Hoàng Ngọc An -Nguyễn Tường Thược-Nguyễn Văn Tánh đã làm gì trong ngày hội Bến Cũ

Hoàng Ngọc An

Nguyễn Tường Thược-Nguyễn Văn Tánh đã làm gì

Trong ngày hội của Bến Cũ

1-Ngày 3 tháng 7,2015, tại cuộc Thi Hoa Hậu Biển Xanh, MCVG, ở Atlanta, 2 thí sinh Liễu Bùi (#16) và Joana Ong, một giương cao lá cờ Hoa Kỳ và một giương cáo lá cờ vàng, biểu tượng hiện nay của cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Hai thí sinh này sau đó bị Ban Tổ Chức kỳ thị, gấy rắc rối v.v.( Trưởng Ban là Phương Phan) nhưng cộng đồng người Việt khắp nơi hoan hô các em.Qua thư tường trình của BYN, cơ quan truyền thông bảo trợ, thì“ Lá cờ Vàng này là tặng phẩm tinh thần quý mà ông Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt toàn Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Tần, đã vất vả lái 4 tiếng đồng hồ từ Hoa Thịnh Đốn đến Atlantic City chỉ để trao tặng cho các em. Ông đã không đến tham gia hay tham dự sự kiện MCVG này”.

2-Ngày 30 tháng 8, 2015, Nguyễn Tường Thược, Philadelphia, tổ chức Thân Hữu Bến Cũ. Ô Thược liên lạc với ô Nguyễn Văn Tần, một chủ tịch của Cộng Đồng NVQGHK để nhờ ô Tần mời hai cô trên. Mục đích: trao Vương Miện Hoa Hậu Cờ Vàng. Tuy thế, ông Nguyễn Tường Thược và Trần Quán Niệm đã giới thiệu người đó là ô Nguyễn Văn Tánh, Chủ tịch của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

3-Sự việc nhầm lẫn này không hẳn là việc nhỏ. Lý do, ông Nguyễn Văn Tánh là người mà mọi người đặt dấu hỏi về tư cách “Việt tân” của ông đã lâu. VT luôn có hành động khá giống VC là “cướp thành tích”

Chúng tôi nêu sự việc này và sẽ tường trình tiếp khi có thêm tin tức. Xin nhắc lại, tháng qua 8/2015, 3 ông ( Nguyễn Văn Tánh, Đoàn Hữu Định và Đỗ văn Hội) gửi thư kêu gọi khắp nơi về dự hội nghị đoàn kết chi đó. Chúng tôi nêu câu hỏi: người tử tế có nên ngồi chung với nhóm VT, chuyên “cướp công” y như ngày xưa Hồ Tặc cướp công của mọi đảng phái khác?

Hoàng Ngọc An

9/2015

Phụ Lục

Thư của Đài truyền hình BYNTV 57.3 Houston TX về Cuộc Thi Hoa Hậu Biển Xanh, MCVG, kỳ thị 2 thí sinh Houston, kỳ thị biểu tượng Tự Do, hăm dọa truyền thông.

Nguyễn Văn Tần-Thư gửi BAN TỔ CHỨC Bến cũ về việc Nguyễn Tường T hược đã làm sai

Cộng Đồng NVQGHK ( Nguyễn Văn Tần) tuyên dương hai thí sinh hoa hậu Biển Xanh

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s