Hoàng Ngọc An – Tài liệu đầy đủ về vụ CĐ Montreal hành động sai trong ngày 3 tháng 5, 2015

Hoàng Ngọc An

TÀI LIỆU VỀ VỤ CỘNG ĐỒNG MONTREAL MỜI KHG DƯƠNG NGUYỆT ÁNH

VÀ CÔ LỮ ANH THƯ ĐẾN MONTREAL NGÀY 3 THÁNG 5, 2015

Tài liệu này gồm những bài liên quan đến vụ Tổ Chức Cộng Đồng Montreal đã mời được KHG Dương Nguyệt Ánh và cô Lữ Anh Thư đến nói chuyện vào ngày 3/5/2015, là ngày mà cộng đồng này gộp Lễ Giỗ Tổ với Quốc Hận 40 năm.

KHG Dương Nguyệt Ánh và cô Lữ Anh Thư đã nêu yêu cầu không có Ngô Thanh Hải, người đệ trình S -219 và làm cộng đồng NVQG khắp nơi phân hóa vì kẻ chống người bênh. (Hiện nay, NVQG tại Hoa Kỳ đang thâu thập chữ ký để phản đối Quốc Hội Canada) . Tổ chức cộng đồng Montreal đã hứa. Ngay đầu giờ, cũng đã yêu cầu chỉ nêu câu hỏi về bài tham luận của hai cô. Bà Dương Nguyệt Ánh đã có một bài tham luận rất tâm huyết với giới trẻ tựa đề “40 năm quốc hận và con đường tương lai” nhưng Tổ Chức Cộng Đồng Montreal đã nuốt lời và để tham dự viên xoay quanh vụ S-219. Nếu là vụ này, hai nữ diễn giả không mất công qua Canada làm gì vì mục đích của họ, dành cho việc lớn hơn, quan trọng hơn. Tệ hại hơn nữa, Tổ Chức Cộng Đồng Montreal không những không chỉ lợi dụng tên tuổi KHG Dương Nguyệt Ánh tại buổi lễ, mà kể cả sau đó, khi cho phát hành video youtube, họ cũng đã thiếu sự minh bạch với 2 người khách của mình. Ai tham dự cũng thấy rõ lập trường của 2 vị này về đạo luật S-219, họ không đồng ý dùng ngày 30/4 là ngày "hành trình tới tự do". Thế mà trong 6 phút đầu phim video với tiêu đề "KHG Dương Nguyệt Ánh và Lữ Anh Thư tại Montreal", họ cho chiếu cảnh ăn mừng của ông Ngô Thanh Hải. Nếu xem không kỹ có thể ngộ nhận KHG DNA và cô LAT đã đến chia vui cùng ông Ngô Thanh Hải. Thật là một vụ mập mờ đánh lận con đen bỉ ổi. Cô Lữ Anh Thư đã mail cho Tổ Chức Cộng Đồng Montreal thời hạn 3 ngày phải lấy youtube xuống.

Tài liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên và lưu trữ tại blog Chúng Tôi Muốn Tự Do cùng gửi đi các diễn đàn yahoo.

Hoàng Ngọc An -Thái độ của Cđ Montreal đối với KHG Dương Nguyệt Ánh và cô Lữ Anh Thư trong ngày 3-5-2015

Hoàng Ngọc An -Trách Nhiệm của TC Cộng Đồng Montreal Đối Với Giớ i Trẻ

KHG Dương Nguyệt Ánh – 40 năm Quốc Hận và Con Đường Tương Lai

Tài liệu về vụ Ngô Thanh Hải đệ trình S-219

BS Trần Mộng Lâm-Luật S-219- Biết Rồi, Khổ Lắm, Nói Mãi. Nội dun g tốt nhưng chọn ngày không đúng!

This entry was posted in Thời Sự and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s