Tố cáo Việt Tân và RFA từ Nguyễn Thanh Tú (USA) và Huỳnh Bá Hải (Norway) qua thư gửi DB Sanchez và GĐ RFA ( Libby Liu)

LGT: đây là hai bức thư gửi đến DB Laura Sanchez và Libby Liu của hai ông Nguyễn Thanh Tú, Huỳnh Bá Hải nội dung tố cáo Việt Tân-RFA (Việt ngữ)

Hoàng Ngọc An

*******************

TÀI LIỆU 1: THƯ CỦA NGUYỄN THANH TÚ

GỬI BÀ LIBBY LIU, GIÁM ĐỐC RFA

Thư của ông Nguyễn Thanh Tú, con trai của cố ký giả Đạm Phong, gửi Đài Á Châu Tự Do

21-1-2016

FedEx #8045-5590-3928
Radio Free Asia

Libby Liu
President
2025 M Street NW, Suite 300
Washington, DC 20036 USA

COPIED

FedEx #8045-5590-3917
Radio Free Asia

Jeffrey Shell
Broadcasting Board of Governors Chairman
Broadcasting Board of Governors (BBG)
330 Independence Avenue,
SW Washington, DC 20237

Kính thưa bà Liu:

Tôi tên là Nguyễn Thanh Tú. Bố tôi, ông Nguyễn Đạm Phong, là một ký giả người Việt có tiếng của tờ nhật báo Tự Do và đã bị một tổ chức tội phạm có tên là Mặt Trận, mà hiện nay là Việt Tân, giết chết. Sự việc được ghi lại trong bộ phim tài liệu có tên "Khủng Bố Ở Little Saigon" do ProPublica và Frontline của PBS sản xuất, và tài liệu “Bị bịt miệng – Những vụ sát hại ký giả di dân chưa được giải đáp” ("Silenced – The Unsolved Murders of Immigrant Journalists") của tổ chức Uỷ Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ: Committee to Protect Journalists). Bốn nhà báo khác có lẽ cũng do Việt Tân giết chết. Và, trong 33 năm qua, Việt Tân vẫn tiếp tục hoạt động mà không bị truy tố.

"Tôi quả là nghĩ vậy, đặc biệt trong trường hợp của ký giả Nguyễn Đạm Phong ở Houston và ký giả Lê Triết cùng với vợ ông ta, một cách xui xẻo, ở Fairfax, Virginia

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tố cáo Việt Tân và RFA từ Nguyễn Thanh Tú (USA) và Huỳnh Bá Hải (Norway) qua thư gửi DB Sanchez và GĐ RFA ( Libby Liu)

  1. Pingback: Tài Liệu về VT-Định và Nguyễn Thanh Tú- 2016 |

  2. Pingback: Các bài hậu Terror |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s