Links bài về phim Terror in Little Sài Gòn -2015

§ Bài cũ-1988-Đào Vũ Anh Hùng- Vàng rơi không tiếc ( viết về Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận ngày xưa)

§ Frontline trả lời Việt Tân

§ Nguyễn Đăng Trình- TÁN GẪU VỀ “TÊN KHAI SINH LITTLE SÀI GÒ N

§ Tổng kết- Báo Người Việt nên mở Quỹ Pháp Lý cho VT kiện PBS

§ Terror-Con trai Đạm Phong lên tiếng

§ Nguyễn Hoàng Điềm-Chủ Tịch VT họp báo ngày 15-11

§ Đỗ Thông Minh-SÁNG LẬP VIÊN Mặt Trận trả lời phỏng vấn

§ Cộng Đồng Nam CA họp về phim Terror in Little Sài Gòn

§ Nguyễn Quang Duy -K9 là gì và VT đối xử ra sao

§ Nguyễn Đình Thắng-Hành xử như một CĐ trưởng thành và có lý tưởng

§ Ts Nguyễn Phúc Liên- Việt Tân Phải Chính Danh Đưa Vụ “Teror in Little Sài Gòn” Ra Tòa

§ Hoàng Ngọc An – CĐ nên làm gì trước lời kêu gọi của Việt Tân ( phim Terror)

§ Bằng Âu- KÍNH GỬI QUÝ NHÀ TRUYỀN THÔNG

§ BBC- PV Thompson và Hoàng Tứ Duy ( VT) về phim Terror in Little Sài Gòn

§ Cảm tình viên của Việt Tân: Những câu hỏi ngớ ngẩn về phim Terror in Little Sài Gòn

§ Hoàng Ngọc An -Thần Khẩu Hại Xác Phàm (Nguyễn Xuân Nghĩa-Phim Terror)

§ TL cũ: PV LS Nguyễn văn Chức và Đinh Thạch Bích về Việt Tân

§ Báo NV- Điều tra- Ai đứng sau ký giả Thompson ( phim Terror)

§ Hoàng Ngọc An – Tóm Tắt 3 bài PV Thompson-Nguyễn Xuân Nghĩa-Hoàng Cơ Định của báo NV

§ Big Question, Small Answer, Many Discussion

§ Hoàng Lan Chi – Đâu là sự thực- Phim Terror In Little Saigon

§ THÔNG CÁO BÁO CHÍ Của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Về những cáo buộc trong phim “Terror in Little Saigon”

§ THẾ GIỚI MỚI tóm lược nội dung phim tố cáo VT sát hại 5 ký giả Mỹ-Việt

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.