Hữu Nguyên: Cộng Đồng NVTD Úc Châu Thông Báo Biểu Tình

​CĐNVTDUC xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể, quý vị đại diện các tổ chức, quý cơ quan truyền thông Việt ngữ và toàn thể quý đồng hương tại Úc Châu tham dự cuộc biểu tình ngày Quốc Hận 2015, đánh dấu 40 năm từ ngày cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, được tổ chức với những chi tiết như sau:
Ngày: Chủ Nhật, 26 tháng 4, năm 2015
Thời gian: Bắt đầu từ 11:00 giờ sáng
Địa Điểm: trước đại sứ VC tại Canberra, Timbarra Cres O’Malley ACT


Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s