Nguyễn Dương, Cali Today News: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chính th ức trả lời về vụ “đại sứ Ted Osius và cờ vàng”

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chính thức trả lời

về vụ “đại sứ Ted Osius và cờ vàng”

Như vậy, tiếng nói của cộng đồng Việt chúng ta đã được quốc hội, chính phủ và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lắng nghe. Và như vậy, quyền treo cờ vàng là quyền hiến định của chúng ta, không ai có quyền xâm phạm. Và từ nay về sau, không ai có thể nhân danh “chính sách của chính phủ” hay “chính sách của Bộ Ngoại Giao” để bắt ép chúng ta cất hay không được trưng cờ vàng.

Cali Today News – Sáng nay, thứ hai, chúng tôi vừa nhận được văn thư qua email của hai Dân biểu liên bang Hoa Kỳ là ông Mike Honda và bà Zoe Lofgren, ký ngày 13 tháng 8 năm 2015, phúc đáp cho ông Đỗ Hùng về “vấn đề đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius với cờ vàng” (xin xem dưới đây).

DD-150817-BoNgoaiGiaoHKChinhThucTraLoiVuTedOsiusVaCoVang.1.jpg

Cũng trong văn thư này, hai vị dân biểu liên bang nói trên cũng đã kèm theo văn thư của nhị vị dân biểu liên bang này gửi đến cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ – ông John Kerry – vào ngày 24 tháng 7, năm 2015 để bày tỏ sự quan tâm của hai vị dân biểu về cách hành xử của đại sứ Mỹ tại Việt Nam đối với lá cờ vàng (xin xem nguyên văn văn thư) qua các cuộc gặp gỡ với công đồng người Việt tại hai miền Nam và Bắc California vào tháng 7 vừa qua.

Cũng trong văn thư phúc đáp cho ông Đỗ Hùng, hai vị dân biểu nói trên cũng kèm theo văn thư trả lời của bà Julia Frifield, phụ tá ngoại trưởng John Kerry về các vấn đề Lập Pháp Sự Vụ (đính kèm theo để qúy độc giả tham khảo).

DD-150817-BoNgoaiGiaoHKChinhThucTraLoiVuTedOsiusVaCoVang.2.jpg

DD-150817-BoNgoaiGiaoHKChinhThucTraLoiVuTedOsiusVaCoVang.3.jpg
DD-150817-BoNgoaiGiaoHKChinhThucTraLoiVuTedOsiusVaCoVang.4b.jpg

Trong thư của bà Julia Frifield, phụ tá ngoại trưởng John Kerry về các vấn đề Lập Pháp Sự Vu, có đoạn: “Trưng cờ (vàng) rõ ràng là một quyền hợp luật và hợp lý đối với bất cứ công dân Mỹ nào”.

Rõ ràng như vậy, việc Ban tổ chức cuộc họp mặt giữa đại sứ Ted Osius và cộng đồng ViệtNam tại San Jose thu giữ chiếc khăn choàng có cờ vàng và cờ Hoa Kỳ của chị Đỗ Minh Ngọclà một việc làm không hợp luật và cũng không hợp lý. Ai đã ra lệnh này vẫn còn là vấn đề cần làm sáng tỏ.

Như vậy, chuyện “dẹp bỏ” cờ vàng không phải là chính sách hay mệnh lệnh từ phía Bộ Ngoại Giao hay từ chính phủ Hoa Kỳ, như đã có một số người, kể cả tiến sĩ Tan – nhân viên văn phòng ông dân biển Mike Honda – đã viện dẫn.

Đây là một vấn đề khẳng định, không thể bàn cải nữa qua văn thư chính thức nói trên từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Điều chúng tôi rất tâm đắc là trong văn thư của bà dân biểu liên bang Zoe Lofgren và ông dân biểu liên bang là Mike Honda có đoạn: “…While this letter is less than satisfactory in many respects, we think we should celebrate that the State Department has reaffirmed the First Amendment right to display the yellow flag…” (Trong lúc lá thư này (LTS: văn thư của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ) không được thỏa mãn trong nhiều khía cạnh, chúng tôi nghĩ rằngchúng ta nên mừng vì Bộ Ngoại Giao đã tái xác nhận quyền Tu Chính Án Đệ Nhất để trưng cờ vàng”…

Như vậy, tiếng nói của cộng đồng Việt chúng ta đã được quốc hội, chính phủ và Bộ NgoạiGiao Hoa Kỳ lắng nghe. Và như vậy, quyền treo cờ vàng là quyền hiến định của chúng ta, không ai có quyền xâm phạm. Và từ nay về sau, không ai có thể nhân danh “chính sách củachính phủ” hay “chính sách của Bộ Ngoại Giao” để bắt ép chúng ta cất hay không được trưngcờ vàng.

Tuy còn nhiều vấn đề mà chúng tôi sẽ nhận xét và bình luận trong chương trình tới trên websites baocalitoday.comtruyenhinhcalitoday.com, nhưng như hai dân biểu Zoe Lofgren và Mike Honda nói “chúng ta nên mừng vì Bộ Ngoại Giao đã tái xác nhận quyền Tu Chính Án Đệ Nhất để trưng cờ vàng”…

Nguyễn Dương

Cước chú: Vì để qúy vị đọc rõ hơn, hay in ra để đọc, cho nên chúng tôi đã để các văn thư nằmngang để có khổ lớn và chữ rõ. Mong qúy vị thông cảm.

***

Những sự kiện liên quan:

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ – Thư Phản Đối Hành Vi của Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tại cuộc gắp gỡ đồng hương Việt tị nạn cộng sản tại San Jose

Xin kính gửi để tường và xin phổ biến ra các diễn đàn, báo chí, truyền thanh…

DD-150815-CDNVQGHoaKy.1.jpgCỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

Websites: http://tienggoicongdan.com/,
https://vacusa.wordpress.com/

Email: md46usa, CDVNHK

TEL: image001.gif(703) 980 9425image001.gif(512) 789 0481

July 27, 2015

Kính gửi ông John Kerry

Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ

Washington, DC 20520

Kính thưa ông Kerry,

Thay mặt cho các công dân Mỹ gốc Việt, chúng tôi gửi đến ông lá thư này để bày tỏ sự thất vọng về một viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao đã có hành vi xúc phạm đối với chúng tôi.

Khi ông Ted Osius, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp xúc với người Việt tị nạn CS tại San Jose ngày 14 tháng 7, 2015 vừa qua, ông ta đã yêu cầu tháo bỏ lá Quốc Kỳ VNCH tại phòng hội, là nơi không phải cơ sở của chính quyền Liên Bang. Ngoài ra, khi tiếp xúc với người Việt tị nạn, ông Đại sứ đã đeo trên ve áo chiếc phù hiệu

DD-150815-CDNVQGHoaKy.2.jpgkỷ niệm 20 năm bang giao Mỹ-Việt Cộng, trong đó có hình lá cờ đỏ sao vàng. Chúng tôi xem đây là hành vi thiếu lễ độ, thiếu phong cách và là sự thách thức đối với người Việt chống Cộng.

Lá cờ Vàng ba sọc đỏ của chúng tôi đã được gần 50 thành phố, quận hạt và tiểu bang tại Mỹ thừa nhận là lá cờ Tự Do và Truyền Thống của người Mỹ gốc Việt. Dù chúng tôi bị lưu vong, nhưng vẫn ôm ấp lá cờ như là biểu tượng và niềm hy vọng về một ngày tươi sáng khi tự do và dân chủ vãn hồi trên quê hương Việt Nam của chúng tôi.

Bộ Ngoại Giao có thể không muốn treo lá cờ chúng tôi tại các cơ sở của Bộ. Nhưng đối với chúng tôi, khi treo lá cờ đó lên, là khẳng định lý lịch của mình cũng như thể hiện quyền tự do phát biểu có ghi trong Tu Chính Án số 1 của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Nếu một vị nào đó không cảm thấy thoải mái với lá cờ Vàng, thì xin đừng tìm đến với chúng tôi.

Việc làm bất kính của ông Đại Sứ Osius đã xúc phạm tình cảm thiêng liêng và niềm tự hào của tập thể người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi đang chờ sự giải thích của ông Bộ Trưởng và lời xin lỗi của ông Đại Sứ.

Xin cám ơn ông về sự quan tâm đúng mức trong vấn đề này.

Xin chào ông

Michael Do

Chủ Tịch CĐNVQGHK.

Bản sao: Kính gửi ông Ted Osius, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Dân Biểu Zoe Lofgren, California.

Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Executives.
The Vietnamese American Community of the USA
https://vacusa.wordpress.com
http://tienggoicongdan.com/
http://michaelpdo.com/

**

VACUSA – Objection to Mr. Ted Osius’ (US Ambassador to Vietnam) Disrectpecful Behavior

DD-150815-CDNVQGHoaKy.1.jpgThe Vietnamese American Community of the USA
16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
Websites: http://tienggoicongdan.com/,https
://vacusa.wordpress.com/

Email: md46usa, CDVNHK
TEL: image001.gif(703) 980 9425image001.gif(512) 789 0481

July 27, 2015

The Honorable John Kerry
U.S. Secretary of State
Department of State
Washington, DC 20520

Dear Secretary Kerry,
On behalf of the Vietnamese American citizens, we are writing this letter to express our disappointment in regard to the humiliating behavior of a high official of the Department of State.

When Mr. Ted Osius, the U.S. Ambassador to Vietnam, visited the Vietnamese American community in San Jose, California on July 14, 2015; he requested to remove our heritage flag (which is yellow background with three red stripes) at the venue that was not a federal facility. Not only asking to remove our flag, Mr. Osius had on his jacket the pin featuring the flags of the US and Communist Vietnam celebrating the 20th anniversary of the diplomatic relation between two countries. We see this as an impolite, unprofessional behavior that challenges our anti-communist community.

The yellow flag with three red stripes has been recognized by about three scores of States, Counties, Cities in the U.S. as the Freedom and Heritage Flag of the Vietnamese Americans. Although we lost to the Communists, we have been embracing the flag as the symbol and strong hope for a brighter day when democracy and freedom will be restored in our fatherland Vietnam.

The Department of State may not want to see our flag at its properties. By displaying the yellow flag, we both confirm our identity and exercise our freedom of expression that was written in the 1st Amendment of the Constitution of the United States. If anyone would feel uncomfortable seeing the flag, then, please, don’t come to us.
Mr. Osius’s disrespectful behavior was disgracing the feeling and pride of all Vietnamese Americans. We need an explanation from the Secretary Kerry and an apology from Mr. Osius.

Thank you for your serious attention to this matter.

Sincerely yours,
Michael Do
CEO, President of the VAC-USA

Cc: Mr. Ted Osius, U.S. Ambassador to Vietnam, The Hon. Zoe Lofgren, US Congresswoman

***

Reply from The US Ambassador (Thư trả lời của Đại Sứ Ted Osius)

Ambassador Ted Osius 3:10am Jul 30

Dear Mr. Do,

DD-150815-CDNVQGHoaKy.3.jpg

I am disappointed that you chose to write to my boss before checking the facts with me. I have always been straight-forward and respectful, and I expect the same in return.
Ambassador Osius made a point of visiting California during his recent trip back to the United States in order to meet with members of the Vietnamese-American community, hear their thoughts and concerns about U.S.-Vietnam relations, and explain our current policy, recognizing the tremendous contributions the Vietnamese-American community has made to our bilateral relationship.

The Ambassador had very substantive discussions, and listened carefully to the views and suggestions of the Vietnamese-Americans he met. As can be seen in this YouTube video (https://l.facebook.com/l/UAQGDG7nSAQHSR62TGYtZtad5oX0bG5QjisBYpn8im
LLhKg/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbAfmBLbowbs

–correct one?), Ambassador Osius was always polite and respectful, including in an exchange with a woman wearing the south Vietnamese flag. The Ambassador told her he respected the symbol and her right to display it, but also noted that, as the U.S. Ambassador to Vietnam, he preferred not to be photographed with it given the potential sensitivities. On no occasion, though, did he forbid anyone to display the flag or ask for all flags to be removed from the venues. Displaying the flag is obviously their lawful and legitimate right as American citizens.

Thank you again for your letter. Please let me know if you have any additional questions. We look forward to continuing to work closely with you

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s