Hoàng Ngọc An – Tóm tắt tài liệu về vụ Thỉnh Nguyện Thư năm 2012

Vụ Thỉnh Nguyện Thư

Tóm tắt vụ Thỉnh nguyện thư: Trúc Hồ thích Việt Khang và tính lấy chữ ký để xin cho VK. Võ Thành Nhân (SBTN-DC) giới thiệu TS Nguyễn Đình Thắng. Ô Thắng cho biết Tòa Bạch Ốc có điều mới là web We The People. Hai bên kết hợp. Giai đoạn đầu, nhờ phía bên ô Thắng, lực lượng trẻ, ký ngay, mới có đủ túc số yêu cầu để TNT xuất hiện ở web cho dân chúng vào vote. Giai đoạn sau, cả BPOS, SBTN rồi các tổ chức cộng đồng cũng tham gia kêu gọi dân chúng ký. Bên SBTN có Trúc Hồ, Đỗ Phủ, BS Phạm Hoàng Trung, và 2 người nữa. Bên BPSOS có GS Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Thắng, Andy Nguyễn. Số người bên BPSOS ít hơn SBTN. Coi như mọi buổi họp với Eddie Lee, GĐ Văn phòng WHIAAP, bàn thảo này nọ về kế hoạch, nội dung, tên gọi đều có đủ SBTN và BPSOS. Vào ngày đến TBO, thì Trúc Hồ và Việt Dzũng bỏ về giữa chừng với lý do TBO không tôn trọng. Nhiều nicks (ảo-thật) không biết rõ chuyện, kết tội Nguyễn Đình Thắng gạt Trúc Hồ để xin fund. Nhiều người không đọc net, không đọc tài liệu nhiều, chỉ xem mails từ đám người của hay “pro” cho Trúc Hồ, đã tưởng là mình đúng và cứ thế phổ biến điều họ tưởng là đúng.

Ai xin hợp tác ai? –Trúc Hồ và Võ Thành Nhân đến gặp Nguyễn Đình Thắng nhờ chỉ dẫn.

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/THGiaiThichLyDoCoTNT.mp3

Ai giúp cho TNT đạt túc số chữ ký để được xuất hiện ở trang We The People?-Lực lượng trẻ của Nguyễn Đình Thắng.

Ai kêu gọi cộng đồng ký tên sau khi TNT được xuất hiện ở We The People: BPSOS của Nguyễn Đình Thắng, SBTN của Trúc Hồ và một số tổ chức cộng đồng hay cơ quan truyền thông.

Ai vận động để văn phòng OPE (Office of Public Engagement, một văn phòng mới mở của Tòa Bạch Ốc ) có một buổi gặp gỡ đồng bào?-Nguyễn Đình Thắng.

Ai họp với OPE để bàn về thể thức, số người tham dự, đề tài trình bày?-SBTN và BPSOS của Nguyễn Đình Thắng. (số người của SBTN đông hơn, trong đó có Đỗ Phủ).

Ai chọn người vào Tòa Bạch Ốc- Văn Phòng OPE. (Dựa vào list đề nghị từ SBTN và BPSOS, OPE gửi mail trực tiếp cho người được mời).

Ai gửi danh sách đề nghị người vào TBO cho OPE? –Cả SBTN, BPSOS và vài dân biểu. ( Việt Tân vào TBO qua ngã dân biểu và SBTN).

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/ThangNguyen/DangPhaiDiQuaDanBieu.mp3

Ai tung tin TBO xin gặp cộng đồng? –Nam Lộc! Nam Lộc- Tòa Bạch ốc xin được tiếp xúc với cộng đồng người Việt

Ai tung tin Obama sẽ nghe SBTN hát nhạc Việt Khang?-Trúc Hồ!

Ai đính chính rằng không có Obama nghe nhạc VK?-Nguyễn Đình Thắng http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/ThangChanNhu-NhungVienChucNaoSeDenTBO.mp3

Ai bẻ họe dòng chữ chào mừng “leader” ở banner màn hình của OPE?-Trúc Hồ. (Trúc Hồ, Đỗ Phủ nhận mails từ OPE, có thấy dòng chữ đó nhưng vờ không biết)

Ai phải can thiệp xin OPE thay chữ leader?-Nguyễn Đình Thắng.

Ai kết tội TBO không tiếp đón tử tế nên sẽ đem chữ ký của đồng bào tặng cho đối thủ của Obama?-Việt Dzũng http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/VietDung.mp3

Ai phỏng vấn Nguyễn Đình Thắng?-Báo Bút Tre

Bút Tre phỏng vấn TS Nguyễn Đình Thắng về Thỉnh nguyện thư

Ai xin phỏng vấn Trúc Hồ để có đủ hai tiếng nói nhưng Trúc Hồ nín thinh?-Báo Bút Tre.

Ai là giám đốc cơ quan truyền thông chống cộng nhưng về VN nhiều lần: Trúc Hồ

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/TrucHoVeVNNhieuLan.mp3

Ai không đòi giải thể cộng sản mà chỉ “xin” nhân quyền?-Trúc Hồ

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/THKhongDoiGiaiTheCS.mp3

Tài liệu về vụ TNT với đầy đủ chứng cớ mp3, mails. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật Mỹ về tài liệu này và công khai thách kẻ nào dám nói rằng tài liệu này không đúng sự thật.

Tài Liệu về vụ Thỉnh Nguyện Thư

Hoàng Ngọc An

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

16 Responses to Hoàng Ngọc An – Tóm tắt tài liệu về vụ Thỉnh Nguyện Thư năm 2012

 1. Pingback: Giải Đáp Vài Thắc Mắc Liên Quan Đến BPSOS |

 2. Pingback: Hoàng Ngọc An-Phản biện bài số 2 của Hữu Nguyên ( viết về ô Nguy ễn Đình Thắng) |

 3. Pingback: Hoàng Ngọc An -Thơ gởi ô bác sĩ già ở xa ( 3 vụ liên quan TS Ngu yễn Đình Thắng) |

 4. Pingback: Hoàng Ngọc An nhận xét bài của nick Nguyễn Đình Trọng ‘ Nguyễn Thanh Tú đang trở thành con rối cho ai’ |

 5. Pingback: Hoàng Ngọc An – Tại sao phamcuong@earthlink.net liên tục gửi bài của fans VT đến tôi? |

 6. Pingback: Gom 4 bài nhận xét 4 nicks ảo fans VT ( Nguyễn Đình Trọng, T rần Văn Minh, Lê văn Kiểm, Nam Sơn) |

 7. Pingback: Vài câu hỏi về tổ chức VT-HCĐịnh- Sep 2016 |

 8. Pingback: Hoàng Ngọc An-những câu hỏi về tổ chức Vt-ma Định 2016 |

 9. Pingback: Nhân vụ VK mới qua Mỹ, mở lại hồ sơ TNT 2012 để rút kinh nghiệm gì cho 2018-Feb 10, 2018 |

 10. Pingback: Tài liệu về Trúc Hồ -April 9, 2018 |

 11. Pingback: Hoàng Lan Chi trả lời Nam Lộc ( HLC có lôi hai con NL vào hay kh ông chuyện Voice-Tú-Nam Lộc)- August 14, 2018 |

 12. Pingback: Trần Nhật Phong giải mã về Ngô Kỷ-Trần Thái Văn-Sep 29, 20 18 |

 13. Pingback: HLC trả lời lần 2 cho Vĩnh Hưng vụ Hưng chuyển bài b ịa đặt của TTChinh cho TS Nguyễn Đình Thắng và y/c Ts Thắng giải đáp! – Aug 6, 2019 |

 14. Pingback: Hỏi Đáp về vài thành công của BPSOS-Nguyễn Đình Thắng, Aug 7, 20 19 |

 15. Pingback: Khi người Hiểu Biết không còn nghi ngờ BPSOS-Ts Nguyễn Đì nh Thắng – Dec 23, 2019 |

 16. Pingback: Góp ý với Vũ Tiên Phong v/v BPSOS-Trịnh Hội -cựu thuyền n hân ở Phi Luật Tân- March- 12, 2020 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s