Veronique Thuỳ Hương -huongsaigon69@gmail.com+ Nguyễn Phương Hùn g

Chứng cớ Véronique Thùy Hương là Nguyễn Phương Hùng

Bà Đỗ Thuấn gửi mails cũ năm 2012. Trong đó Nguyễn Phương Hùng, quên mất là hắn đang sử dụng nick Véronique Thùy Hương <huongsaigon69@gmail.com nên hắn viết rồi ký tên bên dưới là NPH

Chuyện này tương tự Chu Tất Tiến. Khi gửi một bài viết, CTT quên là đang sử dụng nick hungnguyenvn11@ gmail.com và CTT cũng ký BKDC ở dưới

2- On Mon, 8/13/12, Do Thuan <dot…@sbcglobal.net> wrote:

From: Do Thuan <dot…@sbcglobal.net>
Subject: Re: Thu+ rie^ng nho+` Ba` DDo^~ Thi. Thua^’n check IP cu?a ai ddo’ , no’i to^i la` Nguye^~n Thi. Lu+.u
To: "Véronique Thùy Hương" <huongs…@gmail.com>
Date: Monday, August 13, 2012, 1:40 AM

Té ra "cô" Veronique Thùy Hương rất tục tĩu lại chính là BĐQ Nguyễn Phương Hùng giả gái!!!! Hôm nay đã lộ tẩy, đẹp mặt tên việt gian đã lãnh nhiệm vụ mới để phá người chống cộng!!Thế mà nọ nay chúng ta thấy hắn yên lặng đã tưởng hắn ta hối hận muối mặt về VN để bị VC vắt chanh bỏ vỏ!Đề nghị các diễn đàn đứng đắn BAN tên Veronique Thuỳ Hương (dỏm) huongsaigon69@gmail.com này để hắn hết phá rối!Cái email dưới kia không phải do tôi viết, xin coi phần tô màu vàng là do thằng sán lãi Govap thêm vào rồi mạo địa chỉ của Thinh Nguyen để gửi đi, mục đích là vu oan cho Thinh Nguyen đã sửa nội dung thư của tôi!

Do Thi Thuan

1- On Sun, 8/12/12, Véronique Thùy Hương <huongsaigon69@gmail.com> wrote:

Subject: Thu+ rie^ng nho+` Ba` DDo^~ Thi. Thua^’n check IP cu?a ai ddo’ , no’i to^i la` Nguye^~n Thi. Lu+.u
To: 1 số người

Date: Sunday, August 12, 2012, 10:49 PM

Thưa bà Thuấn,

Biết thì thưa thốt, không biết dưạ cột mà nghe. Binh chủng BĐQ không có ai là Đại Tá Lê MInh Ngọc. Cấp bậc Đ/T trong BĐQ rất ít. BĐQ không có cấp Trung Đoàn. Khi bà tiết lộ những "sự thật" thì chi tiết sai lạc nói lên điều gì? Sự bất tín vạn bất tin.

(00) 1-714-469-2445 US
(84) 01223351464 VN

http://lehangcasi.blogspot.com
http://KBCHN.com

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s