pháp của Úc – Ở Victoria nều muốn gây quỹ phải có permit và phải có sự đồng thuận (agreement) của người được thụ hưởng (beneficiaries), không thể cứ tổ chức gây quỹ rồi để tên cá nhân hay tổ chức nào tuỳ ý mình.

– Ông TN Hùng (giải thích về điều cô P Vỹ vừa mới trình bày): Trên cái poster … chúng tôi tổ chức một buổi văn nghệ vui xuân nhưng không quên những người đã hy sinh cho chúng ta sống còn. Nội dung là để vinh danh những người đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ Miền Nam. Chúng tôi nói rõ ràng là sau khi trừ chi phí xong nếu mà có dư ra thì chúng tôi sẽ gởi tặng, yểm trợ cho VAF và TTF … chúng tôi không nói rằng gây quỹ cho VAF, cho TTF … chúng tôi tổ chức một buổi văn nghệ kiếm tiền cho chúng tôi sau đó chúng tôi lấy tiền của chúng tôi tặng cho người khác, chúng tôi không gây quỹ cho những người đó.

Để đáp lời ông TN Hùng và ông QV Uối, ông NC Minh cho đưa cái poster “Bông Hồng Thời Chinh Chiến” lên màn ảnh để chứng minh những lời ông TN Hùng vừa nói là không đúng sự thật và ông HC Đan đọc lại những hàng chữ được ghi rõ ràng trên poster – “Yểm trợ VAF: Trùng tu Nghĩa Trang Quân Đôi Biên Hòa, TTF: Giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH”

Inline image 6

Đồng thời ông NC Minh cũng đưa ra những hình ảnh do VAF công bố trên internet về những ngôi mộ không bia, đây là những cái mộ đã có từ trước. Tiếp theo ông NC Minh đưa ra hình ảnh của một ngôi mộ của gia đình để chứng minh.

Inline image 5

Ngôi mộ một người anh của ông Nguyễn Công Minh (hình do ông Minh cung cấp)

– Ông NC Minh: Một ngôi mộ không bị phá hoại bởi CSVN, thì cho dầu đất đai có sụp lỡ nhưng tấm xi mang chỉ phai dấu thời gian chứ không đỗ nát. Tại sao lại đỗ nát, mất dấu là vì tấm xi măng đã bị CSVN lấy mất đi chỉ còn trơ đất ra thôi thì với 40 năm làm sao mà còn được. Chúng tôi đưa các hình ảnh này lên không phải là chê trách việc làm của một hội đoàn hay cá nhân nào mà là để cho chúng ta thấy cái tội ác của CSVN.

Inline image 4

Tại sao lại đổ nát, mất dấu là vì tấm xi măng đã bị CSVN lấy mất đi chỉ còn trơ đất ra thôi thì với 40 năm làm sao mà còn được (hình ảnh của VAF)

– Bà PM Tâm (Uỷ Ban Chống Nghị Quyết 36): Xin góp ý với anh Quốc Việt và mọi người , tất cả phát xuất từ tâm, ăn thua cái tâm đó nó theo cảm tính hay theo lý tính chứ không có theo chỉ thị của CSVN. Còn việc CSVN nhúng tay vào vấn đề này là cái trò xưa nay của CSVN, và họ để cho chúng ta về làm là để họ được tiếng “nhận đạo”. Tôi là người duy tâm nên nghĩ đến câu – “Thác là thể phách còn là tinh anh” và nghĩ đến bài “Người ở lại Charlie” (nói về Đại Tá Nguyễn Đình Bảo), cũng như đối với tất cả các anh hùng dân tộc, thì mộ đâu, bia đâu, xương đâu, cốt đâu, … mà tại sao chúng ta vẫn ghi tâm khắc cốt. Tai sao chúng ta phải trùng tu NTQĐBH vào lúc này, trùng tu vào một ngày phục hoạt, vào một ngày mà không còn CSVN, dựng lại bức tượng Thương Tiếc. Và lúc bấy giờ hồn thiêng, anh linh của các người đã hy sinh còn đó. Nghĩa là mệnh yểu nhưng danh thọ, tấm hình hài dầu nát với cỏ cây nhưng tất cả vẫn còn đó. Hội CQN cũng chỉ nghĩ là lúc này không thuận lợi cho việc trùng tu chứ không phải không muốn. Còn anh Hùng nói là có những người không chờ được – lịch sử của một đất nước mà, chờ hay không chờ có nghĩa gì, một ngày nào đó những người khác cũng sẽ làm … xin đừng gây mâu thuẫn … xin hãy suy nghĩ lại.

– Bà NT Cúc: Là người ủng hộ ông TN Hùng và ông NH A nhưng nay tỏ ra rất thất vọng.

– Cô B Kim: Có hai ưu tư lớn nhất – NTQĐBH và TPB. Vào năm 2012 đã có dịp qua Mỹ và mang về Úc chương trình bảo trợ “một gia đình một TPB” và hiện giờ hậu duệ QLVNCH Victoria đang thực hiện chương trình này. Về việc trùng tu NTQDBH, hiện giờ chưa phải lúc. Và câu hỏi đã được đặt ra là nếu không phải lúc này thì khi nào, tôi không thể trả lời được khi nào. Nhưng nếu quý vị cho rằng ngày đó chắc là xa lắm thì chính quý vị đã không còn tin vào sức mạnh đấu tranh lấy lại tự do dân chủ cho nước Việt Nam … quý vị đã không tin vào sự đấu tranh của chính chúng ta. Và qua sự việc này với 2 quan điểm khác nhau tôi lại có một cái ưu tư lớn hơn nữa đó là sự tồn tại của cộng đồng Người Việt tỵ nạn tại Úc Châu … Như trường hợp của CĐNVQG tại Paris đã không còn sức mạnh vì không có giới trẻ nối tiếp. Do đó xin hãy đoàn kết và hãy giữ vững cộng đồng Người Việt tỵ nạn tại Úc Châu. Vì khác quan điểm mà chúng ta đã có sự rạn nứt rất lớn, một số cá nhân đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, rất nặng để giáng lên những người có quyền đưa ra quan điểm của họ … như vậy thì ai sẽ còn dám đứng ra để gánh vác cộng đồng này? Nếu không còn có người đứng ra gánh vác cộng đồng thì cộng đồng Người Việt tỵ nạn tại Úc Châu sẽ như thế nào?

– Ông NH An: (1) Đồng quan điểm về việc tôn trọng quyền tư do hành động của cá nhân và hội đoàn … (2) Không phải tất cả những người về trùng tu NTQĐBH đều phải theo chỉ thị, đều phải theo lệnh của CSVN. Đã có rất nhiều người, nhiều hội đoàn về họ tự làm, tự đem tiền về, không có xin xỏ ai cả.

– Ông NC Minh (đáp lời ông NH An): Chúng ta có trên 40 nghĩa trang quân đội chứ không chỉ có một NTQĐBH và có nhiều nghĩa trang đã bị xóa tên mà không ai biết. Xác nhận điều ông NH An nói rất đúng – như trường hợp Nghĩa Trang An Lộc. Âm thầm làm, không ồn ào, không gây quỹ, không hội đoàn nào hết, các anh em tự làm.

– Ông NV Hồng (Quốc Gia Nghĩa Tử VNCH): Đã về Việt Nam, đích thân tìm đến NTQĐBH để tìm hiểu, tự giải đáp thắc mắc về Hội VAF và xin xác nhận những gì ông NC Minh đã nói rất đúng và chính xác. Còn cái tấm xi măng đắp trên các ngôi mộ thì chỉ cần bốn người, bưng bốn góc là có thể khiêng đi, có nghĩa là chính CSVN đã lấy mất đi các tấm xi măng trên các ngôi mộ tử sĩ. Do đó việc trùng tu chỉ làm lợi cho CSVN.

– Ông NV Long: Trong cái thông báo của ông Nguyễn Đạc Thành thì nói rằng “Tất cả chi phí, nhân lực, vật lực trong việc tu bổ NTQĐBH đều do nhà nước Việt Nam đài thọ” còn Nguyễn Thanh Sơn thì lại kêu đồng bào hải ngoại hãy lo về mà làm lại NTQĐBH và bớt biểu tình đi … hai cái yếu tố này trái ngược nhau như vậy có một điều gì khuất tất. Và xin có ý kiến với anh Hùng khi anh cho rằng Tổng Hội chụp mũ … thật ra Văn Thư của Tổng Hội không chụp mũ ai cả, Văn Thư của Tổng Hội là tổng hợp ý kiến của các anh em CQN tòan Úc Châu để lên tiếng về vấn đề này.

– Ông NC Minh: Xin được nhắc lại Văn Thư của Tổng Hội là kết quả của cái biên bản của Đại Hội và đã được gởi đi cho tất cả các Hội CQN ở các tiểu bang và lãnh thổ để xin đóng góp ý kiến và bổ túc trước khi đưa ra công chúng. Công việc này là tim óc của tất cả các thành phần lãnh trách nhiệm trước Hội CQN chứ không phải là một cái văn thư “tự biên tự diễn” của một cá nhân.

– Bà LT Thủy: Đồng quan điểm với Hội CQN, chưa tới lúc để mình làm chứ không phải mình không làm. Những người hy sinh là đã trả ơn cho tổ quốc thì cái mộ không phải là vấn đề. 40 năm nay không có một nấm mồ vậy thì tại sao bây giờ lại phải làm mộ, mà làm mộ thì phải luồn cúi, xin xỏ CSVN.

– Ông NT Hưng: Có những ý kiến cho rằng chúng ta nên tận dụng VAF, tận dụng sự hỗ trợ của Mỹ để thực hiện việc trùng tu ngay bây giờ. Đi ngược lại thời gian thì chúng ta đã chứng kiến việc CSVN vi phạm, xé bao nhiêu cái hiệp định rồi chiếm trọn Miền Nam Việt Nam vậy thì tại sao chúng ta lại tin CSVN mà phải trùng tu ngay bây giờ. Việc CSVN cho chúng ta trùng tu NTQĐBH chỉ là trò mèo khóc chuột. Ngay cả những cái bia tưởng niệm các thuyền nhân ở Mã Lai, Nam Dương cũng đã bị CSVN dùng áp lực ngoại giao đập bỏ. Và ngay cả đồng bào (ở Việt Nam) làm lễ tưởng niệm những bộ đội chết trong cuộc chiến biên giới 1979 cũng bị CSVN phá rối … Xin kêu gọi sự nghĩ lại của cả hai bên (hai quan điểm khác nhau) để tránh cho cộng đồng không bị chia 5 xẽ 7…

– Bà PT Thủy: Những người ủng hộ và không ủng hộ việc trùng tu trong thời điểm này đều là những người có lòng, một bên tình, một bên lý, bên nào cũng đúng … Ai cũng có cái tôi nhưng nên gạt cái tôi qua một bên để xây dựng một cộng đồng vững mạnh để cho người dân bản xứ nể phục … (1) Thiết tha, yêu cầu, xin nghĩ vì cộng đồng nhiều hơn là vì cá nhân; (2) Trong thời gian này giúp cho TPB là việc làm thiết thực hơn hết, còn việc trùng tu thì chưa phải lúc.

– Ông NV Bon: (1) Trong trận hải chiến Hoàng Sa 74 chiến sĩ đã hy sinh mà không ai có một nấm mồ nào cả nhưng cho đến ngày hôm nay không ai quên các tử sĩ ấy; (2) Nghe nói bức tượng thương tiếc đã bị nấu lấy đồng, như vậy CSVN muốn giết đi cái hình tượng đó nhưng cái hình ảnh đó không bao giờ chết trong lòng chúng ta … Xin kêu gọi mọi người thảo luận cách nào để chúng ta đoàn kết, thảo luận cách nào để chúng ta có được ngôi mộ trong lòng của chúng ta mà vinh dự, trong sáng nhất cho QLVNCH.

– Bà TT Liễu: Thiết tha kêu gọi sự đoàn kết để có được ngày về vinh quang cho đất nước… đưa ý kiến làm một tượng đài chiến sĩ ghi tên của tất cả tử sĩ QLVNCH để vinh danh những người đã nằm xuống và tránh được bàn tay phá hoại của CSVN.

– Ông NC Minh (đọc email của ông Huỳnh Quang Minh – xuất thân Khóa 11 B Trường Vỏ Bị Quốc Gia ra trường năm 1955, phục vụ trong QLVNCH gần 20 năm và ở tù CSVN 13 năm, 9 tháng, 24 ngày): “… Việc trùng tu đã ầm ỉ làm phân hóa tình đoàn kết giữa anh chị em trong cộng đồng chúng ta mấy tháng nay, đáng lý ra chúng ta phải đoàn kết và nỗ lực đấu tranh trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này … Dung hòa ý kiến của đôi bên tôi xin góp ý kiến sau – chúng ta nên kiên nhẫn đợi chờ một thời gian … chúng ta có nhiệt tình không chưa đủ mà phải suy nghĩ chính chắn … lấy đòan kết làm phương châm … CSVN vô cùng xảo quyệt, mưu mô và độc ác … chúng ta nên có nhiều ý kiến xây dựng đóng góp giúp cho cộng đồng thêm vững mạnh, có thể chúng ta có nhiều ý kiến bất đồng nhưng tuyệt đối không bất hòa”.

– Bác “Thuyền Không Bến” (94 tuổi): Kể về tội ác của CSVN trong việc đuổi tất cả các thương bệnh binh với những vết thương còn đang rướm máu ra khỏi Bệnh Viện Cộng Hòa khi chúng vừa mới chiếm Sài Gòn. Bức tượng tiếc thương thì bị cướp mất để xóa bỏ đi tất cả những dấu tích của quân đội VNCH, đó là những tội ác của CSVN. NTQĐBH thì rất điêu tàn … nay đã đổi thành Nghĩa Trang dân sự Bình An … thì việc trùng tu không phải lúc này …

– Ông NC Minh: Xin cám ơn tất cả quý chiến hữu và quý đồng hương đã bỏ thì giờ quý báu để chúng ta cùng thảo luận về một vấn đề mà có thể sẽ gây chia rẽ trong cộng đồng của chúng ta. Một lần nữa tôi hy vọng cộng đồng của chúng ta vẫn đoàn kết, vẫn vững mạnh.

Sau cùng ông NC Minh nhường micro lại cho BCH CĐNVTD/VIC để cô NP Vỹ (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC) trình bày một vài điều liên quan đến vấn đề trùng tu NTQĐBH trước khi kết thúc buổi hội thảo.

– Cô NP Vỹ: Sơ lược về buổi họp tham khảo ý kiến của HĐCV&GS về vấn đề trùng tu NTQĐBH với kết quả là có 2 vị có ý muốn trùng tu bây giờ và 4 vị cho là chưa phải lúc. Sau buổi họp có những nguồn tin thất thiệt cho rằng BCH đã hành xử một cách gọi là phải “đồng ý nhất trí”, bắt buộc HĐCV&GS phải đồng ý với quan điểm của chúng tôi đưa đến việc từ nhiệm của một vị trong HĐCV&GS, và còn đưa tin sai lạc là có sự hiện diện của ông cựu Chủ Tịch CĐNVTD/VIC trong buổi họp, cũng như cho rằng tất cả những vấn đề gì liên quan đến việc trùng tu NTQĐBH đều do một người trong BCH chỉ thị làm việc đó. Tôi nghĩ rằng đây là một việc rất dễ gây chia rẽ trong BCH CĐ (ai là người giật dây, ai là người điều khiển,…), làm giảm uy tín của BCH. Chúng tôi yêu cầu, nếu được, các vị đó xin cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Về việc từ nhiệm của ông Chủ Tịch HĐCV&GS … vai trò chính của HĐCV&GS là hỗ trợ BCH để cho BCH làm đúng theo nội quy và không biết là quý vị đó đã tham khảo bản nội quy chưa trước khi gởi thư từ nhiệm đến chúng tôi … Những tin tức này đã được đưa ra trên các trang mạng với những lời qua tiếng lại, đây là một hành động không tốt, làm cho BCH bị xáo trộn và cá nhân chúng tôi mất niềm tin, thất vọng về sự hỗ trợ của những người thuộc lớp đàn anh, những người đi trước … Nếu như quý vị thấy cá nhân tôi hay BCH trong việc tổ chức … có cái gì thiếu sót, có cái gì phải làm tốt hơn quý vị có thể cho chúng tôi ý kiến, đừng nên đưa nhưng tin thất thiệt như vậy … Chúng ta đã biết rõ việc trùng tu NTQĐBH rất dễ gây xáo trộn vậy mà quý vị vẫn cố tình làm như vậy, cá nhân chúng tôi cảm thấy rất thất vọng, và hôm nay trước mặt quý vị chúng tôi yêu cầu và mong mỏi, nếu được, xin cho chúng tôi những lời khuyên, những lời cố vấn, những lời dạy dỗ, chỉ bảo để chúng tôi cố gắng chu toàn vai trò, trách nhiệm của chúng tôi … và phải hướng dẫn các bạn trẻ để họ có thể hiểu được vấn đề, tiếp tay với chúng tôi. Đừng đưa những tin tức thất thiệt như vậy, thật sự làm cho chúng tôi mất niềm tin, rất thất vọng và rất đau buồn khi nghĩ rằng những người đi trước, những người đàn anh của mình đáng lẽ ra phải hỗ trợ, phải khuyên răng, phải chỉ bảo thì lại có những lời như vậy, thật sự đối với tôi vào một ngày cuối năm cảm thấy rất buồn và rất đau lòng. Một lần nữa tôi xin chân thành yêu cầu và mong mỏi, năn nỉ quý vị xin cho chúng tôi những lời khuyên răn để chúng tôi cố gắng hoàn thành trách nhiệm của chúng tôi trong thời gian này.

Đại diện cho BCH Hội CQN Victoria, ông HC Đan ngỏ lời cám ơn các vị Hội Trưởng, Gia Trưởng các quân binh chủng, các chiến hữu và đồng bào đã quan tâm đến việc chung và, trước thềm năm mới, kính chúc mọi người một năm mới an khang và thịnh vượng.

Buổi hội thảo đã diễn ra rất sôi nổi với thật nhiều ý kiến đóng góp, dầu là những ý kiến khác biệt nhưng được trình bày và lắng nghe với một tinh thần dân chủ và xây dựng. Bây giờ việc còn lại là sự hiểu biết, chấp nhận sự thật và những sự kiện rõ ràng (hard facts), rồi nghĩ đến tình đoàn kết, cộng đồng hay cá nhân, và sau cùng là hành động. Có thế thôi.

Melbourne
06/02/2016

Ghi chú: Trong bài tường trình (bên trên) về buổi hội thảo có những lời phát biểu, đóng góp ý kiến bị bỏ qua (vì nghe không rõ hoặc không cần thiết), có những đoạn được ghi nguyên văn nhưng cũng có những phần được tóm tắt hoặc viết lại cho mạch lạc, dễ hiểu, ý chính thì vẫn được giữ nguyên.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo –

https://goo.gl/photos/EbNMZWruoLqqBppW9

Top of Form

aha

Wow

Sad

Angry

CommentShare

22

2 comments

1 share

Comments

LanChi Hoang Tóm tắt ý kiến cá nhân tôi :

1-Đồng ý với Tổng Hội. Giờ phút này không phải là lúc tập trung vào nghĩa trang.

2-Xin đừng ai mượn danh nghĩa “nghĩa trang, TPB” cho các buổi tiệc “mập mờ” vì là gây quỹ của cá nhân, bán sách cá nhân..

3-Tôi vừa nhận được e-mail của các tử sĩ . Các anh viết rằng “ Chị Hoàng Lan Chi, chị làm ơn nhắn dùm là chúng tôi không cần bia mộ đẹp đẽ gì cả khi chúng tôi đang nằm trong lòng đất mẹ. Không ai, kể cả cộng sản xoá tan được những anh hùng vô danh đã ngã xuống vì lợi quyền dân tộc, vì hai chữ tự do, vì lý tưởng quốc gia. Đồng bào ta còn sống, đang chịu khổ nạn cộng sản, xin mọi người dành trí, lực vào việc giải thể đảng cộng sản VN. Điều đó cần thiết, cấp bách gấp triệu lần việc xây mồ mả cho chúng tôi. Xin đừng cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Anh hùng dân tộc đúng nghĩa, chiến sỹ vô danh đúng nghĩa là những người không cần những bia mộ tầm thường. Họ cần một đất nước quang vinh, không cộng sản vì đó là mục tiêu tranh đấu khi họ còn sống và họ đã nằm xuống cũng vì lý tưởng đó. Họ cần một ngôi nhà chung “Đền thờ chiến sĩ VNCH” trong ngôi nhà chung “Việt Nam Cộng Hoà”.

Like · Reply · 1 · 10 hrs

Hai Van Vu Cám ơn chị Hai đã chia sẻ suy nghĩ của chị, cũng như chuyển tiếp email của các anh chị em tử sĩ của chúng ta, những người đã hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ cho lý tưởng tự do, độc lập, không may họ đã nằm xuống vì đạn quân thù, nay có thể nào họ lại cầu khẩn khiến kẻ khác phải dập đầu, cúi trán xin xỏ quân thù để vun quén cho họ một nấm mồ, trong khi thân xác họ đang nằm trong lòng đất mẹ .

Like · Reply · 10 hrs

LanChi Hoang Ừa, chị Hai chấp nhận lời cám ơn của ông Phó Ngoại Vụ Quensland

Like · Reply · 8 hrs

Hai Van Vu Xin thưa với chị Hai, chiều nay HV có chuyển cho bác Tu bíp nhà ta đọc chia sẻ của chị qua sự việc trùng tu, bác cũng nhờ HV chuyển nhời cảm ơn đến chị qua những gì chị chia sẻ đấy ạ 🤓

Unlike · Reply · 1 · 2 hrs

Bottom of Form

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s