Tôn Nữ Hoàng Hoa- MẠN ĐÀM VỀ BÀI VIẾT ĐI THẲNG VÀO MỤC TIÊU CỦA TÁC GIẢ JB TRƯỜNG SON-Vụ S-219


LGT: J.B Trường Sơn (Canada) đã "hung hăng" viết bài khi nhóm BS Trần Văn Tích lập petition kêu gọi ký tên yêu cầu CP Canada chọn ngày khác cho luật " Ngày Hành Trình Tự Do". Người kém thông minh nhất, theo tôi, cũng thấy cái tên gọi và ngày 30/4 chả phù hợp với nội dung S-219. S-219 cứ xét rằng vì vc vầy, vì Canada có tham chiến vầy, nên sau đó được Liên Hiệp Quốc khen vì Canada cứu người tị nạn vầy, và vì người tị nạn thành công vầy, nên chọn ngày này để cám ơn Canada. Nữ Hoàng và nhóm TNS, dân biểu cứ thấy Vietnamse cám ơn Canadien là thích phổng mũi rồi. Cái S-219 này chả làm sứt mẻ tí tị tì ti ông cụ nào uy tín, thanh thế hay kinh tế của bọn VC. Nhưng nằm trong sách lược xóa bỏ tên Ngày Quốc Hận thì chúng nỏ mồm phản đối, phản từ Thủ tướng trở xuống. Tôi cho rằng, người ngu nhất thế giới, cũng phải tự hỏi cái S -219 có mãnh lực phải làm "thằng thủ tướng VC" lên tiếng không? Hỏi là sẽ thấy "sáng" ngay. Vc đã vờ vịt như vậy để vài ông gìa, bà cả, vài mợ sồn sồn, vài ba em …thơ ngây, yếu kém về nhận thức chính trị, mắc bẫy ngay. Còn người có tư tưởng chính trị vững mà theo binh vực thì chỉ có một lý do sau để giải thích: họ theo VT tức chủ trương xin hòa giải với vc.

Tôi không trả lời cho JB Trường Sơn lần thứ ba vì tôi xếp ông vào loại "bốn bốn 17". Phí thì giờ. Tôi tin là người có trình độ, tri thức, khi đọc bài của Trường Sơn, Vi Anh, Ngô Nhân Dụng rồi đọc bài phản biện nhóm trên của Hữu Nguyên, Trần Văn Tích, Trần Mộng Lâm, Hoàng Ngọc An, là đủ đánh giá trình độ của mỗi người.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu bài của bà Tôn Nư Hoàng Hoa, đáp lễ bài " Đi thẳng vào mục tiêu" của J.B Trường Sơn ( Canada)

Hoàng Ngọc An

6/2015

DI THẲNG VÀO MỤC TIÊ1.doc

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s