Vũ Phong- Ngày 30 tháng Tư 19 75 là Ngày cả nước TỰ DO đi vào TÙ

Ngày 30 tháng Tư 19 75 là Ngày cả nước TỰ DO đi vào TÙ.(Journey to Fr …

Kính gởi :

– Thủ Tướng Canada Stephen Harper

– Quý Vĩ Nghi Viên và Dân Biểu Canada

– Quý Vị Trong Chánh Quyền Địa Phương

Kính thưa Thủ Tướng và Quý Vị ;

Trước nhứt tôi xin thành kính tri ân Canada đã chấp nhận chúng tôi trở thành Công Dân Canada, cưu mang và huấn luyện chúng tôi thành những người Công Dân tốt, biết trọng lẽ phải , và còn giử tinh thần dân tộc cội nguồn Việt Nam …..Chúng tôi không thể nào quên những Đồng Bào ruột thịt của chúng tôi còn sống dưới sự thống trị dã man của độc tài Cộng Sản Việt Nam .

Chúng tôi là những người Tị Nạn Cộng Sản, không phải tha phương cầu thực, vì tự ái dân tộc, và luôn kính trọng và nhớ ơn hằng triệu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cùng với nhân dân Việt Nam, cùng với các chiến binh Đồng Minh trong đó có 135 Chiến Binh Canada đã hi sinh chống lại sự xăm lăng của tập đoàn Cộng Sản từ phương Bắc trong suốt cuộc chiến cho đến ngày 30 tháng Tư 1975 vì vậy mà toàn thể Nhân Dân Việt Nam xem Ngày 30 Tháng Tư là NGÀY QUỐC HẬN của toàn dân .

Thế mà gần đậy Ông Thượng Nghị Sĩ Canada Ngô Thanh Hải đã đệ trình một Dự Luật Bill S-219 (trước đề nghị là 30 Tháng Tư Black April) sau đổi lại là Hành Trình Tìm Tự Do. Dự Luật nầy đã nói lên, tới ngày hôm nay, theo thống kê, có trên bốn triệu người Việt Nam, trong đó có chúng tôi, không chịu nỗi dưới ách thống trị độc tài thiếu tự do của Cộng Sản đã vượt biên tìm tự do, và đã chết khoảng 250,000 trên rừng và dưới biển.Các Quốc Gia Tự Do trên Thế Giới trong đó có Canada động lòng vì tình thương nhân đạo mà cưu mang chúng tôi đến ngày hôm nay…..

Nếu Ông Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đệ trình Bill S-219 với ngày nào KHÁC hơn là ngày 30 Tháng Tư thì tất cả chúng tôi và cả nhân dân Việt Nam thành kính ghi ơn và tich cực ủng hộ. Nhưng không biết vì lý do nào và ảnh hưởng nào mà Ông Thương Nghị Sĩ Ngô đã đang tâm xóa bỏ Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư của toàn dân Việt Nam thành Ngày Hành Trình Tìm Tự Do !!!!!. Ông ta đã quên đi đã có khoản bốn triệu Anh Hùng Tử Sĩ đã hi sinh chống xăm lăng từ phương Bắc để cho Ông và toàn dân Miền Nam được sống an toàn đến ngày 30 Tháng Tư !!!!! .

Vì lý do nhớ ơn những Anh Hùng Tử Sĩ Việt Nam và Đồng Minh nên Cộng Đồng Việt Nam trên toàn thế giới đã tổ chức tưởng niệm, và chào cờ Việt Nam Cộng Hòa màu Vàng Ba Sọc Đỏ vào ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư . Cộng Đồng Việt Nam tại Toronto chúng tôi cũng hằng năm chào cờ và tưởng niệm tại Toronto City Hall, nhưng kể từ mấy năm nay vì lý do nào đó nên Chúng tôi không được cho phép xử dụng cột cờ của City Hall mà phải cầm cờ tay mà làm lễ chào cờ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư tại sân khấu lộ thiên của Toronto City Hall .( Canada có văn hóa đa dạng ) Tại sao Canada lại lấy ngày Quốc lễ của một Quốc gia bị cưởng chiếm bứt tử và là ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam

Chúa đã ban cho mỗi một dân tộc, mỗi một ngôn ngữ và vị trí địa dư khác nhau không phải để chia rẻ và tàn sát lẫn nhau, mà muốn chúng ta bảo vệ trái đất nầy đầy hoa cỏ và thương yêu nhau, nhưng rất tiếc không được như ý vì thế cần có người trí thức và có lương tâm không vong ân bội nghĩa để xây dựng hòa bình, biết tôn trọng những người đã hi sinh vì chánh nghĩa dân tộc, và đoàn kết để xây dựng một xã hội trật tự và đượm nhuần tình thương của Chúa.

Trân trọng khẩn cầu Ngài Thủ Tướng Canada Stephen Harper và tất cả Quý Vị vì những lý lẽ kể trên mà chấp thuận ngày Hành Trình Tìm Tự Do vào một ngày KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ.

Thành kính cám ơn Ngài Thủ Tướng Canada Stephen Harper và Các Quý VỊ

Trân trọng kính chào

God Bless all of us

Toronto ngày January 26, 2015

Một Công Dân Canada gốc Việt

Vũ Phong

Tel:416 -951-7732

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to Vũ Phong- Ngày 30 tháng Tư 19 75 là Ngày cả nước TỰ DO đi vào TÙ

  1. Pingback: Tài liệu về vụ Ngô Thanh Hải đệ trình S-219 |

  2. Pingback: Tài Liệu về vụ Ngô Thanh Hài-S 219 ( có thêm và sửa chữa) -30 tháng 5, 2015 | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  3. Pingback: Tài Liệu về vụ Ngô Thanh Hài-S 219 -30 tháng 5, 2015 |

  4. Pingback: Tài Liệu về vụ Ngô Thanh Hài-S 219 -30 tháng 5, 2015 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s