Xin cho ý kiến về Tượng Đức Thánh Trần của Tổ Đình VN-Seattle-May 11, 2017

Quý vị

Một e-mail được phổ biến ở “public” như sau:

2017-05-08 0:51 GMT-05:00 Ducly Bui todinhvietnam [ChinhNghiaViet] <ChinhNghiaViet>:

Kính thông tin : Tượng Đức Thánh Trần bằng đá marble cao 2 mét 2, nặng 2,500 pound trên đường đến Queenland, Úc Châu. Thánh Tượng này do Tổ Đình Việt Nam Seattle kính tặng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queenland, Úc Châu do Bác sĩ Bùi Trọng Tường là Chủ Tịch Cộng Đồng ; theo dấu chân ….sau San Jose, CA và Orlando, FL. Tài khoản thực hiện do một gia đình cựu quân nhân Hải Quân VNCH yễm trợ cho Tổ Đình Việt Nam; thực hiện công tác này mục đích bảo tồn Văn Hoá Việt ở hải ngoại và phát huy tinh thần chống Tàu cộng và Việt gian tay sai.

www.todinhvietnam.com

Ngưng trích

Tôi xem bức tượng Đức Thánh Trần và khá ngạc nhiên vì có vài điểm “lạ”. Sau đó, tôi tìm xem bức Tượng Đức Thánh Trần ở Sài Gòn năm xưa và tượng Quan Công của Tàu. Tôi thấy như sau:

1-Y phục bức tượng Đức Thánh Trần của Tổ Đình VN, không phải của VN mà là Tàu. ( Thời xưa, chúng ta cũng đã có y phục riêng. Trước 75, giới cải lương đã bị phê phán vì tùy tiện làm sử VN mà cho nhân vật mặc y phục của Tàu.

2- Nét mặt bức tượng cũng không phải của VN mà là Tàu. Hãy xem bản vẽ từ ô Phạm Thông. Đây mới là khuôn mặt VN:

3-Hãy xem thử tượng Quan Công của Tàu thì sẽ thấy có nhiều nét giống từ tượng của Tổ Đình VN-Seattle (y phục, gương mặt)

Đây là hình 3 bức tượng để quý vị so sánh:

Thưa quý vị

1-Mục đích làm tượng và dựng tượng thờ là quý. Tuy nhiên, trong tình thế hiện tại, ở hải ngoại, kể từ sau 2004, chúng ta phải hết sức cẩn trọng với mọi âm mưu lũng đoạn, phá hoại cộng đồng của cs dưới nhiều hình thức. Bức tượng Đức Thánh Trần do Tổ Đình Việt Nam ở Seattle tặng cộng đồng QLD, sau khi đã có tượng này ở San Jose, CA và FL.

2-Như thế, tại San Jose và FL đã “nhận quà tặng” và không ai “nhìn thấy”.

3-Tôi thấy có nghĩa vụ viết bài này để mọi người xem xét, có ý kiến để sau này Tổ Đình VN, nếu có trao tặng quà một lần nữa cho một thành phố nào đó, thì hãy yêu cầu gia đình cựu quân nhân Hải Quân này, hãy đặt làm Tượng Đức Thánh Trần theo đúng tiêu chuẩn của VNCH xưa: nhân vật lịch sử phải có nét mặt người VN và uy nghi; dáng điệu hiên ngang; y phục VN. Tránh việc làm cẩu thả là để nhân công/kiến trúc sư trong nước VNCS thực hiện. Họ không đủ kiến thức lịch sử, trình độ văn hóa, để thực hiện tượng các nhân vật lịch sử, đặc biệt là Đức Thánh Trần, vì ngài còn được dân chúng thờ phượng như một vị Thánh. Đừng để người bản xứ ( Mỹ, Úc) sẽ “cười” vào mặt chúng ta vì chúng ta đã bị “gạt” là đi thờ một nhân vật Tàu.

Mong quý vị cho ý kiến về bức tượng này để Tổ Đình VN-Seattle rút kinh nghiệm.

Về sự việc Bức Tượng Đức Thánh Trần đang trên đường đến Brisbane, xin cư dân Brisbane góp ý kiến với Bs, Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD QLD.

Hoàng Lan Chi

5/2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.