Thư vận động chữ ký để phản đối Dạo luật S-219 của Canada

Kính gửi:

  • LS Võ Trí Dũng, Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu;
  • Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu;

Đồng kính gửi:

  • Quý vị lãnh đạo CĐ, Hội CQN, Hội Đoàn, Đoàn Thể (các Tiểu Bang, Lãnh Thổ và Wollongong) tại Úc, và các quốc gia;
  • Quý vị quản nhiệm các cơ quan truyền thông Việt ngữ;
  • Quý đồng hương;

Vv: Thư vận động chữ ký để phản đối Dạo luật S-219 của Canada

Kính thưa Quý vị,

Mỗi năm, vào Ngày Quốc Hận 30.4, tinh thần đấu tranh chống cộng của người Việt yêu nước, mỗi ngùn ngụt dâng cao. Hoảng sợ trước thực tế đó, nhiều thập niên qua, VC đã nhiều lần tìm cách xoá bỏ Ngày Quốc Hận 30.4, nhưng không thành công. Gần đây, ông Ngô Thanh Hải, Chủ Tịch nhóm Liên Minh Dân Chủ Việt Nam ly khai (coi Bản Tuyên Bố của LMDCVN do Cựu HQ Đại Tá Nguyễn Văn Thiện, Chủ Tịch UBCHTƯ/LMDCVN ấn ký ngày 16.5.2013), sau khi núp dưới bình phong "chống Trung Cộng", công khai tuyên bố bắt tay với VC, đã bí mật gặp Thứ trưởng Ngoại giao VC Nguyễn Thanh Sơn ngày 12.3.2014. Một tháng sau, ngày 10.4.2014, trong tư cách TNS Canada, ông NTH đệ trình Dự Luật S-219, thay thế "Ngày Quốc Hận 30.4" đầy đau thương của VN bằng cái gọi là "Ngày Hành Trình Tới Tự Do" (Journey to Freedom Day). Sau khi lưỡng viện Quốc Hội thông qua và Hoàng Gia Canada phê chuẩn (Royal Assent), Dự Luật S-219 đã trở thành luật kể từ ngày 25.4.2015.

Trước sự phi lý của Đạo Luật và nguy cơ,với sự tiêu lòn của những "Ngô Thanh Hải bắt tay VC", chính phủ các quốc gia có người Việt cư ngụ, cũng sẽ có những đạo luật phi lý tương tự, nhằm xoá bỏ "Ngày Quốc Hận 30.4", nhiều người Việt yêu nước tại hải ngoại đã lên tiếng phản đối. Đặc biệt, tuần qua, cựu Đại Tá QLVNCH Trần Doãn Thường (Hoa Kỳ), BS Trần Văn Tích (Đức), và thi sĩ Vĩnh Liêm (Hoa Kỳ), đã cho phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn "Thư vận động chữ ký để phản đối Đạo Luật S-219 của Canada".

Nhận thấy, đây là việc làm hết sức ý nghĩa và vô cùng cần thiết trong việc phản đối và chặn đứng kịp thời sự lan tràn của Đạo Luật S-219, đồng thời duy trì và phát huy sức mạnh đấu tranh chống cộng, của cộng đồng người Việt tại Úc cũng như các quốc gia trên thế giới, chúng tôi trân trọng kính chuyển tới Quý vị email "Thư vận động chữ ký" cùng hồ sơ đính kèm dưới đây, với ước vọng được Quý vị quan tâm, phổ biến và hậu thuẫn. Chúng tôi thành tâm tin tưởng, mỗi chữ ký của Quý vị hôm nay, không những thể hiện minh bạch lập trường Quốc gia của Quý vị, đồng thời hậu thuẫn người Việt yêu nước tại Canada; mà còn góp phần quan trọng, kịp thời đập tan những âm mưu phi lý tương tự, ngay khi chúng còn trong giai đoạn trứng nước, tại quốc gia nơi Quý vị cư ngụ.

Trân trọng,

Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

TB. Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email​ cho ch
ú​ng t
ô​i bi
ế​t.​S-219_Kháng Nghị Thư gửi Quốc Hội và Chính Phủ Canada về S-219-D.doc
S-219_Bản dịch thử Kháng Nghị Thư-C.doc

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Thư vận động chữ ký để phản đối Dạo luật S-219 của Canada

  1. Pingback: Tài Liệu về vụ Ngô Thanh Hài-S 219 -30 tháng 5, 2015 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s