Nguyễn Thanh Tú xin các tin tức liên quan đến RFA và SBTN, Việt Tân

Thư Ngỏ

Cần thông tin về quan hệ giữa RFA và Mặt Trận/Việt Tân

Tôi, Nguyễn Thanh Tú, con của cố ký giả Đạm Phong, kêu gọi sự giúp đỡ của Quý Vị Đồng Hương người Việt ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới cho cuộc điều tra về quan hệ giữa đài phát thanh Á Châu Tự Do và tổ chức khủng bố Mặt Trận/Việt Tân.

Trong thời gian qua, tôi đã liên lạc với Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của các chương trình phát sóng điền thế do Quốc Hội chỉ định, và một số vị dân biểu hữu trách để yêu cầu cuộc điều tra này. Trong nỗ lực đó, tôi rất cần những thông tin như sau:

1. Mọi sinh hoạt của Việt Tân, SBTN, VATV hay VOICE mà có sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Khanh, Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ của RFA. Chẳng hạn, Ông Khanh đã nhiều lần tham gia chương trình huấn luyện phóng viên cho SBTN, do tổ chức VATV tức chương trình truyền hình Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn thực hiện; hoặc những lần mà Ông Khanh xuất hiện trên truyền hình hay sân khấu của SBTN. Tôi mong có được thông tin về ngày giờ, địa điểm, và hình ảnh hay video về những buổi huấn luyện hay sinh hoạt ấy.

2. Những dấu hiệu hay chứng cớ, nếu có, về các khoản thù lao hay bồi hoàn mà Ông Khanh đã nhận được từ Việt Tân, SBTN, VATV hay VOICE.

3. Những lần mà Ông Khanh chỉ thị nhân viên phỏng vấn người của Việt Tân, SBTN, VATV hay VOICE, và những lần mà Ông Khanh ngăn chặn việc thực hiện một chương trình hay cấm phát sóng các một chương trình đã thực hiện vì nó có thể ảnh hưởng không tốt cho Việt Tân, SBTN, VATV hay VOICE.

Tôi cam đoan sẽ giữ kín xuất xứ của mọi thông tin cung cấp. Cung cấp thông tin chính xác, nghĩa là Quý Vị giúp cho công cuộc điều tra xem một tập đoàn tội phạm có tổ chức có từng lũng đoạn bằng cách mua chuộc nhân sự hữu trách của chương trình phát thanh do Quốc Hội Hoa Kỳ thành lập và tài trợ bằng tiền thuế của dân hay không. Nếu có thì đấy là vi phạm luật pháp quốc gia Hoa Kỳ.

Việc điều tra này sẽ giúp RFA không bị sử dụng làm công cụ tuyên truyền cho một tổ chức tội phạm, và bảo đảm rằng RFA thực thi đúng đắn sứ mạng do Quốc Hội Hoa Kỳ giao phó: đưa thông tin trung thực, chính xác và không thiên lệch đến cho 90 triệu đồng bào của chúng ta ở Việt Nam vì họ bị chế độc cộng sản bưng bít thông tin.

Nếu có thông tin, xin liên lạc: damphong@hotmail.com

Xin chân thành cảm ơn mọi sự giúp đỡ của Quý Vị, cho công lý, cho sự thật và cho quê hương.

Tiếng nóikhông độc lập, không trung lập vàkhông trung trực; vì vậy, chúng ta không nên trao gươm độc quyền choĐài Á Châu Tự DoTiếng Việt!

Ghi chú:

Theo những nguồn tin đáng tin cậy, người của Việt Tân có phần hùn trong SBTN, nhiều đảng viên kỳ cựu của Việt Tân đang nắm một số vai trò quan trọng trong SBTN, và nhiều nhân sự của Việt Tân đang hoạt động trong SBTN.

Vietnamese American Television (VATV) là chương trình truyền hình địa phương ở vùng Thủ Đô Hoa Kỳ, hoàn toàn do người của SBTN-DC thực hiện.

VOICE là tổ chức do đảng viên và cảm tình viên của Việt Tân thành lập năm 2006 để xâm nhập xã hội dân sự ở Việt Nam, đưa người trong nước sang Thái Lan và Phi Luật Tân cho Việt Tân huấn luyện và kết nạp, và đưa người của Việt Tân đến với giới trẻ ở hải ngoại.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

5 Responses to Nguyễn Thanh Tú xin các tin tức liên quan đến RFA và SBTN, Việt Tân

  1. Pingback: Links tài liệu về Terror in Little Son và hậu Terror |

  2. Pingback: Hoàng Ngọc An -Nhận xét bài “Bày trò phỏng vấn để tấn công và vu cáo” của Trần Văn Minh (VT-Nguyễn Đình Thắng) |

  3. Pingback: Links đến các bài viết về phim Terror in Little Sài Gòn và các bài liên quan | KBC Hải Ngoại

  4. Pingback: Tài Liệu về VT-Định và Nguyễn Thanh Tú- 2016 |

  5. Pingback: Các bài hậu Terror |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s