Hoàng Ngọc An phản biện thư ngỏ của ô Huỳnh Bá Phụng ( ngày 9/5) ( liên quan đến vụ ô Nguyễn Đình Thắng và ngày 19/6)

Thưa quý vị

Ô Huỳnh Bá Phụng, với tư cách Hội Cựu Quân Nhân từ Quensland, Úc châu, đã có thư ngỏ gửi ô Nguyễn Đình Thắng về việc tổ chức “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi” Ngày 19.6.2015. Thư ngỏ gửi ngày 9 tháng 5,2015 và không được ô Nguyễn Đình Thắng giải đáp. Xem Thư Ngỏ tại đây: Thư Ngỏ của Hội CQN QLVNCH QLD Úc Châu: V/v TS Nguyễn Đình Thắng Tổ Chức “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi” Ngày 19.6.2015

Hôm nay, ngày 21 tháng 6,2015, cá nhân tôi mới có thì giờ xem lại bài viết này và có đôi chút góp ý với ô Huỳnh Bá Phụng.

1-Ông HBP mở đầu thư ngỏ với câu viết sau: “Tuy mục đích có vẻ cao cả và hợp pháp, nhưng việc làm không rõ ràng, nên ông NĐT đã gặp sự phản đối rộng khắp thế giới. Hy vọng, với lương tâm, lòng tự trọng và đường lối minh bạch cần phải có của người tổ chức, đối với cộng đồng, và đặc biệt, đối với mục đích cao cả của việc VDTÂ, ông Nguyễn Đình Thắng phải có bổn phận trả lời công luận những thắc mắc hợp tình, hợp lý sau đây:” ( ngưng trích HBP)

Hoàng Ngọc An: một người có tư cách, khi muốn tìm hiểu về một vấn đề nào đó từ một nhân vật tương đối có “tầm cỡ” như ô Nguyễn Đình Thắng thì cá nhân tôi nghĩ rằng: lẽ ra ô HBP nên gửi thư trực tiếp đến ô Nguyễn Đình Thắng với lời lẽ ôn nhu, lịch sự. Lý do những gì ô HBP “hearsay” từ net hay bạn bè ông: có thể sai. Sự trả lời chính thức từ người trong cuộc là câu trả lời đúng nhất. Theo tôi , với tuổi tác, cương vị hội trưởng hội Cựu Quân Nhân thì lẽ ra ô HBP không nên mở đầu lá thư, được gửi rộng rãi ở net, với những ngôn ngữ rất khó nghe như tôi phân tích dưới đây.

1.1-Trước hết, ông HBP chụp mũ “Tuy mục đích có vẻ cao cả và hợp pháp, nhưng việc làm không rõ ràng,” mà thiếu chứng cớ. Ở đâu, chỗ nào, cho thấy ô Nguyễn Đình Thắng có việc làm không rõ ràng?

1.2-Ông HBP có vẻ “lên gân” với ngôn ngữ trịch thượng khi viết “Hy vọng, với lương tâm, lòng tự trọng và đường lối minh bạch”. Ông HBP, có lẽ chưa từng quen biết hay cộng tác với ô Nguyễn Đình Thắng (?) thì làm sao ông có vẻ như cho rằng ô Nguyễn Đình Thắng không có lương tâm, không có lòng tự trọng và làm việc không minh bạch nên ông HPB phải “hy vọng”?!

1.3–Ô HBP có ngôn ngữ có vẻ “cao bồi” khi viết “phải có bổn phận trả lời công luận những thắc mắc hợp tình, hợp lý sau đây”.

Cá nhân tôi được dạy dỗ rằng cái bảng “Xin vui lòng không dẵm lên cỏ” có hiệu quả hơn “Cấm dẫm lên cỏ”. Không phải mọi thắc mắc hợp tình hợp lý thì đối tượng có nghĩa vụ trả lời đâu, thưa ông HBP. Nếu câu hỏi được gửi ra với thái độ tìm hiểu thì sẽ được hồi đáp. Ngược lại, câu hỏi với thái độ gây hấn: sẽ chìm vào hư vô. Tôi không biết ai , Who, đã cố vấn cho ông Phụng viết ngôn ngữ trên nhưng hậu quả thì ô Phụng nhận: ông Nguyễn Đình Thắng “không thèm” trả lời cho ô Phụng.

2-Ông HBP viết “ CHÍNH DANH: Trong cái gọi là, “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi”, không biết chữ "Chúng Tôi" của ông NĐT bao gồm những ai, Uỷ Ban Cứu Trợ Thuyền Nhân BPSOS hay Mạch Sống News? Liệu cái tập thể “Chúng Tôi” đó, có đủ tư cách, uy tín và khả năng để "vinh danh và tri ân quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà đã đổ máu xương bảo vệ tự do cho dân tộc và độc lập cho tổ quốc" hay không? Liệu cái tập thể “Chúng Tôi” đó, có đủ tư cách, uy tín và khả năng để vinh danh "Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Sư Đoàn 18 Bộ Binh; các chiến sĩ đã tuẫn tiết ngày 30 tháng 4, 1975" hay không?[1]

Hoàng Ngọc An:

2.1–Trong ngôn ngữ Việt Nam, đôi khi chữ “tôi” được thay thế bằng “chúng tôi”. Có lẽ ô HBP quên bài học Việt văn này rồi?

2.2-Theo tôi hiểu, khi viết “chúng tôi” : ông Nguyễn Đình Thắng ám chỉ cá nhân ông cùng một số thân hữu và các người trẻ trong Liên Minh Vì Tự Do gì đó của ông ta.

2.3-Ô HBP vặn vẹo cái tập thể BPSOS có đủ tư cách vinh danh ai không?

Tôi: BPSOS muốn vinh danh ai, cứ cho là vậy đi, là quyền của họ. Nhận sự vinh danh của BPSOS: là quyền của người kia. Sau nữa, ô HBP hoàn toàn chưa được biết “Ai vinh danh ai”. Nghĩa là chưa hỏi cho rõ đầu cua tai nheo, thì ông chửi phủ đầu đã. Thái độ này đã làm giảm uy tín ông HBP mà có lẽ ông không biết. Người bàng quang có thể nghĩ “Ơ, vô duyên nhỉ. Bà A vinh danh ô B thì kệ họ. Ông ghen à?” . Sự thực sau này được chứng tỏ trong thư giải đáp thắc mắc từ ô Nguyễn Đình Thắng vào ngày 19/5 cũng như sự việc trong ngày 19/6 ở Kennedy Center là “Toàn thể vài tổ chức, cùng hơn 40 TNS và dân biểu là những người trân trọng vinh danh quân lực VNCH mà ban bầu chọn, đã chọn một người lính đã chết và cựu Tướng còn sống, Lê Minh Đảo, như là một tiêu biểu.

3-Ông HBP viết “Vậy với thời gian dài gần 5 tháng thương thảo, tại sao ông NĐT lại chọn ngày 19.6 khi ông biết rõ đó là ngày QLVNCH? Phải chăng việc ông NĐT chọn ngày 19.6 là một sự tính toán cố tình nhằm làm sai lạc ý nghĩa của ngày QLVNCH? Nếu không, tại sao ông chọn ngày đó, khi biết rõ, đó là ngày QLVNCH, và ông có cả thời gian dài 5 tháng thương thảo?”

Hoàng Ngọc An:

Ông HBP không hiểu nội tình, không hiểu việc thuê Kennedy Center “vất vả” thế nào, ông ngỡ trung tâm này dễ mướn như ngoài casino vậy. Trước đó, ô Nguyễn Đình Thắng đã cho biết TT này không dễ thuê. Họ xét kỹ người được thuê. Ngoài ra, ô HBP còn cố tình chụp cái mũ “cố tình nhằm làm sai lạc ý nghĩa của ngày QLVNCH?”. Trước ô HBP, đã có vài người lên tiếng vì họ hiểu lầm 2 điều sau: 1-Ô Nguyễn Đình Thắng sẽ tổ chức Ngày Quân Lực 2- Trong ngày 19/6 tại Kennedy Center, sẽ không có chào cờ! Cá nhân chúng tôi đã viết 2 bài :

Về tin BPSOS tổ chức Ngày Quân Lực ở DC và bán vé đắt

Báo Túm- BPSOS có tổ chức ngày quân lực không? Những người vu cáo nên trưng chứng cớ

Đáng tiếc là ô HBP không đọc được tin từ net, nên nhất quyết chụp cho ô Nguyễn Đình Thắng một cái tội mà ông ta không có là tổ chức Ngày Quân Lực!

4-Ông HBP viết “BAN CHỌN LỰA: Trong Thông Cáo Báo Chí do Mạch Sống News phổ biến ngày 15.4.2015, cô Jannette Diệp Trưởng Ban Chọn Lựa, cho biết: "Ban Chọn Lựa, độc lập với Ban Tổ Chức, đã làm việc ráo riết trong nhiều tháng trời từ danh sách gồm trên 30 người và tổ chức do nhiều người, nhiều nguồn đề cử". Vậy xin hỏi, để thực hiện xứng đáng việc VDTÂ vô cùng cao quý, Ban Chọn Lựa gồm những ai, ngoài cô Jannette Diệp? Cô Jannette Diệp và những người đó có đủ uy tín, đức độ và sự hiểu biết về Chiến Tranh VN để chọn lựa cá nhân/tập thể để VDTÂ hay không? Ai là người có thẩm quyền và khả năng tuyển chọn người vô Ban Chọn Lựa? Việc tuyển chọn dựa theo tiêu chuẩn nào?”

Hoàng Ngọc An:

4.1- Ô Nguyễn Đình Thắng cùng vài đơn vị, đồng tổ chức buỗi lễ Vinh Danh và Tri Ân. Đây không phải là vấn đề đụng đến lằn ranh quốc cộng mà ông HBP phải can thiệp đòi xem việc nội bộ của người khác.

4.2- Sau nữa, ở phần 1, ô HBP cho rằng ô Nguyễn Đình Thắng không chính danh. Khi đã xem một người là không chính danh, thì hà cớ gì ông lại đòi xem tổ chức nội bộ của người ta? Điều này của ông, tiếp tục được ông Hữu Nguyên, “nhai lại” trong bài 3 của ông ta, và tôi đã mỉa mai “ Khi ông phủ nhận tư cách bố vợ của ông XYZ thì ông thắc mắc đến việc giáo dục con cái của ô XYZ làm gì?!”

5-Ông HBP viết “ TIẾN TRÌNH CHỌN LỰA: Có hay không, ban Chọn Lựa đã tiến hành việc tuyển chọn cá nhân/tập thể để VDTÂ, một cách công khai, minh bạch và công bằng, qua các thông báo về đề cử, ứng cử và cách thức tuyển chọn? Những thông báo đó có được phổ biến rộng rãi, trong một thời gian đủ dài, để hầu hết mọi người trong cộng đồng hiểu biết tường tận hay không? Những cá nhân, tổ chức nào đã đề cử "danh sách gồm trên 30 người"? 30 người đó là những ai?

TRÁCH NHIỆM THU CHI: Để xứng đáng với sự cao quý của việc VDTÂ và niềm tin của cộng đồng, đồng thời tránh tai tiếng, "lợi dụng danh nghĩa VDTÂ làm bình phong để kiếm tiền", BTC và ông NĐT thấy có cần phải minh bạch việc thu chi hay không? Nếu có, thì phải minh bạch với ai và minh bạch như thế nào? Nếu không, tại sao?

Hoàng Ngọc An: như đã nói ở trên, đây là chuyện mà ô Nguyễn Đình Thắng cùng vài đơn vị cùng tổ chức. Họ không quyên góp ai, và đương nhiên không có nghĩa vụ phải báo cáo việc làm hay Chi Thu với ông HBP. Tôi cảm thấy đáng tiếc cho ô HBP. Không hiểu ông đã nghe ai “xúi trẻ con ăn…” để hoạnh họe khá “ngớ ngẩn” như trên. Người ấy đã biến ông HBP thành “trò hề” trước mọi người.

6-Ông HBP viết “ Vì vậy, bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, nếu thiếu lòng tự trọng, bất chấp tiếng gọi của lương tâm, và trách nhiệm đối với cộng đồng, lạm dụng luật chống phỉ báng mạ lị, để trấn áp quyền tự do ngôn luận, "lợi dụng danh nghĩa VDTÂ làm bình phong để kiếm tiền", chắc chắn cá nhân đó, tổ chức đó sẽ tạo ra sự ghen ghét, phân hoá trong cộng đồng; khiến ngay cả những cá nhân, hay tập thể, được vinh danh cũng bị dèm pha mất uy tín, và dễ trở thành đề tài đàm tiếu của công luận.”

Hoàng Ngọc An:

6.1-Ô Nguyễn Đình Thắng kiện 2 ông Đỗ Văn Phúc và Liên Thành là đúng. Lý do 2 ông này vu cáo, chụp mũ, mạ lị. Tuy nhiên, tôi phản đối việc kiện ô Đỗ Văn Phúc vì ô Phúc chỉ nói trong nhóm nhỏ và bị “leak” ra ngoài.

6.2-Ông HBP đã rất quá trớn khi chụp mũ “lợi dụng danh nghĩa VDTÂ làm bình phong để kiếm tiền”. Ông HBP đã coi thường người khác quá đáng khi nhận định có vẻ như người Viêt tại Hoa Kỳ sẽ “ùn ùn” đóng tiền cho BPSOS để được vinh danh.

Tóm lại, ô HBP viết câu cuối “chắc chắn cá nhân đó, tổ chức đó sẽ tạo ra sự ghen ghét, phân hoá trong cộng đồng; khiến ngay cả những cá nhân, hay tập thể, được vinh danh cũng bị dèm pha mất uy tín, và dễ trở thành đề tài đàm tiếu của công luận.” thì cá nhân tôi xin thưa, cũng câu cuối:

Chính bài viết này của ông đã bị ô Nguyễn Đình Thắng “phe lờ” chứng tỏ ông không được coi trọng vì đã sai lạc về vai trò và trách nhiệm của mình, nhiều người không hưởng ứng bài ông vì họ cảm thấy ông có vẻ lố bịch ( khi can thiệp vào nội bộ người khác) hàm hồ ( khi chụp mũ cho người khác việc tổ chức ngày 19/6 là làm sai lạc ý nghĩa của Ngày Quân Lực)

Lẽ ra tôi bỏ qua nhưng vì có bài số 3 của ô Hữu Nguyên, tiếp tục tấn công ô Nguyễn Đình Thắng trong khi ô Thắng đang túi bụi, vất vả với Tổng Vận Động Quốc Hội vào ngày 18/6 ( hơn 700 đại biểu từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác, đến Quốc Hội, gặp gỡ các TNS và dân biểu để vận động cho Nhân Quyền và Tôn Giáo) và ngày Vinh Danh @ Tri Ân 19/6, mà tôi phải quay lui, để trả lời trên bài này của ô Huỳnh Bá Phụng.

Thật đáng tiếc, lẽ ra, sau 40 năm, với mối hận mất nước nhưng chúng ta lật lại trang sử cũ, ngay tại Kennedy Center, (nơi vẫn được dùng để vinh danh các tổng thống HK), để vinh danh quân lực VNCH, ngay trước nhiều quan khách HK (cả trong lĩnh vực hành chánh lẫn quân đội) thì hay biết bao. “Chính giới” Hoa Kỳ sẽ nhận thức được sự lớn mạnh của cộng đồng Việt, sự trưởng thành của các công dân Mỹ -Việt thế hệ hai. Điều đó cũng sẽ chứng tỏ cho người Hoa Kỳ biết về sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng Việt trong tương lai.

Hoàng Lan Chi

6/2015

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hoàng Ngọc An phản biện thư ngỏ của ô Huỳnh Bá Phụng ( ngày 9/5) ( liên quan đến vụ ô Nguyễn Đình Thắng và ngày 19/6)

  1. Pingback: Một Số Bài Viết Về Vụ Nguyễn Đình Thắng –Ngày 19/6 Tại Kennedy C enter |

  2. Pingback: Tài Liệu về Nguyễn Đình Thắng -Ngày Vinh Danh và Tri Ân t ại Kennedy Center -cập nhật June 24,2015 |

  3. Pingback: Tài Liệu về vụ Nguyễn Đình Thắng với ngày 19-6-2015 tại Kennedy Center |

  4. Pingback: Tài liệu final về vụ Nguyễn Đình Thắng – Ngày Vinh danh v à Tri ân tại Kennedy Center |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s