Hữu Nguyên: Suy nghĩ về Ông Ngô Nhân Dụng (Bài 3)

Trong hai kỳ trước, chúng tôi đã trình bầy về cái tâm bất chánh của ông Ngô Nhân Dụng qua tựa đề, "Ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do". Kỳ này, chúng tôi trình bầy về cái tâm bất chánh của ông NND thể hiện một cách cụ thể trong bài viết.

Ông Ngô Nhân Dụng viết: "Năm ngoái, Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đề nghị dự luật này với tên là “Ngày Tháng Tư Ðen” (Black April Day). Khi thảo luận tại Thượng Viện, nhiều nghị sĩ đề nghị đổi tên để mang một ý nghĩa tích cực hơn và dễ được người Canada thuộc các sắc dân khác ủng hộ; do đó đề nghị đổi tên thành luật Hành Trình Tìm Tự Do. Nhiều người Việt không thỏa mãn với tên gọi không phản ảnh nỗi đau buồn và uất hận vì mất tự do. Nhưng đổi tên là một thỏa hiệp khôn ngoan để đạt mục đích muốn cả nước Canada ghi nhận phong trào vượt biển tị nạn của người Việt sau ngày 30 Tháng Tư 1975 là một biểu tượng cho khát vọng tự do của con người. Chưa một sắc dân nào ở Canada được Quốc Hội đối xử đặc biệt như vậy".

Trong đoạn trên, chúng tôi không đồng ý với ông NND mấy điểm.

Thứ nhất, "Luật Ngày Tháng Tư Đen" (Black April Day Act), sau đổi thành "Luật Ngày Hành Trình Tìm Tự Do" (Journey to Freedom Day Act), chứ KHÔNG PHẢI "luật Hành Trình Tìm Tự Do" (thiếu chữ NGÀY) như ông NND viết.

Chữ DAY được dùng trong Bill S-219 vô cùng quan trọng, vì nó chỉ rõ NGÀY 30 tháng TƯ của mỗi năm là "Ngày Tháng Tư Đen" (The thirtieth day of April in each and every year as “Black April Day”). Khi Bill S-219 được đổi tên, chữ DAY cũng vô cùng quan trọng, vì nó chỉ rõ NGÀY 30 tháng TƯ của mỗi năm là "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do" (The thirtieth day of April in each and every year as “Journey to Freedom Day”).

Chính vì sự quan trọng của chữ DAY trong dự luật (cùng chỉ rõ một ngày nhất định trong năm là 30.4), nên ta mới thấy sự mâu thuẫn và phi lý đến trắng trợn của ông NTH: Đã chọn ngày 30.4 hàng năm làm ngày tưởng niệm sự tang tóc đau thương của tất cả những người Việt yêu nước trên thế giới, trong đó có người Việt Canada; đến khi đổi danh xưng của Bill S-219 thành “Journey to Freedom Day” để ăn mừng những người Việt đã đến Canada định cư thành công, ông VẪN GIỮ NGUYÊN NGÀY 30.4.

Chắc chắn, bản thân ông NND nhận ra sự vô lý này, nhưng vì "thân bất do kỷ", phải làm điều sai trái ngoài ý muốn, nên ông NND đã lúng túng giảm thiểu sự vô lý bằng cách cố tình bỏ chữ NGÀY khi viết: "luật Hành Trình Tìm Tự Do", thay vì phải viết đúng là "luật Ngày Hành Trình Tìm Tự Do".

Cũng vì lúng túng, nên trong toàn bài viết, ông NND cố ý viết thường chữ “ngày” và để ở ngoài ngoặc kép; cũng như ông chỉ viết có MỘT LẦN tên tiếng Anh nhưng bỏ chữ DAY. Ông viết, "ngày 30 Tháng Tư mỗi năm là ngày “Tìm Tự Do” (Journey to Freedom)"; thay vì ông NND phải viết đúng: "ngày 30 Tháng Tư mỗi năm là "Ngày Tìm Tự Do” (Journey to Freedom Day)".

Đọc đến đây, một số vị có thể cho tôi "chẻ sợi tóc làm tư". Nhưng sự thực, trong ngôn ngữ, có những chữ đóng vai trò vô cùng quan trọng, bộc lộ chân tướng của người viết, trong ý thức lẫn cả vô thức, nên phải chẻ làm tám, làm mười. Vì thế, ngạn ngữ tiếng Anh mới có câu “read between the lines”.

Điểm thứ hai, việc đổi tên từ “Black April Day” sang “Journey to Freedom Day” không phải như ông NND viết: "Khi thảo luận tại Thượng Viện, nhiều nghị sĩ đề nghị đổi tên để mang một ý nghĩa tích cực hơn và dễ được người Canada thuộc các sắc dân khác ủng hộ". Sự thực, chính TNS Ngô Thanh Hải, khi trả lời phỏng vấn RFA ngày 12.12.2014 đã cho biết lý do phải đổi tên vì: "thủ tướng và chính phủ cho rằng dùng chữ “black” nó hơi nhạy cảm". Tuy ông NTH không nói rõ vì sao "nhạy cảm", "nhạy cảm" với ai, nhưng mọi người đều hiểu, thủ tướng và chính phủ Canada sợ chữ "black" "nhạy cảm" với CSVN vì nó nhắc nhở mọi người nhớ tới tội ác CSVN khi chúng vi phạm Hiệp Định Ba Lê cưỡng chiếm Miền Nam.

Khi ông NTH nói "thủ tướng và chính phủ", ta phải hiểu chữ chính phủ trong nghĩa hẹp là "hành pháp", là đảng cầm quyền, chứ không phải trong nghĩa rộng toàn bộ cơ cấu lập pháp, hành pháp và tư pháp Canada. Hiểu trong nghĩa hẹp như vậy, ta sẽ thấy hợp lý, khi VC ngấm ngầm hoặc công khai phản đối Bill S-219 với tên gọi ban đầu "Black April Day Act", thủ tướng và chính phủ Canada đã khuyên ông NTH không nên dùng chữ “black” vì nó "hơi nhạy cảm", như NTH đã thú nhận. Kết quả, "Luật Ngày [30] Tháng Tư Đen" phải đổi thành "Ngày [30.4] Tìm Tự Do". Nhưng điều cực kỳ vô lý ở đây là: Mặc dù ông NTH đổi tên gọi từ nghĩa tang thương uất hận (Ngày Tháng Tư Đen) do chính ông chọn lúc đầu, sang tên gọi mới với nghĩa vui mừng hạnh phúc (Ngày Hành Trình Tìm Tự Do), ông NTH vẫn giữ nguyên ngày 30.4?!

Quả thật, việc làm của ông NTH đã trúng ý CS, vì như vậy, đến ngày 30.4 hàng năm, tại VN, CS vui mừng tổ chức "Ngày Giải Phóng", ở Canada, ông NTH cũng vui mừng tổ chức "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do"? Quả thật, "30.4 Liberation Day" của VC và "30.4 Freedom Day" của ông NTH là anh em sinh đôi (identical twin)!!! Chắc chắn ông NTH và NND biết rõ chủ nhân của cái bào thai identical twin này!!!

Điểm thứ ba, ông NND đã sai lầm khi viết "Nhiều người Việt không thỏa mãn với tên gọi không phản ảnh nỗi đau buồn và uất hận vì mất tự do". Sự thực, đông đảo người Việt đều đồng ý với tên gọi "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do", nhưng KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC CHỌN NGÀY QUỐC HẬN 30.4 LÀM NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO! Sự thực này là nguyên nhân chính đáng khiến đông đảo người Việt phản đối. Sự thực này cũng chứng tỏ, thái độ cố chấp, trước sau một mực chọn ngày 30.4 của ông NTH đã khiến chúng tôi đi đến một giả thuyết hợp lý: Ông NTH đã chấp nhận thực hiện kế hoạch của VC: XOÁ BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30.4, điều VC đã cố làm nhưng thất bại qua chiến dịch Tháng Tư Xanh, Ngày Tự Do, Ngày Tỵ Nạn…

Dĩ nhiên, cả ông NTH lẫn NND đều biết rõ điều đó, nhưng cả hai ông với sự bất lương trí thức, đã cố tình xuyên tạc sự thật một cách xảo quyệt. Đọc toàn bài viết của ông NND, cũng như những cuộc trả lời phỏng vấn của ông NTH, người đọc chỉ thấy hai ông mô tả phe hậu thuẫn cho “Journey to Freedom Day Act” với những lời tốt đẹp, cao thượng, nhìn xa trông rộng; và phe chống đối với những lời xấu xa, thiển cận, quy chụp họ là VC hoặc thân cộng. Tuyệt nhiên, hai ông không đề cập đến những người hậu thuẫn “Journey to Freedom Day Act” VỚI ĐIỀU KIỆN HỢP LÝ VÀ DUY NHẤT: KHÔNG CHỌN NGÀY QUỐC HẬN 30.4!

Thứ tư, ông NND cũng sai lầm và tự mâu thuẫn khi viết: "Nhưng đổi tên là một thỏa hiệp khôn ngoan để đạt mục đích muốn cả nước Canada ghi nhận phong trào vượt biển tị nạn của người Việt sau ngày 30 Tháng Tư 1975 là một biểu tượng cho khát vọng tự do của con người." Trong khi ông NND viết đề tựa, "Ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do" để tung hứng nhịp nhàng với việc trá nguỵ chọn đúng ngày 30.4 làm Ngày Hành Trình Tìm Tự Do, thì ở đây chính ông NND lại để lộ chân tướng qua dòng chữ "sau ngày 30 Tháng Tư 1975" (có nghĩa không đúng ngày 30.4). Như vậy, chỉ trong không đầy 20 dòng chữ, ông NND đã tự mâu thuẫn và tự chửi chính ông.

Thứ năm, ông NND cũng đã ngây ngô đến độ lố bịch khi viết: "Chưa một sắc dân nào ở Canada được Quốc Hội đối xử đặc biệt như vậy." Với dân số người Việt tại Canada chiếm chưa tới 1% tổng số 36 triệu dân Canada, trong khi những sắc dân khác, Ái Nhĩ Lan (13.83%), Đức (9.75%), Ý (4.53%), China (4.53%),… tôi không nghĩ, trong một quốc gia tự do dân chủ như Quốc Hội Canada lại có thể thiên vị, đối xử với người Việt đặc biệt đến độ ông NND phải viết "chưa một sắc dân nào ở Canada được đối xử đặc biệt như vậy". Viết kiểu khí lừa, tự lừa dối mình lừa dối người và thổi ống đu đủ như vậy, quả thực, ông NND đã coi thường trình độ người đọc và người Việt ở Canada.

Sự thực, cũng như tất cả các quốc gia trên thế giới, mỗi sắc dân trong nước Canada, đều có một vị trí đặc biệt về lịch sử, ngôn ngữ, văn hoá, quá trình hội nhập… Từ những đặc biệt đó, Quốc Hội Canada có những đạo luật đặc biệt phù hợp với mỗi sắc dân. Vì vậy, chúng ta không thể đem cái đạo luật đặc biệt chỉ có với sắc dân mình so với sắc dân khác không có, để rồi hí hửng vỗ tay thi nhau thổi ống đu đủ cho nhau, như ông NND viết, "Chưa một sắc dân nào ở Canada được Quốc Hội đối xử đặc biệt như vậy."

Đọc đến đây, chúng tôi tin chắc, một người cầm viết lâu năm và sắc bén như ông NND không thể nào ấu trĩ về chính trị và thiếu hiểu biết về dân chủ đến như vậy. Chẳng qua, chỉ vì "binh vực một tà ý" nên ông NND "phải bẻ cong bút vì ngụy biện", đúng như ông WS đã nhận xét. (Còn tiếp…)

Hữu Nguyên

Advertisements
This entry was posted in Hữu Nguyên, Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hữu Nguyên: Suy nghĩ về Ông Ngô Nhân Dụng (Bài 3)

  1. Pingback: Hữu Nguyên: Suy nghĩ về Ông Ngô Nhân Dụng (Bài 4) |

  2. Pingback: Hữu Nguyên – Suy nghĩ về Ông Ngô Nhân Dụng (Bài 4) | CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

  3. Pingback: Tài Liệu về vụ Ngô Thanh Hài-S 219 -30 tháng 5, 2015 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s